Η Κ Ρ Ι Σ Η Σ Τ Ο Γ Α Μ Ο

     Γράφει η Βάσια Λιβιτσάνου- Υδραίου                                                             

Οι στατιστικές αμείλικτες επιβεβαιώνουν πως η εποχή μας εκτός από την οικονομική κρίση μαστίζεται και από κρίση αξιών, θεσμών, πρωτίστως κρίση ηθική.

Σύμφωνα με την EURO STAT  στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα στα 5 βρέφη γεννιέται εκτός γάμου από ανύπαντρη μητέρα.

Το 50% των παιδιών στην Δανία είναι εκτός γάμου ακολουθεί η Γαλλία, η Βρετανία και οι μεσογειακές χώρες.

Αποδεικνύεται ακόμα πως οι ευρωπαίοι αργούν να παντρευτούν και χωρίζουν πολύ εύκολα για να ξαναπαντρευτούν.

Ενωμένη Ευρώπη! Ναι! Χωρίς όμως  οικογένεια είναι αδύνατο! Θεμέλιο και ακρογωνιαίος λίθος για μια ευλογημένη οικογένεια  είναι  μ ο ν ο  ο Χριστός !

«Αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον εις μάτην κοπιάζουσιν οι οικοδομούντες»

«Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται»

«Διότι ο Κύριος δίδει σοφία, εκ του στόματος αυτού εξέρχεται γνώσις και σύνεσις».

Comments are closed.