Η λατρεία του Θεού σε διαπραγμάτευση

του Χάρη Νταγκουνάκη, Νομικού. Κήρυγμα. Υπάρχει ιαι βίντεο. http://original.livestream.com/newlife4u/video?clipId=pla_c95cc814-8a1a-4f42-b3c0-71826f336c0f


Αναγνώσματα: Ρωμαίους 12,1-8, Εβραίους 9,13-14

Ο Θεός, αδερφοί, μάς έδειξε το έλεός του. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να του προσφέρετε όλο τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική σας λατρεία. Μην προσαρμόζεστε στη νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στο Θεό και τέλειο. Με τη χάρη του Θεού, που μου δόθηκε, ως απόστολος απευθύνομαι στον καθένα από σας και σας λέω: μη φρονείτε για τον εαυτό σας παραπάνω απ’ ό,τι πρέπει να φρονείτε, αλλά να σας διακρίνει η μετριοφροσύνη και η σύνεση. Θυμηθείτε πως στο χώρο της πίστεως ο Θεός είναι που χάρισε στον καθένα σας ό,τι έχετε. Παράδειγμα το σώμα μας: έχουμε πολλά μέλη, δεν επιτελούν όμως όλα την ίδια λειτουργία. Έτσι και το πλήθος των χριστιανών είμαστε ένα σώμα χάρη στο Χριστό, και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος, που μέλη του είναι και όλοι οι άλλοι. Η χάρη του Θεού μάς έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα: Άλλος είναι προφήτης, για να κηρύττει ανάλογα με το βαθμό της πίστεώς του· άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας, για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο να κάνει κι ο δάσκαλος του λαού του Θεού με τη διδασκαλία· κι όποιος έχει το χάρισμα να στηρίζει τους αδερφούς, να τους στηρίζει. Αλλά κι όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους, να το κάνει με απλότητα· ο προϊστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του· όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες να το κάνει με καλοσύνη.

Το αίμα των ταύρων και των τράγων, και το ράντισμα με τη στάχτη του δαμαλιού εξαγνίζουν τους θρησκευτικά ακάθαρτους καθαρίζοντάς τους εξωτερικά. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού! Αυτός, έχοντας το Πνεύμα του Θεού, πρόσφερε τον εαυτό του άψογη θυσία στο Θεό, κι έτσι θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο, για να μπορείτε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό.


Η ιδέα της απόδοσης λατρείας προς ένα υπερβατικό ον ήταν ανέκαθεν ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής. Οι αρχαίοι λαοί λάτρευαν «την κτίσιν παρά τον κτίσαντα». Οι Ισραηλίτες λάτρευαν τον αληθινό Θεό. Ο Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους παραθέτει στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη λατρεία του χριστιανού, για να γίνει αυτή αποδεκτή από το Θεό σήμερα. Το Ρωμαίους 12,1 αναλύεται ως εξής:

1. Το μεγάλο καθήκον: Το καθήκον της προσφοράς ολόκληρου του εαυτού μας στον Θεό. Τον Θεό καλούμαστε να τον λατρεύουμε με το πνεύμα μας και με το σώμα μας. Η θυσία μας αυτή είναι:

α) «ζώσα», δηλ. χωρίς να σβήνει ποτέ το πνευματικό μας θυσιαστήριο. Ζει μέσα μας ο Χριστός. Η θυσία μας εξάλλου είναι

β) «αγία». Πέρα από το τι προσφέρουμε στον Κύριο, η ζωή μας πρέπει να είναι καθαρή. Μόνο αυτή τη θυσία δέχεται ο Θεός.

2. Τρία επιχειρήματα. Είναι ανάγκη να προσφέρουμε μια τέτοια ζωντανή θυσία,

α) επειδή πρώτα απ’ όλα γινόμαστε καθημερινοί μάρτυρες των οικτιρμών και του ελέους του Θεού,

β) επειδή μόνο μια τέτοια θυσία είναι ευπρόσδεκτη από τον Θεό. Στόχος μας είναι να ευαρεστούμε τον Θεό,

γ) επειδή αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Μια λατρεία «εν Πνεύματι και Αληθεία».

Μια τέτοια λατρεία με αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι δυνατόν να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, όπως προσπάθησε να κάνει ο φαραώ με τον Μωυσή.

Comments are closed.