Ω ΦΩΣ ΟΥΡΑΝΙΟ!

Ω Φως ουράνιο,

ελπίδα δόξας ζωντανή,

αγνή αγάπη ήρθες από τον Θεό.

Σ’ εμάς κατέβηκες, Ευλογητέ Υιέ Θεού,

για μας προσφέρθηκες, ω Ιησού!

 

Ω Φως αιώνιο,

έλαμψες στο σκοτάδι μας,

την αμαρτία όλη πήρες στο σταυρό.

Το αίμα Σου εκεί έδωσες,  άξιε Αμνέ,

δίκαιε Λυτρωτή, Ιησού Χριστέ!

 

Ω Φως ανέσπερο,

μας επιστρέφεις στον Θεό,

Εσύ η Αλήθεια, η Ζωή και η Οδός.

Ιησού Σωτήρα μας,

Σε προσκυνούμε,  Κύριε

και Σε λατρεύουμε μόνε Θεέ!

 

(Ψάλλει ο μ. αδελφός Ηλίας Καρσεράς)

  http://www.youtube.com/watch?v=nncC57_GN5M

YouTube – Βίντεο από αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείουComments are closed.