Το Φως διαχωρίζεται από το Σκοτάδι!

Μπορείτε να ακούσετε ένα ενδιαφέρον κήρυγμα του Χάρη Νταγκουνάκη, κάνοντας κλικ στο παρακάτω λινκ:

https://www.youtube.com/watch?v=jwRM7iAWMrQ&feature=youtu.be

Αναγνώσματα: Β΄ Κορινθίους 6,14-18· Γένεσις 1,1-5· 14-19

(Από τη Νέα Μετάφραση της Βίβλου)

Η έννοια του αποχωρισμού, του διαχωρισμού, είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά μιας ευρύτερης έννοιας: της αγιότητας. «Άγιος» σημαίνει και διαχωρισμένος, ξεχωρισμένος για τον Θεό. Αυτό διακρίνεται στη ζωή του Αβραάμ, στην πορεία των Ισραηλιτών, στη ζωή της χριστιανικής εκκλησίας. Ο Αγιασμός είναι προϋπόθεση της εν Χριστώ ζωής. Αυτό σημαίνει ότι είναι:

  1. Προϋπόθεση Επιβίωσης (Γέν. 19,15-16)
  2. Προϋπόθεση Υπηρεσίας (Λευ. 8,10-11)
  3. Προϋπόθεση Ευλογίας (Γέν. 12,1-2)

Πώς μπορεί να γίνει αυτός ο διαχωρισμός; Όπως ένας χώρος γεμίζει με φως: γυρίζοντας τον διακόπτη! Η ηλεκτρική ενέργεια είναι εκεί, η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι εκεί, ο λαμπτήρας είναι εκεί, κι εμείς γυρίζουμε τον διακόπτη. Το έργο του Χριστού είναι στην καρδιά μας. Το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας κι εμείς πρέπει να ασκήσουμε πίστη για να ζήσουμε και να απολαύσουμε διά πίστεως τη ζωή του Χριστού (Γαλ. 5,16-18).

Comments are closed.