Πατέρα μας, Σ’ ευχαριστούμε – Βίντεο – ΄Υμνος

https://www.youtube.com/watch?v=T3SjUFQZH1s

Πατέρα μας,  Σ’ ευχαριστούμε

για τον Υιό και Λόγο Σου,

που `δωσες για να σωθούμε

και γι’ Αυτόν να ζήσουμε.

Ω Ιησού!  Ω Φως του κόσμου,

έλαμψες μες στις καρδιές μας!

Και ζωή μέσα μας ήρθες,

ω Ιησού, λατρεύω Σε!

Comments are closed.