ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ; — Του Ηλία Αντωνιάδη


Η ερώτηση ήταν στα χείλη των ανθρώπων, ύστερα από μερικά ασυνήθιστα γεγονότα (Ματθ. 11:10, Μαρκ. 4:41). Ποιος είναι Αυτός;
Ήταν και είναι σημείο αντιλεγόμενο. Δίχασε τη φιλοσοφία και τη σκέψη των ανθρώπων. Άλλαξε τον προσανατολισμό πολλών και αναπροσανατόλισε άλλους από την καταστρεπτική πορεία τους. Θέλει να εξυψώσει και να αποκαταστήσει τον άνθρωπο.
Είναι θείο πρόσωπο, διαφορετικό από τα άλλα πρόσωπα. Δεν ήταν κοινός άνθρωπος, αν και είχε κοινά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Από ανθρώπινη πλευρά ήταν ένας άσημος. Όμως με τις ασυνήθιστες ενέργειες φανέρωσε τη θεία Του προέλευση και τον σκοπό του ερχομού Του. Το θείο αυτό πρόσωπο έφερε επανάσταση στη ζωή των ανθρώπων. Ανατρέπει τη βασιλεία της αμαρτίας και του διαβόλου και εγκαθιστά τη δική Του. Αλλάζει τη ζωή εκείνων που Τον δέχονται ειλικρινά με μετάνοια και πίστη ως Σωτήρα τους.
Ποιος είναι Αυτός;
Και οι μαθητές Του διερωτήθηκαν; Αυτός διέταξε τα δαιμόνια να βγουν τους ανθρώπους (Μαρκ. 9:25-26). Διέταξε την τρικυμισμένη θάλασσα και τον άνεμο να σταματήσουν (Μαρκ. 4:39), Ανάστησε ένα νεκρό κοριτσάκι: (Μαρκ. 5:41-42) και το φίλο του Λάζαρο: (Ιωαν. 11:43-44). Θεράπευσε τον λεπρό: (Ματθ. 8:2-3) και πολλές άλλες αρρώστιες… Γνώριζε τις σκέψεις και τους διαλογισμούς των ανθρώπων; (Ματθ. 9:4, 12:25). Ακόμα και οι μαθητές Του δεν μπόρεσαν να τον αναγνωρίσουν ύστερα από μερικά χρόνια μαθητείας μαζί Του. Αφού ησύχασε τους ανέμους και τη θάλασσα, είπαν γεμάτοι κατάπληξη: “Ποιος είν’ Αυτός, που τον υπακούνε οι άνεμοι και η θάλασσα;” (Ματθ. 3:26-27). Ποιος είναι; Το ερώτημα αυτό πλανιέται ιδιαίτερα σε κύκλους άθεων.
Ποιος είναι Αυτός;
Είναι Αυτός που συγχωρεί αμαρτίες. (Μαρκ. 2:8-11,Λουκ. 7:48-49),
που ήρθε από τον ουρανό “και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους” (Ματθ. 20:28). Έχυσε το αίμα Του επάνω στον σταυρό για χάρη όλων των αμαρτωλών (Ματθ. 26:28). Ήρθε από τον ουρανό να καλέσει αμαρτωλούς σε μετάνοια (Α’ Ιωαν. 1:9, Ματθ. 11:28).
Ποιος είναι; “Αυτός είναι ο Αληθινός Θεός και η Ζωή Αιώνια” (Α’ Ιωάν. 5:20).

Θεσσαλονίκη

Comments are closed.