Η Πνευματική Μετάλλαξη και η Πνευματική Παλιγγενεσία

Γράφει ο Παναγιώτης Σταυρινού, Μαθηματικός

Σήμερα οι επιστήμονες μπορούν να επεμβαίνουν στο γενετικό υλικό διαφόρων δημητριακών και να παράγουν νέους σπόρους με ιδιότητες διαφορετικές. Έτσι έχουμε τους μεταλλαγμένους σπόρους καλαμποκιού που ”πλεονεκτούν” έναντι των αρχικών, όπως ισχυρίζονται οι επιστήμονες. Από τη σπορά αυτού του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού παράγονται νέοι σπόροι που διατηρούν τις ιδιότητες του μεταλλαγμένου, διότι ο αρχικός έχει τροποποιηθεί οριστικά.

Μια παρόμοια «μετάλλαξη» έγινε στο μακρινό παρελθόν και στους προπάτορές μας, τον Αδάμ και την Εύα. Ο ανθρωποκτόνος διάβολος τους έπεισε, ότι μπορούσαν να γίνουν καλύτεροι από ότι ήσαν. Να γνωρίσουν την τέλεια γνώση και να γίνουν θεοί, όπως και το καλαμπόκι μπορεί να γίνει «καλύτερο», «αποδοτικότερο», «ανθεκτικότερο», κ.λπ. Έτσι λοιπόν οι γενάρχες μας, απέρριψαν τις θεϊκές συστάσεις και δέχθηκαν τις εισηγήσεις του Πονηρού. Έκτοτε μια βαθιά αλλαγή επήλθε στο φυσικό κόσμο αλλά και μέσα στους ίδιους και τους απογόνους τους, ώστε σωματικά, ψυχικά και πνευματικά ο άνθρωπος άλλαξε δραματικά. Το πνεύμα μας δεν μπορεί πια να έχει κοινωνία με το Δημιουργό. Έχουμε «μεταλλαχθεί» κι εμείς σαν το καλαμπόκι. Η δύναμη της αμαρτίας κυριαρχεί μέσα μας και κατευθύνει τη γενική συμπεριφορά μας, χωρίς να μπορούμε να αντισταθούμε σ’ αυτήν την ολέθρια ροπή. «Διότι δεν πράττω το αγαθόν το οποίον θέλω αλλά το κακόν το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω (Ρωμ.7/19). Αυτή η ακατανίκητη ροπή προς την αμαρτία, που μεταδόθηκε από τον Αδάμ στους απογόνους του, συνεχίζεται μέχρι σήμερα όπως συνεχίζεται με τη σπορά η διατήρηση των ιδιοτήτων του μεταλλαγμένου καλαμποκιού. Επομένως «ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής (Εφ.2/3) και «ουκ έστι δίκαιος ουδέ εις» (Ρωμ.3/11).

Ο Θεός όμως μπορεί να μας επαναφέρει στην αρχική μας κατάσταση. Αυτό το θαύμα της πνευματικής παλιγγενεσίας επιτυγχάνεται με τη συνειδητή αποδοχή από μέρους μας του λυτρωτικού έργου του έσχατου Αδάμ. Ο Θεός, μας εμφυτεύει μια νέα ζωή, σαν αποτέλεσμα της πίστης μας στο Χριστό και έτσι ανατρέπονται οι συνέπειες της «μετάλλαξής» μας, με τη πτώση του γενάρχη μας Αδάμ.

Το μεταλλαγμένο καλαμπόκι είναι αδύνατο από μόνο του να γίνει ξανά όπως ήταν. Το ίδιο κι εμείς από μόνοι μας δεν πρόκειται να ζωοποιήσουμε το πνεύμα μας, όσες φιλότιμες προσπάθειες κι αν καταβάλουμε. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας επανασυνδέσει πνευματικά με το Θεό Πατέρα, συγχωρώντας μας όλα τα παραπτώματα (Κολ.2/12).

Λεμεσός-Κύπρος
stavrinoup@hotmail.com

Comments are closed.