Η ψυχική υγεία στην οικογένεια


«νους υγιής εν σώματι υγιές»

     Εισήγηση: Παντελής Σιδηρόπουλος

                                                           

                                              

Η υγεία της ψυχής είναι σημαντικό θέμα

 

Για να έχεις ένα καλό σπίτι χρειάζεται να είσαι ψυχικά υγιής. Η αλήθεια αυτή είναι διαχρονική, αλλά  εμφανίζεται ιδιαίτερα στις μέρες μας τόσο έντονα, που μας αγγίζει πολύ συχνά. Πολλές οικογένειες και μάλιστα χριστιανικές, προβληματίζονται σήμερα από συναισθηματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, οι οποίοι δημιουργούν σύγχυση και ταραχή στον εσωτερικό τους κόσμο, αλλά και στους άλλους γύρω τους.

 

Διάφορες αιτίες:

1. Έλλειψη ευλογίας – επιδοκιμασία, αποδοχή

2. Έλλειψη κατανόησης – φροντίδας, στοργής

3. Φόβος και άγχος – μέλλον, οικονομικά, παιδιά

4. Ψυχικός πόνος  – αρρώστια, πρόωρος θάνατος, αποτυχία, εξάρτηση από ουσίες

5. Κακοποίηση – διανοητική, ψυχολογική, πνευματική, σωματική, σεξουαλική

 

Αποτελέσματα:

1. Συσσωρευμένη οργή

2. Καθημερινή μέριμνα και αγωνία

3. Χρόνια πικρία

4. Μελαγχολία – κατάθλιψη

5. Ψυχοσωματικές παθήσεις  

 

Θεραπεία:

1. Εντόπισε και αποδέξου την αιτία – μη ζαχαρώνεις το χάπι

2. Εξομολογήσου – μίλησε με κάποιον που εμπιστεύεσαι

3. Συγχώρεσε όσους σε πόνεσαν – έτσι θα ελευθερωθείς και θα αυξηθείς

4. Δες κάποιον ειδικό (πνευματικό, σύμβουλο, ψυχολόγο, ψυχίατρο)

5. Εμπιστεύου απόλυτα στο Θεό και συνεργάσου μαζί Του

 

Για πνευματική βοήθεια βλέπε τα παρακάτω:

1. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου· δεν θέλω στερηθή ουδενός. Εις βοσκάς χλοεράς με ανέπαυσεν· εις ύδατα αναπαύσεως με ωδήγησεν. Ηνώρθωσε την ψυχήν μου· με ώδήγησε διά τρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού.Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν· διότι συ είσαι μετ’ εμού·  (Ψαλμοί 23:1-4)

2.  Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρρεί.  

Θαρρείτε επί τον Κύριον πάντοτε· διότι εν Κυρίω τω Θεώ είναι αιώνιος δύναμις. (Ησαΐας 26: 3-4)

3.   Ταύτα ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον. (Ιωάν. 16:33)

4.   Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλ’ η τελεία αγάπη έξω διώκει τον φόβον, (Ιωάν. 4:18)

Comments are closed.