ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Γράφει ο Παναγιώτης Σταυρινού, Μαθηματικός

Είναι γνωστό ότι το οδικό δίκτυο είναι γεμάτο με προειδοποιητικές πινακίδες, που μας ενημερώνουν για την κατάσταση του δρόμου, ώστε να προσέχουμε καθώς οδηγούμε, για να αποφύγουμε θανάσιμους κινδύνους.

Στα μονοπάτια της ζωής υπάρχουν παρόμοιες προειδοποιητικές πινακίδες, αγαπητέ αναγνώστη. Όπως το κράτος φροντίζει για την ασφάλεια των πολιτών του, πολύ περισσότερο ο Θεός μεριμνά για το αιώνιο μέλλον μας. Έτσι μας χορήγησε έναν «οδικό χάρτη» που λέγεται Αγία Γραφή. Σ’ αυτόν υπάρχουν όλες οι «οδικές» πληροφορίες που χρειαζόμαστε στο ταξίδι της ζωής. Στη Βίβλο θα βρούμε τις κατάλληλες «πινακίδες» με τις σημάνσεις που μας προειδοποιούν για τους θανάσιμους πνευματικούς κινδύνους που διατρέχουμε στην επίγεια πορεία μας. Να μερικά παραδείγματα: Η πινακίδα με την προειδοποίηση «δρόμος ολισθηρός», γράφει: «Πάντες οι μισούντες με αγαπώσι θάνατον» (Παρ.8/36). Ο «μονόδρομος» έχει την εξής επισήμανση: «Ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ειμή δι εμού» (Ιω.14/6). Το «αδιέξοδο» επισημαίνεται με τούτα τα λόγια: «Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιω.15/5). Η πινακίδα με την ένδειξη «κατολισθήσεις» γράφει: «Μνημόνευε ουν πόθεν πέπτωκας και μετανόησον…ει δε μη έρχομαι σοι ταχύ και κινήσω την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής…» (Αποκ.2/5). Η «επικίνδυνη στροφή» προειδοποιεί εκείνους που επιστρέφουν στην αμαρτωλή τους ζωή, με τα επόμενα λόγια: «…γέγονεν αυτοίς τα έσχατα χείρονα των πρώτων…συμβέβηκε δε αυτοίς το της αληθούς παροιμίας, κύων επιστρέψας επί το ίδιον εξέραμα…» (Β Πετ.2/21-22).

Οι «πινακίδες» είναι πολυάριθμες, αγαπητέ. Αλλά ας προβληματιστούμε με την εξής διαπίστωση: Αν συμμορφωνόμαστε με τις προειδοποιητικές οδικές σημάνσεις, για να μη βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας, θα αγνοήσουμε τις προειδοποιητικές πινακίδες του Θεού, διακινδυνεύοντας το αιώνιο μέλλον μας;


Παναγιώτης Σταυρινού
Μαθηματικός
Λεμεσός-Κύπρος
stavrinoup@hotmail.com

Comments are closed.