Μες στην αγάπη μου μείνετε (΄Υμνος του Αντρέα Φούρναρη)

Μες στην αγάπη μου μείνετε,

μείνετε μέσα σε μένα,

καρπό πολύ για να φέρετε,

καρπό που μένει αιώνια.

 

Δίχως Εμένα δεν δύνασθε                        

να ζήσετε τη ζωή,                                            

που κατά πάντα τον Άγιο                        

Πατέρα μου ευαρεστεί.                                         

 

Τις εντολές μου φυλάξετε,

ακολουθείτε Εμένα,

μονάχα έτσι θα πράξετε

το θέλημα του Πατέρα.                                        

 

Καθώς το κλήμα από μόνο του

ποτέ δεν καρποφορεί,

πάνω σ’ Εμένα,  την Άμπελο,

μείνετε πάντα κι εσείς.

Comments are closed.