Τα Αποτελέσματα της Χάρης του Θεού

του Austin Sparks σε μετάφραση Γιούλικας Κ. Masry


«Και πάντες ημείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού, και χάριν αντί χάριτος»

                                                                                  (Ιωάνν. 1/16)

Είναι θαυμάσιο πράγμα κι ένα εξαιρετικά πλούσιο σε δύναμη κεφάλαιο να έρθει κανείς στην ίδια θέση μ’ εκείνη του Χριστού ως Ανθρώπου—μια θέση που γνωρίζουμε πως έχει στη διάθεσή της αστείρευτες ουράνιες πηγές. Νομίζω πως ερχόμαστε σ’ αυτή τη θέση σταδιακά και όχι μονομιάς, αμέσως δηλαδή μετά που κάνουμε το βήμα της πίστης. Ερχόμαστε σ’ αυτή τη θέση μόνο μέσω της πειθαρχίας στην πλήρη εξάρτηση από Κείνον, κάτι όμως το οποίο δεν στοχεύει στο άδειασμα του εγώ και τη συντριβή μας σαν να ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνοδεύεται από τη Χάρη του Θεού, εκείνη τη Χάρη που, όταν εμείς είμαστε αδειανοί, φανερώνει την πληρότητα του Κυρίου σε όλο το μεγαλείο της αφθονίας της.

Η Χάρη αυτή έχει μία θετική και μία αρνητική μορφή. Ο Θεός δεν πιστεύει ότι ο ύπατος σκοπός είναι η αρνητική της μορφή. Όταν Εκείνος μπει στην ψυχή και την αδειάσει, δεν κάνει μόνο μία αρνητική ενέργεια αλλά συγχρόνως και μία θετική η οποία μας αφήνει τόσο κατάπληκτους που μας κάνει ν’ αναφωνούμε: «Αυτό το έκανε ο Κύριος, όχι εμείς». Έτσι, μέσω αυτής της πειθαρχίας, ερχόμαστε σιγά σιγά να γνωρίσουμε ότι υπάρχουν ουράνιες πηγές που είναι πολύ ανώτερες από τις ανθρώπινες δυνατότητες και ότι οι πηγές αυτές είναι εν ενεργεία. Αυτό είναι εκείνο το οποίο συνιστά την πνευματικότητα, αυτό είναι εκείνο που κάνει τη ζωή της υπηρεσίας στο έργο του Θεού πνευματική: το να αντλούμε από τις ουράνιες πηγές και να ζούμε τη ζωή μας σαν να μας δινόταν απ’ τον Ουρανό. Αυτό είναι πνευματικότης. Αυτό είναι εκείνο που κάνει το όλο ταξίδι της ζωής μας πνευματικό. Δεν αντλούμε απ’ τον εαυτό μας ή από τις πηγές του κόσμου. Αντλούμε από «Πάνω». Το κυβερνείο της ζωής δεν είν’ εκείνο που έχει την έδρα του σ’ αυτό τον κόσμο αλλά στον Ουράνιο. Τα πάντα είναι τόσο αποκλειστικά και μόνο «εκ των Άνω», τόσο μη θεμελιωμένα στα εγκόσμια, που η όλη ζωή και τα έργα μας γίνονται κατά λογική συνέπεια πνευματικά.


Απόσπασμα από το κείμενο του συγγραφέα «Αστείρευτες Ουράνιες Πήγες» (Boundless Ηeavenly Resources)

Comments are closed.