ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΙΚΕΤΗ

Ζήτησα απ’ το Θεό ισχύ και δύναμη

να κάνω κατορθώματα

κι Αυτός μ’ έκανε αδύναμο

να μάθω υπακοή.

Ζήτησα υγεία σιδερόφραχτη

για έργα κραταιότερα

κι Εκείνος μ’ έκανε χωλό

τα πιο όμορφα να φτάσω.

Zήτησα πλούτη να με κάνουν ευτυχή

και μ’ έκανε φτωχό, σοφός να γίνω.

Ζήτησα εξουσία για να μ’ επαινούν πολλοί

και μου ’δωσε ανασφάλεια, τη χρεία Του να νιώθω.

Του ζήτησα τα σύμπαντα για να χαρώ τη γη

κι Εκείνος μου ’δωσε ζωή να χαίρομαι τα πάντα.

Τίποτε απ’ όσα ζήτησα δεν έλαβα

μα ό,τι προσδοκούσα, το απόκτησα.

Σχεδόν ενάντια απ’ τη δική μου θέληση

οι ανείπωτες ευχές μου εκπληρωθήκαν

και να ’με τώρα απ’ τους θνητούς όλης της γης

ο πιο πλατιά και πλούσια ευλογημένος.

Μετάφραση: Γιούλικα Κ. Masry

(Πρωτοδημοσιεύτηκε στο «Ελεύθερο Βήμα», Έτος 10ο , Φύλλο 35, Β΄ Τρίμηνο, Απρίλιος-Ιούνιος 2003)

Comments are closed.