Μεγαλύτερος είναι Αυτός (΄Υμνος του Αντρέα Φούρναρη)

Μεγαλύτερος είναι Αυτός

που είναι μέσα μας

απ’  αυτόν που είναι

μέσα στον κόσμο.           

Τη νίκη έχω μέσα στο Χριστό,

τον Κύριο, το Ζωντανό Θεό,

που σύντριψε

επάνω στο σταυρό

της ψυχής μας

τον ανήλεο εχθρό.

Μεγαλύτερος είναι Αυτός

που είναι μέσα μας

απ’  αυτόν που είναι

μέσα στον κόσμο.

Comments are closed.