ΣΕ ΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ– Του Χαραλ. Ι. Σιδηροπούλου, Καρδιολόγου


Πότε χάνεις; Πότε κερδίζεις;

Α. ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ των… ανθρώπων, χάνεις!

Τελευταία πολλά ακούγονται για το Χρηματιστήριο. Τα μάτια των ανθρώπων είναι στραμμένα στα νέα του χρηματιστηρίου. Το χρηματιστήριο είναι μια κρατική υπηρεσία μέσω της οποίας μπορεί κάποιος να επενδύσει σε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και οι τελευταίες να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους… Το κράτος εξασφαλίζει κέρδη από τη φορολογία… Ο επενδυτής ο πλούσιος γίνεται πιο πλούσιος και ο φτωχός πιο φτωχός.
Μερικοί από τα 5, 10 εκατομμύρια δρχ. που κατέθεσαν έφτασαν τα 180 εκατομμύρια δρχ. Επέμεναν να ολοκληρώσουν, να κερδίσουν, να φτάσουν τα 200 εκατομμύρια. Απέτυχαν. Έχασαν και τα… 5 εκατομμύρια! Τι αποτυχία! Τι θλίψη! Μερικοί αυτοκτόνησαν. ΄Αλλοι έχασαν περιουσίες! Γιατί ήθελαν να πλουτίσουν χωρίς ιδρώτα. Ξέχασαν τα λόγια του Θεού “εν ιδρώτι του προσώπου σου θέλεις τρώγει τον άρτον, μέχρι να επιστρέψεις στη γη…” (Γένεσις 3: 19). “Όσοι θέλουν να πλουτίσουν πίπτωσιν εις πειρασμό και παγίδας… Βυθίζονται εις όλεθρον και απώλειαν” (Α’ Τιμ. 6:9). “Η ευσέβεια με αυτάρκεια είναι μεγάλος πλουτισμός!” “Η πλεονεξία είναι ειδωλολατρεία!” “Προσέχετε και φυλάγεστε από την πλεονεξία… η ζωή δεν εξαρτάται από τα πολλά αγαθά” (Λουκάς 12:15). Πολλοί δελεασμένοι από την απότομη άνοδο του Γενικού Δείκτη γλυκάθηκαν από τον εύκολο πλούτο του τζόγου – χρηματιστηρίου κι αμέλησαν τις δουλειές τους… διάλυσαν τις οικογένειές τους… Έχασαν.

Β. ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ… του Θεού, κερδίζεις!

Τέσσερις φορές μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται το Χρηματιστήριο, Α’ Βασιλέων 6:5, 19, 23, και 8:6. Το χρηματιστήριο του Θεού ήταν, τα Άγια των Αγίων (το Δεκίρ). Μέσα στα Άγια των Αγίων ήταν η κιβωτός της Διαθήκης, το Ιλαστήριο… Ήταν η παρουσία του Θεού. Εκεί γινόταν η εξιλέωση του λαού του Ισραήλ από τον Αρχιερέα.
Σήμερα στο χρηματιστήριο του Θεού κερδίζεις.
Πρώτο: Επικοινωνία μ’ έναν Θεό ζωντανό!… Αγαπητό!
Δεύτερο: Όπως στο χρηματιστήριο των ανθρώπων έχεις μετοχές στα έργα, πετρέλαια… Έτσι στο χρηματιστήριο του Θεού έχεις διάφορες Μετοχές. “Μέτοχοι γίναμε του Χριστού” (Εβραίους 3:13).
Ό Χριστός είναι Αιώνιος, Ασάλευτος, Σωτήρας. Άρα οι Μετοχές σου δεν χάνουν αλλά κερδίζουν. “Μέτοχοι γενόμενοι του Αγίου Πνεύματος…” (Εβρ. 6:4). Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Δίνει υπερφυσικά χαρίσματα, καρπό, που δεν αλλοιώνονται. “Μέτοχοι γινόμαστε της ουρανίου πρόσκλησης” (Εβρ. 3:11). Ο νέος ουρανός έχει σχέση με την ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ. “Μέτοχοι της αγιότητας αυτού”. Άγιος είναι ο Θεός. Εμείς χωρίς Αγιασμό δεν θα Τον δούμε (Εβραίους ιβ’ 14). Άρα η Μετοχή της Αγιότητάς Του μας προβιβάζει απ’ την προσκαιρότητα στην αιωνιότητα. Μέτοχοι της δόξας Αυτού (Ρωμ. 8:17). Τώρα δοκιμασίες, θλίψεις, διωγμός… τότε Δόξα!
Το χρηματιστήριο του Θεού είναι το μοναδικό χρηματιστήριο που “χάνεις κερδίζοντας” “χάνεις δηλ. δίνεις τη ζωή σου στο Χριστό και κερδίζεις την Αιώνια Ζωή”. “Όστις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού θέλει απολέσει αυτήν”. Όστις απολέσει την ζωή αυτού ένεκεν εμού θέλει σώσει αυτήν” (Μάρκος 8:35). Στο χρηματιστήριο του Θεού που παλιότερα ήταν το Ιλαστήριο του Θεού και σήμερα το Ιλαστήριο του Γολγοθά, δηλ. ο Σταυρός του Χριστού δεν δίνεις ευρώ αλλά μόνο την καρδιά σου στο Χριστό κι Εκείνος την γεμίζει με χαρά, ειρήνη, ευτυχία… Σωτηρία!

Καβάλα

Comments are closed.