ΟΧΙ στα ναρκωτικά, ΝΑΙ στη ζωή!

 

 Γράφει η ΒΑΣΙΑ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ-ΥΔΡΑΙΟΥ, Νομικός

     Φαινόμενο της κρίσης του πολιτισμού μας, των κοινωνικών αξιών και θεσμών, της έλλειψης ιδανικών και της έξαρσης του άγχους, είναι ο προσανατολισμός των νέων σε αναζήτηση τρόπων με τους οποίους θα μπορέσουν να «ξεφύγουν» από τη σύγχρονη πραγματικότητα που οδηγεί στη μοναξιά και την αλλοτρίωση.

     Στην αναζήτηση αυτή, πολλές φορές οι νέοι δυστυχώς καταλήγουν στα ναρκωτικά, που πιστεύουν ότι θα τους προσφέρουν την πρόσκαιρη ευεξία, ενώ στην πραγματικότητα τους υποδουλώνουν σωματικά και ψυχικά και τους οδηγούν στην εξάρτηση των ναρκωτικών, την απραξία και την «μοναχική χαρά του κενού».

    Μόνο με συντονισμένες και υπεύθυνες ενέργειες, με συντονισμό όλων των συναρμοδίων φορέων και την ανάληψη ιδιαίτερων ευθυνών για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση από την Πολιτεία και την Οικογένεια, κυρίως με εργασία και περίθαλψη, με ιδανικά, και την πίστη στο Θεό, θα αποδεσμευτούν οι νέοι από την εξάρτηση των ναρκωτικών και άλλων τοξικών ουσιών.

    Θα προσανατολιστούν σε υγιείς τομείς δραστηριότητας και θα αξιοποιηθεί εποικοδομητικά ο δυναμισμός τους. Από την άλλη οι θλιβερές διαπιστώσεις δεν ωφελούν, χρειάζεται δράση και μεθοδική κινητοποίηση. Φθείρεται η φυλή και οι νέοι, η ελπίδα του έθνους μας.

Comments are closed.