ΧΑΡΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ

                    

Χαρά στα μάτια που δακρύζουν

Για κάποιον άλλον που πονά

Γιατί τα μάτια αυτά θα δούναι

Του Παράδεισου τ’ αγαθά.

 

Χαρά στα χεριά όπου ντύνουν

Μικρά παιδιά και ορφανά

Γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν

Φτερά για να πετούν ψηλά.

 

Χαρά στο στόμα όπου λέγει

Λόγια παρήγορα, γλυκά

Γιατί το στόμα αυτό θα ψάλλει

Με τους αγγέλους Ωσαννά.

 

Χαρά στο σπίτι όπου ανοίγει

Την πόρτα στον περαστικό

Γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει

στον Κύριο μας στον Χριστό.

Comments are closed.