«Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά· επειδή αυτοί θα δουν τον Θεό» (β)

Γράφει ο Κυριάκος Κυριακού, Μαθηματικός

ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ (12)

«Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά· επειδή αυτοί θα δουν τον Θεό» (β)

Στο προηγούμενο άρθρο είδαμε ότι στον μακαρισμό αυτό, με τη λέξη «καρδιά» ο Χριστός αναφερόταν σ’ όλη την προσωπικότητα του ανθρώπου.  Και όταν έλεγε ότι η καρδιά πρέπει να είναι καθαρή, εννοούσε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε η παραμικρή αμαρτία.

Πώς όμως  μπορώ να έχω μια τέτοια καρδιά χωρίς αμαρτία; Ακόμα και αν κατορθώσω να ζήσω χωρίς να πράξω καμιά αμαρτία, ούτε ακόμα και στη σφαίρα των σκέψεων μου, πώς τα  μπορούσα να εξαλείψω τις αμαρτίες που διέπραξα στο παρελθόν;

Αυτό είναι κάτι το τελείως αδύνατο για μένα. Η απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί ότι κάθε αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί, και η μόνη τιμωρία είναι ο θάνατος, όχι μόνο ο φυσικός θάνατος, αλλά ο αιώνιος θάνατος, η κόλαση. Πώς, λοιπόν, μπορώ να τα ξεφύγω αυτά;

Ο περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός είναι τόσο μακρόθυμος, και μας αγαπά τόσο πολύ, που είναι πρόθυμος να παραβλέψει τις περισσότερες αμαρτίες μας. Μάλιστα αν δει ότι είμαστε ειλικρινείς και κάνουμε το παν για να Τον ευχαριστήσουμε, θα μας συγχωρήσει. Ο Θεός όμως δεν μπορεί να παραβεί τη δικαιοσύνη Του. Ναι, είναι μακρόθυμος, και αγαπά τον κόσμο, και θέλει να μας συγχωρήσει, αλλά η δικαιοσύνη Του πρέπει να ικανοποιηθεί. Βρήκε, λοιπόν, ένα τρόπο με τον οποίο μπόρεσε να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη Του, αλλά και συγχρόνως να μας συγχωρήσει. Και ο τρόπος ήταν ένας: να στείλει το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό, να πεθάνει για μας.  Αυτός ήρθε και σήκωσε τις αμαρτίες μας. Πλήρωσε  γι’ αυτές με τη θυσία Του, ούτως ώστε εμείς να συγχωρηθούμε για τις αμαρτίες μας.

Ο Απόστολος Παύλος το εξηγεί αυτό με λεπτομέρεια γράφοντας, «όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού· όμως δικαιώνονται δωρεάν με τη χάρη του, μέσω της απολύτρωσης που έγινε με τον Ιησοού Χριστό· τον οποίον ο Θεός προκαθόρισε ως μέσον εξιλέωσης μέσω της πίστης με βάση το αίμα του προς φανέρωση της δικαιοσύνης του, για την άφεση των αμαρτημάτων, που είχαν λάβει χώρα με την μακροθυμία του Θεού· προς φανέρωση της δικαιοσύνης του στον παρόντα καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει αυτόν που πιστεύει στον Ιησού» (Ρωμαίους 3:23-26).

 

Παροτρύνουμε τους αναγνώστες μας να διαβάσουν αυτήν την περικοπή με μεγάλη προσοχή. Ο απ. Παύλος ιδιαίτερα τονίζει ότι:
1. Ο Χριστός εξιλέωσε το Θεό
2. Το  έκαμε αυτό με το αίμα Του, δηλαδή πλήρωσε με τη ζωή του για τις αμαρτίες μας
3. Με αυτή την πράξη ο Θεός έδειξε ότι είναι δίκαιος, διότι η αμαρτία τιμωρήθηκε, αλλά και συνάμα ο αμαρτωλός δικαιώθηκε. Δηλ. θεωρεί τον αμαρτωλό ως δίκαιο και επομένως  συχωρεμένο.
4. Ο αμαρτωλός είναι συγχωρείται μόνο αν πιστέψει στον Χριστό.

Ο απόστολος Ιωάννης λέει το ίδιο: «το αίμα του Iησού Xριστού, του Γιου του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία» (Α΄ Ιωάν. 1:7). Αν, λοιπόν, θέλεις να έχεις καθαρή καρδιά, μην προσπαθείς να την καθαρίσεις μόνος σου. Δεν έχεις παρά να πιστέψεις ότι ο Χριστός πέθανε για σένα, και ότι το αίμα Του σε καθάρισε. Τότε η καρδιά σου θα είναι καθαρή επειδή θα την έχει καθαρίσει ο Θεός, και λέει ο Χριστός τότε «θα δεις το Θεό».

Τι σημαίνει αυτό; Αφού ο Θεός είναι αόρατος, πώς μπορείς να Τον δεις; Στο βιβλίο της Εξόδου, στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε ότι κάποτε ο Μωϋσής ζήτησε να δει τον Θεό. Ο Θεός όμως του απάντησε «δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου, διότι κανένας άνθρωπος δεν θα ζήσει όταν με δει». Τον έβαλε λοιπόν σε μια σχισμή βράχου, και τον έκρυψε, ούτως ώστε ο Μωϋσής είδε μόνο το πίσω μέρος του  Θεού (΄Εξοδος 33:19-23). Είναι αδύνατον να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβηκε, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μας είναι αδύνατον να δούμε το Θεό σ’ αυτή τη ζωή με τα φυσικά μας μάτια. Τότε, τι σημαίνουν τα λόγια του Χριστού;

΄Οσον αφορά αυτή τη ζωή, διαβάζουμε ότι,  «τον Θεό κανένας δεν τον είδε ποτέ. O μονογενής Γιος, που βρίσκεται στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος τον αποκάλυψε» (Ιωάννης 1:18). Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι, στους οποίους ο Χριστός «αποκάλυψε» το Θεό. Αυτοί είναι εκείνοι των οποίων η καρδιά έχει καθαριστεί με το αίμα του Χριστού, και οι οποίοι έχουν δει το Θεό ως σωτήρα τους. Αυτοί βλέπουν το Θεό καθημερινά στη ζωή τους, και Τον δοξάζουν για τη βοήθεια που τους δίνει.

Υπάρχει όμως και κάτι ενδοξότερο. Στην Α΄ Επιστολή του  Ιωάννη 3:2 διαβάζουμε, «Aγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά δε μας φανερώθηκε ακόμα τι θα γίνουμε. Ξέρουμε, όμως, πως όταν φανερωθεί, θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν, γιατί θα τον δούμε όπως ακριβώς είναι». Σ’ αυτό το χωρίο ο Ιωάννης αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία, όταν όλοι οι πιστοί θα πάνε στον ουρανό να περάσουν την αιωνιότητα με το Θεό, και εξηγεί ότι τότε θα δούμε τον Θεό όπως είναι. Στην Αποκάλυψη,  κεφάλαια 21 και 22,  ο Ιωάννης περιγράφει αυτό το ζήτημα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.  Σε συνιστούμε, αγαπητέ  αναγνώστη, να διαβάσεις αυτά τα δύο κεφάλαια με προσοχή. Στα κεφάλαια αυτά παρομοιάζει τον ουρανό με μια πόλη, την «άγια Ιερουσαλήμ», και στο κεφάλαιο 22 εδ. 4 γράφει «θα δουν το πρόσωπό του (δηλαδή το πρόσωπο του Θεού), και το όνομά Του θα είναι επάνω στα μέτωπά τους».

Ποιοι λοιπόν θα βρίσκονται εκεί; Ο Ιωάννης απαντά, «τα έθνη όσων σώζονται θα περπατούν μέσα στο φως της», δηλαδή στο φως της ουράνιας Ιερουσαλήμ. Και αυτοί που σώζονται είναι αυτοί των οποίων οι αμαρτίες συγχωρέθηκαν, επειδή πίστεψαν ότι ο Χριστός πραγματικά πλήρωσε γι αυτούς χύνοντας το αίμα Του. Αυτοί, λοιπόν, έχουν καθαρή καρδιά, κι αυτό  όχι γιατί μόνοι τους την καθάρισαν, αλλά διότι ο Θεός την καθάρισε με το αίμα του Χριστού.

Εσύ, πού βρίσκεσαι; Είναι η καρδιά σου καθαρή; Δεν σε ρωτώ αν είσαι καλός άνθρωπος, αλλά αν η καρδιά σου καθαρίστηκε με το αίμα του Χριστού. Αν έχεις πιστέψει στον Χριστό, τότε σε καθάρισε, και είσαι και εσύ μακάριος, διότι θα δεις τον Θεό. Αν ακόμα δεν έχεις πιστέψει τι περιμένεις; Ο Χριστός σου προσφέρει καθαρή καρδιά και μια αιωνιότητα στην παρουσία του Θεού. Είθε κι εσύ αλλά και όλοι οι αναγνώστες μας  να πιστέψουν τώρα, αν δεν το έχουν  κάνει ήδη.

Comments are closed.