Το Θαύμα της Ελλνηνικής Γλώσσας

Γράφει η Βάσια Λιβιτσάνου- Υδραίου, Νομικός

Μπορείτε να διαβάσετε και άλλα επίκαιρα σχόλια της αρθρογράφου μας κάνοντας κλικ στο link:                http://nikites.eu/synergates/44-vasialivitsanouydraiou

Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στη σπουδαιότητα της ελληνικής γλώσσας. Θα το κάνουμε για μια ακόμη φορά για να  επιβεβαιώσουμε το θαύμα της γλώσσας μας.

Στα Αγγλικά βάσει του Αμερικανικού Λεξικού Merrian Webster ,σε σύνολο 166.247λέξεων η συμμετοχή σε αμιγείς ελληνικές λέξεις είναι 42.148αριθμός που αντιστοιχεί στο 25,73%. Η μία στις τέσσερις λέξεις της αγγλικής γλώσσας είναι αμιγώς ελληνική.

Στα Γερμανικά το 1534 ο Μαρτίνος Λούθηρος επειδή μέχρι τότε στη Γερμανία  χρησιμοποιούσαν διάφορες διαλέκτους υιοθέτησε τους κανόνες Γραμματικής και Συντακτικού της Αρχαίας  Ελληνικής που ισχύει ακόμα και σήμερα στη Γερμανική γλώσσα.

Στην ιατρική ορολογία με βάση το έγκυρο λεξικό Dorland, σε σύνολο 46. 251 λέξεων, οι αμιγείς ελληνικές  λέξεις είναι 24.862, αριθμός που αντιστοιχεί στο 53,75 % ! Αν προσθέσουμε και τις λέξεις που είναι κατά το  ήμισυ ελληνικές, ως προς το πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τους τότε το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 68% !

Στη Ζωολογία με βάση το Nomenclator zoo logicus , που αποτελεί την επίσημη, διεθνή, ονοματολογία των γενών των ζώων όλων των ειδών (ερπετών, θηλαστικών, πτηνών, εντόμων κ.λ.π.) που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι το 1994, δηλ. 337.789 γένη ζώων , η ελληνική συμμετοχή ανέρχεται σε 195.779 λέξεις αριθμός που αντιστοιχεί σε 57,96%. Αν και εδώ προσθέσουμε τις κατά το  ήμισυ ελληνικές λέξεις, τότε το ποσοστό ανέρχεται στο 73% !

Πέρα από όλα αυτά τα σημαντικά και όντως πολύ σπουδαία ας μη ξεχνάμε ότι ο Θεός χρησιμοποίησε την ελληνική γλώσσα για να γραφτεί σ’ αυτήν το ευαγγέλιο και να διαδοθούν τα «καλά νέα» σε όλους τους ανθρώπους  ότι δηλ. ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για να έχει  όποιος πιστέψει σε Αυτόν ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ!

Comments are closed.