ΠAΡΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

                       

«Ητοίμασας έμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου…»(Ψαλ. 23/5)

 

Αν τυχαίνει να περνάτε από δυσκολίες αυτή τη στιγμή, διαβάστε τούτα τα λόγια: «Ητοίμασας έμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου∙ ήλειψας εν ελαίω την κεφαλήν μου∙ το ποτήριόν μου υπερχειλίζει. Βεβαίως χάρις και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσας τας ημέρας της ζωής μου…» (Ψαλ. 23/5-6).Υπογραμμίστε τη λέξη «βεβαίως». Είναι η εγγύηση του Θεού! Πότε κάνει ο Θεός το ποτήρι σου να ξεχειλίζει από ευλογίες; Πότε σε ενδυναμώνει προκειμένου να νικήσεις; Πότε σου δείχνει την αγαθότητα και το έλεός Του; Στην παρουσία των εχθρών σου!

          Τα εμπόδια και οι αντιξοότητες δεν μπορούν να σταματήσουν τις ευλογίες του Θεού στο πρόσωπό σου. Θα πεις βέβαια, «Μα εγώ αγωνίζομαι». Ο αγώνας είναι απόδειξη ότι δεν νικήθηκες, ότι αρνείσαι να παραδώσεις τα όπλα, ότι η νίκη είναι ακόμα μια δυνατότης, ότι αυξάνεις πνευματικά. Όσο συνεχίζεις να πορεύεσαι με το Θεό και να Τον εμπιστεύεσαι, θα δουλέψει Εκείνος για λογαριασμό σου. Θα σου στείλει το Άγιο Πνεύμα Του να σε καθοδηγήσει, το Λόγο Του να φωτίσει το νου σου και φίλους να σε στηρίξουν. Αν είσαι δεκτικός στη μάθηση, θα σε βρει οπωσδήποτε! Κράτα την καρδιά σου ανοιχτή, άκουγε τις παραινέσεις του Θεού, συνέχισε να Τον υπακούς και θα δεις ότι το πρόβλημά σου είναι απλά το φόντο πάνω στο οποίο Eκείνος θα δείξει τη δύναμή Του για λογαριασμό σου («Και συνήγαγε πάντα τον Ιούδαν και τον Βενιαμίν, και τους παροικούντας μετ’ αυτών, εκ του Εφραίμ και του Μανασσή,  και εκ του Συμεών∙ διότι πολλοί εκ του Ισραήλ προσεχώρησαν εις αυτόν, ιδόντες ότι Κύριος ο Θεός αυτού ήτο μετ’ αυτού» – Χρον. Β, 16/9).

Θα ανακαλύψετε επίσης ότι η δύναμη του Θεού έρχεται την ώρα ακριβώς που εσείς είστε αδύναμοι. Ας θυμηθούμε εδώ τα λόγια του Παύλου στη Β´ προς Κορινθίους επιστολή: «Και διά να μη υπεραίρωμαι διά την υπερβολήν των αποκαλύψεων, μοι εδόθη σκόλοψ εις την σάρκα, άγγελος Σατάν, διά να με ραπίζη, διά να μη υπεραίρωμαι. Περί ετούτου τρις παρεκάλεσα τον Κύριον, διά να απομακρυνθή απ’ εμού∙ και μοι είπεν, Αρκεί εις σε η χάρις μου∙ διότι η δύναμίς μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία…» (Β´ Κοριν. 12/7-9).

Τέλος θα μπορέσετε να ευχαριστήσετε το Θεό για τους εχθρούς σας, διότι Εκείνος σας έδωσε την υπόσχεση ότι θα σας ευλογήσει σ’ αυτό ακριβώς το σημείο, στο μέσο των εχθρών σας, μπρος στα μάτια τους. Δεν είναι οι άνθρωποι και οι συνθήκες που αποφασίζουν το μέλλον σας. Είναι ο Θεός. Γιαυτό σ’ Εκείνον να προσβλέπετε.

 

(© The Word for Today, (webmaster@ucb.com.uk), 10 Φεβρ 2011, Mετάφραση από τα αγγλικά: Γιούλικα Κ. Masry)

Comments are closed.