Ο ΤΡΑΧΥΣ ΔΡΟΜΟΣ του Δημήτρη Μωυσίδη

     

      Όταν στην ζωή σου έρθουν
      θύελλες, καταιγίδες, βροντές και αστραπές
      ή διαβαίνεις μέσω αγκαθιών οδούς,
     με θάρρος, ελπίδα και πίστη
     στρέψε το βλέμμα σου, στον  Ιησού,
     και φώναξε ταπεινά ,με πίστη σ ‘αυτόν:
     Βοήθησέ με Ιησού, στον δρόμο μου τον τραχύ,
     μη με αφήσεις να χαθώ, και αιωνίως να πεθάνω.
     Παρακαλώ κράτα με, με τα άγια ματωμένα Σου χέρια.
     Πάντα και παντού μες ‘ την θερμή αγκαλιά Σου να ζω.
     Πάντα και παντού ζωή Άγια να ζω.
     Μα και το Άγιο θέλημά Σου, πάντα και παντού να εκτελώ,
     Έως ότου φτάσω στην χώρα την Άγια
     όπου αιώνια πια θα ζω και ευδαιμονώ
     μαζί με αγγέλους και Αγίους στον ένδοξο ουρανό.
     Στην χώρα την μακάρια του σφαγμένου Αμνού.

                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΜΩΣΙΔΗΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Comments are closed.