Θα Σε δοξολογήσω, Κύριε μου,

Θα Σε δοξολογήσω, Κύριε μου,
μ’ όλη μου την καρδιά και θα διηγηθώ
όλα τα θαυμάσια Σου, Κύριε!

Θα ευφρανθώ σε Σένα, Κύριε μου,
και θα πανηγυρίσω και θα ψαλμωδήσω
στ’ όνομα Σου, στ’ όνομα Σου, Κύριε!

Θα Σε υψώνω, Θεέ βασιλιά μου,
και θα ευλογώ το όνομα Σου το Άγιο,
και κάθε μέρα θα Σε ευλογώ, Θεέ,
και θα αινώ τ’ όνομα Σου το Άγιο.
Στον αιώνα και στον αιώνα, Ύψιστε!

στον αιώνα και στον αιώνα, Ύψιστε!

( Γιάννης και Αγγέλικα- φίλοι του Αντρέα Φούρναρη) 

http://www.youtube.com/watch?v=5FxWGvXqkxM


Comments are closed.