Η εικόνα του Θηρίου της Αποκάλυψης (κεφ. 13) , του ιεροκήρυκα Γιάννη Φωτιάδη

Στο 13o κεφάλαιο της Αποκάλυψης διαβάζουμε ότι ο Ιωάννης είδε ένα θηρίο να ανεβαίνει από τη θάλασσα, στο οποίο “έδωσε ο δράκοντας τη δύναμη του και τον θρόνο του και εξουσία μεγάλη” (εδ.2). Ο δράκοντας περιγράφεται στο 12ο κεφάλαιο και προσδιορίζεται ως “ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς που πλανά όλη την οικουμένη”. Έτσι, ο Σατανάς έδωσε τη δύναμη του και τον θρόνο του και εξουσία μεγάλη στο θηρίο. Στο τέλος του 13ου κεφαλαίου (εδ.18), διαβάζουμε: “Εδώ είναι η σοφία, όποιος έχει νου ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, επειδή είναι αριθμός ανθρώπου, και ο αριθμός του είναι χξς” (δηλαδή 666). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το θηρίο που αναφέρεται πιο πάνω είναι άνθρωπος, στον οποίο ο Σατανάς έδωσε τη δύναμη του. Πριν προχωρήσουμε, ας σημειώσουμε επίσης κάτι που γράφει ο απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή του προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, σχετικά με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την επισύναξη μας σ’ Αυτόν, λέγοντας ότι “δεν θα έλθει η μέρα εκείνη αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απώλειας ο οποίος είναι εναντίον και υπεραίρεται εναντίον σε κάθε λεγόμενο θεό ή σέβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού σαν θεός και να αποδεικνύει τον εαυτό του ότι είναι θεός … ο οποίος θα έλθει με ενέργεια του σατανά, με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους και με κάθε απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν και για τούτο θα στείλει σ’ αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης ώστε να πιστέψουν στο ψέμα”. (εδ.3-4 και 9-11). Και είναι τούτο το θηρίο στο οποίο ο δράκοντας έδωσε τη δύναμη του και τον θρόνο του και μεγάλη εξουσία.

Επιστρέφοντας στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, διαβάζουμε για ένα άλλο θηρίο που ανεβαίνει από τη γη και “ενεργεί όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου μπροστά του. Και κάνει τη γη και εκείνους που κατοικούν σ’ αυτήν να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρα πληγή. Και κάνει σημεία μεγάλα, ώστε και φωτιά κάνει να κατεβαίνει από τον ουρανό στη γη μπροστά στους ανθρώπους. Και πλανά εκείνους που κατοικούν πάνω στη γη εξαιτίας των σημείων που δόθηκαν σ’αυτό να κάνει μπροστά στο θηρίο, λέγοντας σ’ εκείνους που κατοικούν πάνω στη γη να κάνουν εικόνα στο θηρίο που  έχει την πληγή της μάχαιρας και έζησε. Και εδόθη σ’αυτό να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει ώστε, όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να θανατωθούν”. Όταν πρωτοδιάβασα αυτά τα λόγια αναρωτήθηκα τι άραγε να ήταν αυτή η εικόνα που θα της δινόταν πνεύμα και θα μιλούσε και θα αναγκάζονταν όλοι οι άνθρωποι να την προσκυνούν. Φανταζόμουν ότι θα ήταν κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορας, όπως περιγράφεται στον Δανιήλ, κεφάλαιο 3.

Ο Ναβουχοδονόσορας έκαμε μια χρυσή εικόνα, το ύψος της 60 πήχες και το πλάτος της 6 πήχες και την έστησε στην πεδιάδα Δουρά, στην επαρχία της Βαβυλώνας. Και κάλεσε όλους τους σατράπες, τους διοικητές και τους τοπάρχες, τους κριτές, τους θησαυροφύλακες, τους συμβούλους, τους νομοδιδάσκαλους και όλους τους άρχοντες των επαρχιών, να έλθουν στα εγκαίνια της εικόνας. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι και κάποιος κήρυκας φώναζε με μεγάλη φωνή, «Σε σας προστάζεται, λαοί, έθνη και γλώσσες, κατά την ώρα που θα ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγας, της σύριγγας, της κιθάρας, της σαμβύκης, του ψαλτηρίου, της συμφωνίας και κάθε είδους μουσικής, αφού πέσετε να προσκυνήσετε την εικόνα την χρυσή που έκανε ο Ναβουχοδονόσορας ο βασιλιάς· και όποιος δεν πέσει και προσκυνήσει θα ριχτεί στο καμίνι της φωτιάς που καίει.». Έτσι όλοι προσέρχονταν, καθώς άκουαν έντονη μουσική υπόκρουση από πολλά όργανα, που τους μεθούσε συναισθηματικά και συνεπαίρνονταν από τη δύναμη της, και έπεφταν και προσκυνούσαν την εικόνα, όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες. Τότε έρχονται στο προσκήνιο τρεις νεαροί Ιουδαίοι, πιστοί μάρτυρες του ζωντανού Θεού, που αρνήθηκαν να πέσουν και να προσκυνήσουν τη χρυσή εικόνα που έκανε ο Ναβουχοδονόσορας. Ο βασιλιάς θύμωσε και τους είπε μόλις ακούσουν τη μουσική να πέσουν και να προσκυνήσουν την εικόνα, αλλιώς θα ριχτούν εκείνη την ώρα στο καμίνι της φωτιάς, και “ποιος είναι εκείνος ο Θεός που θα σας ελευθερώσει από τα χέρια μου;” Αλλά η απόφασή τους ήταν αμετάκλητη: “Ο Θεός μας που εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της φωτιάς που καίει· και από το χέρι σου βασιλιά θα μας ελευθερώσει. Αλλά κι αν όχι, ας είναι γνωστό σε σένα ότι τους θεούς σου δεν λατρεύουμε, και τη χρυσή εικόνα που έχεις στήσει, δεν την προσκυνούμε.” Τότε ο βασιλιάς έγινε ‘φωτιά’ από τον θυμό του, διάταξε να πυρώσουν το καμίνι εφτά φορές περισσότερο και τους πιο δυνατούς άνδρες από τον στρατό του να δέσουν τους τρεις νεαρούς και να τους ρίξουν στο καμίνι. Τόσο δυνατή ήταν η φωτιά που οι άνδρες εκείνοι  θανατώθηκαν από τις φλόγες της, ενώ ο Θεός πράγματι ελευθέρωσε τους δικούς Του ανθρώπους από τη φωτιά. Φαντάζομαι ότι μετά από αυτό ούτε ο βασιλιάς ούτε οι υπόλοιποι θά είχαν και πολλή όρεξη να συνεχίσουν να προσκυνούν εκείνη την εικόνα. Όπως και νάχει το πράγμα, εγώ φανταζόμουν ότι στις μέρες που θα κάνουν την εικόνα του θηρίου θα είναι μια εικόνα όπως αυτή που έκανε ο Ναβουχοδονόσορας και το δεύτερο θηρίο θα δώσει στην εικόνα εκείνη πνεύμα και θα αρχίσει να μιλά και τα λοιπά όπως είναι γραμμένα. Παρεμπιπτόντως, το δεύτερο θηρίο πρέπει να είναι ο ψευδοπροφήτης, που αναφέρεται στα εδάφια, 16.13, 19.20 και 20.10 της Αποκάλυψης.

Ας έλθουμε όμως στις πρόσφατες μέρες. Στις αρχές του 19ου αιώνα έγινε η ανακάλυψη της φωτογραφίας, δηλαδή της αποτύπωσης μόνιμης εικόνας ανθρώπων, ζώων, πουλιών, τοπίων κτλ  πάνω σε φωτοευαίσθητες επιφάνειες. Στην αρχή οι  φωτογραφίες ήταν μονόχρωμες (μαυρόασπρες) σύντομα όμως έγιναν έγχρωμες. Προς το τέλος του 19ου αιώνα, με την εξέλιξη της φωτογραφικής τέχνης, έγινε δυνατή η απανωτή, γρήγορη λήψη πολλών φωτογραφιών και η καταγραφή κίνησης. Αυτό ονομάστηκε κινηματογράφος, και η λέξη μεταφέρθηκε στα αγγλικά ως cinematographer, που συντομεύτηκε σε cinema, το γνωστό μας σινεμά. Μέχρι το 1910 οι ταινίες ήταν απλές, μικρής διάρκειας, μετά έγιναν πιο πολύπλοκες, μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά ήταν μαυρόασπρες και ο κινηματογράφος βωβός. Γύρω στο 1920 προστέθηκε ο ήχος και η ομιλία και κάποια χρόνια μετά έγινε και έγχρωμος. Ήταν μια νέα μορφή ψυχαγωγίας, πολύ ελκυστική, που σιγά σιγά επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Μια πολύ πετυχημένη ταινία ήταν το «’Οσα παίρνει ο άνεμος». Όταν είδα φωτογραφίες νεαρών ανδρών στην Κύπρο της εποχής εκείνης πρόσεξα ότι στην πλειονότητα τους είχαν το ίδιο μουστάκι και το ίδιο χτένισμα και ύφος ενός από τους προταγωνιστές της ταινίας εκείνης, του Κλαρκ Γκέΐπελ. Αυτό ήταν μια ένδειξη της επίδρασης που άρχισε να έχει ο κινηματογράφος πάνω στο παρουσιαστικό (τη μόδα) τη συμπεριφορά, ακόμα και την νοοτροπία των θεατών. Παράλληλα με τις εξελίξεις στον κινηματογράφο, άρχισαν να γίνονται προσπάθειες μετάδοσης της εικόνας σε μακρυνές αποστάσεις και η συσκευή μέσω της οποίας υλοποιήθηκαν αυτές οι προσπάθειες ονομάστηκε τηλεόραση, στα αγγλικά television (TV). Μερικοί μάλιστα έλεγαν τότε ότι ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο μέσω της τεχνολογίας της οπτικής επικοινωνίας. Ο πρώτος πρακτικός σωλήνας βιντεοκάμερας που χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτικές κάμερες ονομαζόταν ‘iconoscope’, στα Ελληνικά θα το λέγαμε ‘εικονοσκόπιο’ (αυτό που βλέπει την εικόνα) και χρησιμοποιήθηκε από την Telefunken για την ιστορική τηλεοπτική μετάδοση των Ολυμπιακών αγώνων του Βερολίνου το καλοκαίρι του 1936.Τηλεοράσεις στην αρχή τοποθετούνταν σε δημόσιους χώρους, στην Κύπρο κυρίως σε καφενεία, ή σε σπίτια πλουσίων ατόμων, αλλά με την πάροδο του χρόνου μπήκαν ουσιαστικά σε κάθε σπίτι. Η μετάδοση των προγραμμάτων ήταν περιορισμένης διάρκειας, από τις 6 μέχρι τις 11 το βράδυ, όμως σταδιακά επεκτάθηκε σε όλο το 24ωρο. Η τηλεόραση προστέθηκε μαζί με τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Εδώ θα ήθελα να παρεμβάλω μια προσωπική μου εμπειρία. Σπούδασα στην Αγγλία Γεωργική Μηχανολογία, όμως το πιο σημαντικό πράγμα που μου συνέβηκε δεν ήταν ότι πήρα το πτυχίο μου, αλλά ότι γνώρισα τον Κύριο, όταν ήμουν φοιτητής. Έτσι επέστρεψα το 1970 στην Κύπρο όχι μόνο με ένα πτυχίο αλλά και με τον Χριστό μέσα στην καρδιά μου. Προσκολλήθηκα με μια εκκλησία, και θυμούμε όταν μιλούσαμε για  την τηλεόραση λέγαμε: «Τι κακό πράγμα, δεν είναι δυνατόν να είναι κάποιος άνθρωπος του Θεού, να πιστεύει στον Χριστό και να έχει τηλεόραση στο σπίτι του, δεν γίνεται». Για αρκετά χρόνια το τηρούσαμε αυτό, στο σπίτι μας δεν είχαμε τηλεόραση, μέχρι που αποκτήσαμε τις τρεις κόρες μας. Κάποτε ένας γείτονας μας έδωσε μια παλιά μαυρόασπρη τηλεόραση, για να βλέπουν τα μωρά τα στρουμφάκια. Μια μέρα, επιστρέφοντας από τη δουλειά μου, βλέπω τις κόρες μου να βγαίνουν σειρά, η μια πίσω από την άλλη, κλαίοντας. Τι συνέβηκε; Σαν έβλεπαν τα στρουμφάκια χάλασε η τηλεόραση. Και έτσι είπαμε να πάρουμε μια τηλεόραση για τα μωρά. Και αγοράσαμε τηλεόραση έγχρωμη. Έτσι άρχισα να ανακαλύπτω έμπρακτα τα πολλά και διάφορα κακά της τηλεόρασης. Μας έκλεβε χρόνο που θάπρεπε να δίναμε στην προσωπική μας σχέση με τον Θεό και στην επικοινωνία μεταξύ μας σαν οικογένεια. Επιπλέον, έβλεπα κακές επιδράσεις στο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά των παιδιών μας. Παρόμοια, μπορούσα να παρατηρήσω στον κόσμο γύρω μας σημάδια αποξένωσης και απομόνωσης μεταξύ των ανθρώπων. Στη συνέχεια προστέθηκε και το βίντεο και οι μαμάδες, κάτω από την πίεση των πολλών ασχολιών τους, ή επειδή προτιμούσαν να κάνουν κάτι άλλο, ή να ξεκουραστούν, αγχωμένες όπως ήταν, έβαζαν τα παιδάκια τους μπροστά στο βίντεο για να ησυχάσουν. Μετά πρόσεξα επιδράσεις πάνω στην υγεία. Για παράδειγμα, όταν ήμουν στο σχολείο, ήμουν ο μόνος που φορούσα γυαλιά στην τάξη μου στη πρώτη γυμνασίου, και αυτό οφειλόταν σε κληρονομικούς παράγοντες, ενώ στο δημοτικό κανένας από μας δεν φορούσε γυαλιά. Τώρα παρακολουθούσα τον αριθμό των μικρών μαθητών στο δημοτικό που χρειάζονταν γυαλιά να αυξάνεται ραγδαία, ενώ κανένας από τους γονείς τους δεν φορούσε γυαλιά, και το απέδοσα στην κατάχρηση της τηλεόρασης. Στο μεταξύ διάφορες επιστημονικές  έρευνες έφερναν στο φώς άσχημα πράγματα που συνδέονταν με τακτική πολύωρη παρακολούθηση της τηλεόρασης. Μια έρευνα έδειξε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παχυσαρκίας και ψηλής χοληστερόλης. Μια άλλη έρευνα που μου έκανε εντύπωση έδειξε ότι, μικρά παιδάκια, κάτω των 4 χρόνων μπορεί να χάσουν για όλη τους τη ζωή την ικανότητα της συγκέντρωσης. Ήταν μια από τις πιο σοβαρές έρευνες που με ανησύχησε ιδιαίτερα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα της μελέτης μας.

Θέλω να προχωρήσω στην αφήγηση κάποιων γεγονότων που μου συνέβησαν στη δεκαετία του 1990 και με ώθησαν να ερευνήσω το θέμα με το οποίο καταπιάνομαι. Το πρώτο συνέβηκε στην Αγγλία, στο Λονδίνο, όπου σε μια συνάντηση, καθώς μιλούσα, αναφέρθηκα στη σκηνή που ο Θεός έδωσε εντολή στον Μωυσή να κατασκευάσει και συγκεκριμένα την κιβωτό του μαρτυρίου που έπρεπε να τοποθετήσει μέσα στα άγια των αγίων, και ο Θεός είπε στο Μωυσή: “Εκεί θα γνωριστώ σε σένα και από πάνω από το ιλαστήριο, από ανάμεσα στα δύο χερουβείμ, που είναι επάνω στην κιβωτό του μαρτυρίου, θα μιλήσω σε σένα…”. Καθώς μιλούσα για την κιβωτό, αυθόρμητα συνέχισα: “Ήταν ένα κουτί 2,5 επί 1,5 πήχεις περίπου κάτι σαν την τηλεόραση”. Στις μέρες που ακολούθησαν αναλογιζόμουν τα λόγια που είχα πει και όλο και πιο πολύ έβλεπα ότι υπήρχε κάτι  το σατανικό στην τηλεόραση. Κάτι το αντίχριστο που ανταγωνιζόταν τον Θεό και καταπολεμούσε τη σχέση μας και πιο πολύ την επικοινωνία μας μαζί Του. Γι’ αυτό τον λόγο και λόγω των όσων ανάφερα πιο πάνω, αποφάσισα να απαλλαγώ από την τηλεόραση που είχαμε στο σπίτι μας. Δεν θυμάμαι αν το ανάφερα κάπου, αλλά μια μέρα, καθώς έφευγα από την δουλειά μου, μια συνάδερφος πλησίασε τρέχοντας (επειδή έβρεχε) στο αυτοκίνητο μου και μου λέει: “Γιαννάκη, άκουσα ότι πουλάς την τηλεόραση σου και ενδιαφέρομαι, γιατί επιπλώνω ένα διαμέρισμα για να το ενοικιάσω και θέλω να βάλω μέσα και μια τηλεόραση κάπως φθηνή”. Της είπα εντάξει και έφυγα. Πέρασαν περίπου δυο μήνες και ήταν ένας πόλεμος μέσα μου για να πάρω την απόφαση να πουλήσω εκείνη την τηλεόραση. Όταν έφυγε η τηλεόραση από το σπίτι μου, ειλικρινά σας λέω, ένιωθα πως έφυγε κάποια προσωπικότητα. Δεν ήταν απλά μια συσκευή που έφυγε, έφυγε κάποιο πνεύμα, κάποια προσωπικότητα. Ήταν παράξενο και πολύ έντονο αυτό το συναίσθημα που είχα, και άρχισα να υποπτεύομαι ότι η εικόνα του θηρίου για την οποία έγραψα στην αρχή, σχετίζεται με την τηλεόραση.

Μια μέρα πήγα στη συνεργατική τράπεζα για κάποιες συναλλαγές και επειδή τα ταμεία ήταν απασχολημένα με άλλους πελάτες, εγώ περίμενα τη σειρά μου για να εξυπηρετηθώ. Σε κάποια στιγμή στράφηκα και είδα ένα στρογγυλό, χαμηλό τραπεζάκι, περίπου ένα μέτρο  διάμετρο, που επάνω του δεν υπήρχε τίποτε παρά μόνο ένα περιοδικό της Αστυνομίας Κύπρου. Στο εξώφυλλο είχε το σκίτσο ενός ανθρώπου με γυρισμένη την πλάτη, που καθόταν καμπουριασμένος μπροστά από μια τηλεόραση ή οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer). Τότε αυτά τα δύο είχαν την ίδια όψη. Η στάση της ανθρώπινης εκείνης μορφής μού θύμιζε προσκύνηση. Η λεζάντα από πάνω έλεγε: “Η μικρή οθόνη μιλάει σαν θεός”. Οι υποψίες μου για την τηλεόραση ενισχύθηκαν. Μετάδιδε την εικόνα, η εικόνα μιλούσε και είχα αισθανθεί ότι συνδεόταν με κάποια πνευματική παρουσία. Θυμήθηκα στα παιδικά μου χρόνια, όταν η τηλεόραση άρχισε να μπαίνει στα σπίτια μας, έρχονταν οι τεχνικοί ή γείτονες και ρωτούσαν τον πατέρα μου, “έχεις καλή εικόνα;” ή “είναι καθαρή η εικόνα σου;”…Λίγες μέρες μετά, ενώ βρισκόμουν σε ένα σπίτι όπου πήγα για επίσκεψη, βρήκα μια εφημερίδα, και, όπως συνηθίζω, την πήρα και άρχισα να την διαβάζω. Αφού διάβασα το εξώφυλλο, άνοιξα από μέσα και ξαφνικά βλέπω ένα άρθρο που ο τίτλος του, με μεγάλα γράμματα ήταν: “Όταν η εικόνα μίλησε για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη”. Δεν διάβασα το άρθρο, αλλά προφανώς αφορούσε τον κινηματογράφο κατά την εποχή που έπαψε να είναι βωβός και άρχισε να ‘μιλά’. Πείσθηκα τότε ότι η εικόνα του θηρίου που αναφέρεται στο κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης είναι ήδη στον κόσμο και μεταδίδεται μέσα από τις οθόνες της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Όμως, συνέχισα να ερευνώ το θέμα, επειδή σ’εκείνο το σκίτσο στο περιοδικό που είδα στην τράπεζα μπορούσε να ήταν και η οθόνη κάποιου προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η.Υ.) το γνωστό PC (personal computer). Τότε οι Η.Υ. δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Χρησιμοποιούνταν για τη διαχείρηση τεράστιου όγκου στοιχείων και δεδομένων, για παράδειμα, σε επιστημονικές ή στατιστικές έρευνες, για την καταγραφή των αποθεμάτων/εμπορευμάτων σε επιχειρήσεις και πολλά άλλα τέτοια. Άνκαι ονομαζόταν προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ακόμα δεν είχε μπει για τα καλά στα σπίτια, αλλά βρισκόταν κυρίως στους τόπους εργασίας. Έτσι δεν μπορούσα να το συνδέσω με την εικόνα. Το όνομα Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σημαίνει ότι κάνει υπολογισμούς, ενώ την εικόνα την βλέπαμε μόνο στην τηλεόραση. Όμως στο νου μου έμενε το ερώτημα, “Γιατί εκείνη η οθόνη του Η.Υ.;” Λίγο καιρό πριν κάποιος φίλος μού είχε πει: “Αν πάρεις τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου a, b, c, d, … και βάλεις κωδικό αριθμό, στο a 6, στο b 12, στο c 18, κάθε φορά προσθέτοντας 6 στο επόμενο γράμμα, τότε το αρθροισμα των κωδικών αριθμών των γραμμάτων για τη λέξη computer (18 για το c, 90 για το ο, 78 για το m, κτλ) είναι 666”. Έτσι το είχα κι αυτό κατά νου, παρόλο που εγώ προσωπικά δεν αποδίδω και πολλή σημασία στον αριθμό αυτόν καθ’ αυτόν. Το σημαντικό είναι να αντιληφθούμε το μήνυμα και να δούμε το πνευματικό παρασκήνιο των όσων συμβαίνουν στον ορατό, υλικό μας κόσμο. Η ουσία βρίσκεται στον πνευματικό κόσμο που δεν βλέπεται με τα μάτια. Ο Ιωάννης περιγράφει στην Αποκάλυψη πνευματικά πράγματα και όντα που βρίσκονται πίσω από τις εξελίξεις στη γη, περίπου με τον ίδιο τρόπο που ο Δανιήλ περιέγραψε τις τέσσερις ανθρώπινες βασιλείες που επεκράτησαν στη γη και ο Ιεζεκιήλ, ο Ησαΐας, ο Ζαχαρίας κ.ά. εκείνα που είδαν σε οράσεις.

Ήδη έχουμε δει πιο πάνω ότι ο αριθμός του ονόματος του θηρίου που ανεβαίνει από τη θάλασσα είναι αριθμός ανθρώπου. Το όνομα δεν είναι μια απλή λέξη, Κώστας, Γιάννης, Ανδρέας … το όνομα φανερώνει χαρακτήρα, φύση, νοοτροπία. Ποιος λοιπόν είναι ο άνθρωπος αυτός για τον οποίο μιλά η Γραφή; Είναι ο Αδάμ, είναι ο ψυχικός άνθρωπος που ζει για τον εαυτό του, σε αντίθεση με τον πνευματικό που ζει για τον Θεό (Α’ Κορινθίους 2.14 και 15.45-46, επιστολή Ιούδα εδ. 19 και  Ιακώβου 3.15) ο άνθρωπος που δεν λυτρώθηκε με το αίμα του Ιησού. Είναι ο άνθρωπος που είναι γεμάτος με τον εαυτό του, αψηφά και περιφρονεί τον Θεό και πιστεύει στο αρχαίο εκείνο ψέμα: “Θα είστε σαν θεοί γνωρίζοντες το καλό και το κακό”. Πιστεύει ότι ο άνθρωπος θα τα βγάλει πέρα χωρίς τον Θεό, θα βρει μόνος του όλες τις απαντήσεις, λύσεις σε όλα τα προβλήματα του, προσωπικά και κοινωνικά και στο τέλος θα λέγει εκείνο το ψέμα που τώρα ενδόμυχα πιστεύει: “Είμαι θεός”. Σε τέτοιο άνθρωπο προσπαθούσε να μετατρέψει τον Ιησού ο διάβολος στη διάρκεια του πειρασμού στην έρημο, λέγοντας του στο τέλος, “Θα δώσω σε σένα όλες τις βασιλείες της γης αν πέσεις και με προσκυνήσεις”. Πόσοι πολλοί θα το έκαναν τούτο ευχαρίστως (ακόμα και ούτω καλούμενοι ‘πιστοί’ μέσα στις εκκλησίες, “Θα πάρω εξουσία και πλούτο πολύ και τότε θα έχω επιρροή για να κηρύξω το ευαγγέλιο”. Θεέ μου τι αφροσύνη!). Όχι όμως ο Κύριος μας: “Ύπαγε, Σατανά, είναι γραμμένο ότι τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνο θα λατρεύσεις”. Αργότερα δοκίμασε ξανά, μιλώντας με το στόμα του Πέτρου του μαθητή Του. Όταν ο Κύριος μίλησε για τα παθήματα του και τον σταυρικό του θάνατο, ο Πέτρος είπε, “Ιλεως σε σένα Κύριε, δεν θα γίνει αυτό σε σένα”. Τότε ο Κύριος στράφηκε και είπε: “Ύπαγε οπίσω μου Σατανά, σκάνδαλο μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων”. Βλέπουμε καθαρά εδώ τη συνωμοσία του Σατανά με τους ανθρώπους εναντίον του Θεού. Είναι ο άνθρωπος που δεν αρνείται τον εαυτό του, ούτε σηκώνει τον σταυρό του, ούτε ακολουθεί τον Χριστό, μπροστά στο σταυρό χλεύαζε τον Χριστό. Είναι ο άνθρωπος που στις έσχατες μέρες ο Παύλος μας πληροφορεί ότι θα είναι φίλαυτος, φιλάργυρος, … φιλήδονος μάλλον παρά φιλόθεος Είναι εγωιστής και περήφανος όπως ο Σατανάς ο άρχοντας και θεός του (Ιωάννη 14.30 και Β’ Κορινθίους 4.4). Εντελώς αλλιώς μέσα στον Θεό όπου όλα είναι Αγάπη, ταπεινότητα, αυταπάρνηση.

Αυτό λοιπόν τον άνθρωπο είναι που ο ψευδοπροφήτης προωθεί και διαφημίζει μέσα από την εικόνα. Τον παρουσιάζει σαν τον ήρωα που σώζει τους ανθρώπους από τους κακούς, από τρομερές καταστροφές, ακόμα και από την τελική καταστροφή του κόσμου. Συχνά παρουσιάζεται να έχει υπερφυσικές, υπεράνθρωπες δυνάμεις (Σούπερμαν, Ζορρό, Σπαΐντερμαν, Μπάτμαν, Ράμπο, ήρωες υπερτέλειοι στις πολεμικές τέχνες κ.ά.) αλλά μπορεί να είναι και συνηθισμένοι άνδρες ή γυναίκες, που με τη δύναμη, την εξυπνάδα, τη σοφία, το θάρρος κλπ βρίσκουν τη λύση και σώζουν τους ανθρώπους. Το μήνυμα: δεν χρειαζόμαστε τον Θεό, θα τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Τον παρουσιάζει συστηματικά να περιφρονεί και να αγνοεί τον Θεό, πράττοντας και προωθώντας την ανομία, πορνεία, μοιχεία, κάθε είδους ακαθαρσία και σεξουαλικές διαστροφές, βία, φόνους, κλοπές, αχαλίνωτη χρήση χυδαίας γλώσσας κά. Όλα τούτα συνέτειναν στο να πληγεί ανεπανόρθωτα και να παραμορφωθεί ο θεσμός του γάμου και στην τρομακτική αύξηση της βίας και της εγκληματικότητας στον κόσμο. Δεν επιθυμώ να ενδιατρίψω άλλο στο πώς τα διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα, ακόμα και τα πιο ‘αθώα’ συντείνουν στην απομάκρυνση και την αποξένωση του ανθρώπου από τον Θεό. Ο κάθε ένας μπορεί να συλλογιστεί τι επίδραση έχει και πού το πάει η εικόνα που προβάλλεται μπροστά του στην τηλεόραση.Σήμερα με τις δορυφορικές αντένες και άλλα μέσα που προσφέρει η τεχνολογία, μπορεί ένας να έχει στη διάθεση του εκατοντάδες ή και χιλιάδες κανάλια της τηλεόρασης από όλο τον κόσμο. Σου προκαλεί ζάλη μόνο να το σκεφτείς.

Επανέρχομαι όμως στους Η.Υ.Αυτό είναι ίσως το αποκορύφομα στην εξέλιξη της τεχνολογίας, που έδωσε στον άνθρωπο τεράστιες δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης σε πολλούς τομείς. Παράλληλα σημειώθηκαν και διάφορες άλλες εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση των Η.Υ. που θα ήθελα να υποδείξω, γιατί έχουν σχέση με το θέμα μας, χωρίς να μπώ σε λεπτομέρειες μια και δεν είμαι και ειδικός. Το 1985 κυκλοφόρησε το Windows  της Microsoft, ένα νέο λειτουργικό σύστημα με τις γνωστές εικόνες και εικονίδια του. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1995, τέθηκε σε λειτουργία το Internet Explorer, μέσω του οποίου μπορούσε ο κάθε χρήστης Η.Υ. να συνδεθεί με το διεθνές διαδίκτυο και να έχει πρόσβαση σε τεράστιο όγκο πληροφοριών και δεδομένων. Οι προσπάθειες δικτύωσης πολλών Η.Υ. μεταξύ τους είχε αρχίσει δεκαετίες πριν σε περιορισμένη έκταση και επεκτάθηκε σταδιακά σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι μέσα στο 2014 37,9% του πληθυσμού της γης έκαναν χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου, 100 φορές περισσότεροι από όσους το χρησιμοποίησαν το 1995. Η τρομακτική ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας (αποκαλείται και ψηφιακή επανάσταση), και το διαδίκτυο έχουν δημιουργήσει “εικονικούς χώρους”, “εικονικές κοινότητες”, όπου δεν υφίστανται οι κοινωνικές και πολιτιστικές διαχωριστικές γραμμές  που υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο. Έτσι η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη Η.Υ. που συνδέεται με το διαδίκτυο, να πληροφορηθεί αλλά και να πληροφορήσει και οι χρήστες αποκτούν ολοένα και περισσότερο την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη. Το διαδίκτυο έχει γίνει ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας, που ‘φουσκώνει’ τον άνθρωπο, καθώς του δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο όγκο πληροφοριών συγκεντρωμένων σε ένα “χώρο” και την δυνατότητα της προσωπικής επιλογής των πληροφοριών αυτών. Μπορεί ένας να παρακολουθεί κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα απ’ όλο τον κόσμο, παντός είδους φιλμάκια, ειδήσεις, αθλητικά, να επικοινωνεί τηλεφωνικά και τηλεοπτικά με άτομα οπουδήποτε στη γη, να ακούει μουσική, να κάνει εμπορικές και τραπεζικές συναλλαγές, αγοραπωλησίες, πληρωμές, να διεξάγει την αλληλογραφία του, να στέλλει και να λαμβάνει φωτογραφίες, να διαβάζει βιβλία, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, επιστημονικά άρθρα, ειδήσεις, παντός είδους πληροφορίες, να παίζει ποικίλα ηλεκτρονικά παιχνίδια, να επιδίδεται στο τζόγο, να εξαπατά, να κλέβει, να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων, να εκβιάζει και πολλά άλλα. Παράλληλα, κάθε χρήστης Η.Υ. μπορεί να ‘ανεβάζει’ στο διαδίκτυο οποιεσδήποτε δικές του οπτικοακουστικές ή γραπτές πληροφορίες μέσω δικής του ιστοσελίδας ή ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης (you tube, facebook, twitter κτλ). Παρενθετικά αναφέρω ότι άκουσα πρόσφατα πως μια φράση που λέγεται στο facebook από φίλους σε φίλους που θέλουν να τους κολακέψουν, είναι: ‘Είσαι θεός’. Μια άλλη πολύ πρόσφατη εξέλιξη είναι το ‘selfy’, ‘εαυτούλης’ θα το λέγαμε στα Ελληνικά, που είναι φωτογραφίες που βγάζει κάποιος του εαυτού του και τις ανεβάζει στον διαδίκτυο. Έτσι, έχει δημιουργηθεί στο διαδίκτυο ένας τεράστιος και αυξανόμενος όγκος γνώσεων και πληροφοριών, και έχει εκπληρωθεί πλήρως η προφητεία του Δανιήλ για τον έσχατο καιρό, “Πολλοί θα περιτρέχουν και η γνώση θα πληθυνθεί”. Προς το παρόν δεν υπάρχει έλεγχος στο τι ανεβάζει ο καθένας και το ερώτημα είναι αν ποτέ και ποιος θα διοικήσει, ή θα ελέγξει όλα αυτά. Πάντως, φαινομενικά δεν υπάρχει κανείς, εγώ όμως προσωπικά πιστεύω ότι κάποιος αόρατος νους κατευθύνει τα πράγματα. Ας σημειώσουμε την τρομακτική αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Ήδη λειτουργούν τα πρώτα κέντρα απεξάρτησης (κυρίως νεαρών ανδρών) από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Κάθε ένας που κάνει χρήση του διαδικτύου θα έχει προσέξει ότι είναι γεμάτο παγίδες και πειρασμούς. Όταν κάνω χρήση του διδικτύου, ας προσέχω: “Κάνω καλή χρήση του χρόνου μου; Και αυτά που βλέπω τι είναι, ποια είναι η πηγή τους, ποιο είναι το μήνυμα τους; ”Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω ότι όλα τα μέσα που διαθέτει η τεχνολογία δεν είναι αφ’ εαυτών πονηρά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλό σκοπό. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλους εκείνους που με καλή καρδιά και για δόξα του Κυρίου χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα για μετάδοση της αλήθειας, του λόγου του Θεού, του ευαγγελίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και προσεύχομαι, με τη χάρη του Θεού, να καρποφορήσει το έργο τους.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει φέρει το διαδίκτυο στις αποσκευές μας, στις τσέπες μας. Τα laptops, tablets, ipads, τα έξυπνα τηλέφωνα και πρόσφατα τα έξυπνα ρολόγια μπορούν να συνδεθούν με το διαδίκτυο. Πριν λίγες βδομάδες ταξιδεύαμε με ένα λεωφορείο στην Αφρική και μας ανακοίνωσαν ότι το λεωφορείο διαθέτει Wi Fi για σύνδεση με το διαδίκτυο. Η δυνατότητα σύνδεσης όπου και να βρίσκεσαι γίνεται ολοένα και πιο εύκολη. Τα δε κινητά τηλέφωνα τα βρίκεις ακόμα και στους πιο απίθανους τόπους. Πριν λίγα χρόνια εήμασταν στη Ζανζιβάρη και μας επισκέφθηκαν 2-3 άνδρες, μέλη της φυλής Μασάϊ ντυμένοι με τις χαρακτηριστικές στολές τους. Ένας απ’ αυτούς κρατούσε στο χέρι του το μικρό του δόρυ, ενώ στη ζώνη του, μαζί με το μαχαίρι και το ρόπαλο, έφερε και μια θήκη με το κινητό του τηλέφωνο. Μια άλλη φορά, καθώς ταξιδεύαμε σε χωματόδρομο στα βουνά για να πάμε σε μια απομακρυσμένη μικρή πόλη στη Τανζανία, πρόσεξα μια μοναχική Αφρικανή και το παιδάκι της να συγκρατιέται στη πλάτη της με ένα σεντόνι, να περπατά μιλώντας στο κινητό της τηλέφωνο. Τελευταία, κάποιος μου είπε για ένα Αφγανό που μεταφέρει φωτοβολταϊκό πλαίσιο πάνω στη γκαμήλα του για να φορτίζει το κινητό του. Η εικόνα έχει πλακώσει παντού. Η τεχνολογία συνέτεινε και στη βελτίωση της εικόνας που μεταδίδεται. Ήδη μπορείς να τη βλέπεις τρισδιάστατη, ενώ υπάρχει και η τεχνολογία για τη μετάδοση της ως virtual reality, στα Ελληνικά, “Εικονική πραγματικότητα”.

Το συμπέρασμα μου είναι ότι η εικόνα του θηρίου μεταδίδεται/διαφημίζεται μέσα από κάθε μέσο μετάδοσης εικόνας, με στόχο την προσκύνησή της και τη μεταμόρφωση και συμμόρφωση του καθενός εις την αυτή εικόνα. Η πίεση είναι μεγάλη. Η αμαρτία, η ανομία, η αποστασία από τον Θεό παρουσιάζονται ως αποδεκτά, φυσιολογικά, επιθυμητά και αξιέπαινα, ως ανθρώπινα δικαιώματα. Σύντομα, και ήδη συμβαίνει, όσοι εναντιώνονται θα διώκονται ως παράνομοι, αντιδραστικοί, παράξενοι. Υπάρχει πολλή πιθανολογία αναφορικά με το τι θα συμβεί στις μέρες που μας έρχονται. Γενικά αναμένεται ότι θα έλθει κάποιος άνθρωπος που θα είναι ο αντίχριστος και θα καθίσει στο ναό που θα ξανακτιστεί στην Ιερουσαλήμ, θα διακηρύττει ότι είναι θεός, θα εναντιώνεται σε κάθε ονομαζόμενο θεό ή σέβασμα και, μέσα από ένα παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης, θα αναγκάζει τους ανθρώπους να πάρουν το χάραγμα, πιθανόν την εμφύτευση ενός τσιπ με τον αριθμό 666, είτε στο μέτωπο τους είτε στο δεξί τους χέρι, και να προσκυνούν την εικόνα του. Όποιος δεν συμμορφώνεται θα διώκεται, δεν θα μπορεί να πωλεί ούτε να αγοράζει· θα εξοντώνεται. Αν όλα αυτά θα συμβούν έτσι ή με κάποιο παρόμοιο τρόπο δεν γνωρίζω. Όπως έγραψα και στην αρχή, σημασία έχει να καταλάβουμε τις πνευματικές αρχές που διέπουν  τις ραγδαίες εξελίξεις των οποίων γινόμαστε μάρτυρες κάθε μέρα. Η Αγία Γραφή ας είναι ο οδηγός μας. O Ιωάννης είναι ο μόνος που αναφέρει ονομαστικά τον αντίχριστο στις δύο πρώτες επιστολές του. Στην πρώτη επιστολή γράφει (2.18): “… είναι εσχάτη ώρα και καθώς ακούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και τώρα παρουσιάστηκαν πολλοί αντίχριστοι, επομένως γνωρίζουμε ότι είναι εσχάτη ώρα.” Από τότε! Μετά μας πληροφορεί τι πνεύμα είναι, πώς σκέπτεται και τι διατείνεται ο αντίχριστος. Είναι ο ψεύτης που αρνείται, ισχυριζόμενος ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός, αυτός είναι ο αντίχριστος που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιόν. Κάθε ένας που αρνείται τον Υιόν ούτε τον Πατέρα έχει (2.22). Είναι το πνεύμα που δεν είναι από τον Θεό, επειδή αρνείται και δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς έχει έλθει ‘εν σαρκί’ και αυτό είναι το πνεύμα του αντίχριστου που έρχεται και τώρα ήδη είναι μέσα στον κόσμο (4,3). Και τέλος, πολλοί πλάνοι εισήλθαν εις τον κόσμο, που δεν ομολογούν τον Ιησούν Χριστόν ερχόμενον ‘εν σαρκί’, αυτός είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος (Β’ Ιωάννη  εδ. 7). Προσέξετε ότι μιλά για πολλά άτομα (πολλοί αντίχριστοι, κάθε ένας που αρνείται τον Χριστό, πολλοί πλάνοι) αλλά για ένα πνεύμα, (ο αντίχριστος, ο ψεύτης που αρνείται τον Χριστό, ο πλάνος). Είναι το πνεύμα που αρνείται την αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας, Εκείνος που ο Θεός Πατέρας έστειλε στη γη για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας και να μας λυτρώσει στον Θεό. Εκείνος που έρχεται μέσα στο Πνεύμα και κατοικεί σήμερα μέσα στα σάρκινα σώματα μας (Ιωάν. 14.23, Β’ Κορινθ. 13.5, Εφεσ. 3.17) μορφώνεται μέσα μας (Γαλ.4.19) γίνεται η ζωή μας, η σοφία μας, η δικαιοσύνη, ο αγιασμός και η απολύτρωση μας, τα πάντα για μας (Κολ. 3.4, Α’ Κορινθ. 1.30) Και εμείς ζούμε δι’ αυτού (Α Ιωάν. 4.7). Τέτοιος Σωτήρας! Δεν πρέπει να απορούμε γιατί ο Σατανάς πολεμά λυσσαλέα αυτό το όνομα και προσπαθεί να διαστρεβλώσει και να ματαιώσει το έργο Του. Έτσι εμφανίστηκε ο αντίχριστος για να παραπλανήσει, να παρουσιάσει ένα εναλλακτικό αντίτυπο που να αποσπάσει την προσοχή του κόσμου. Στη δεύτερη επιστολή του Παύλου προς Θεσσαλονικείς περιγράφεται σαν ο άνθρωπος της ανομίας, ο υιός της απωλείας (2.3-12) στον οποίο αναφέρθηκα λίγο στην αρχή. Αυτός ο άνθρωπος είναι μήπως ένα άτομο, ή ένα είδος ανθρώπου, όπως θα λέγαμε ‘ο άνθρωπος της λιθίνης εποχής’ ή ‘ο άνθρωπος του μεσαίωνα’ ή ‘ο άνθρωπος του σήμερα’; Και σε ποιο ναό θα καθίσει; Στον ναό, αρχικά του Σολομώντα, που θα ξανακτιστεί, ή στον σημερινό ναό του Θεού που είναι το σώμα μας, ενός εκάστου ή όλων μαζί το σώμα του Χριστού (Α’ Κορινθ. 3.16-17, 6.19, Β’ Κορινθ. 6.16, Εφεσ. 1.22-23, 2.20-22); Κι ερχόμαστε στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης με το οποίο ήδη ασχοληθήκαμε πιο πάνω. Τι θα πούμε για το πρώτο θηρίο; Μιλάει μήπως για ένα άτομο, ή για ένα πνεύμα και πολλά άτομα; Για παράδειγμα, οι κεφαλές και τα κέρατα που φέρει ερμηνεύονται αλλού ως βασιλείς (Αποκ. 17.7-14, Δανιήλ 7.24). Και τι είναι το χάραγμα, το όνομα ή ο αριθμός του ονόματος του θηρίου; Είναι ένα τσιπ με τον αριθμό 666, ή είναι το πνεύμα, ο χαρακτήρας του θηρίου χαραγμένος στο μέτωπο (τη νοοτροπία) ή στο δεξί χέρι (έργα) εκείνων που το λαμβάνουν; Και τι είναι η προσκύνηση του θηρίου; Ένα γονάτισμα και ένα φίλημα ενός αγάλματος ή μιας ζωγραφιάς ή αποδοχή ενός πνεύματος, μιας προσωπικότητας ενός ανθρώπου, μέσα στην καρδιά και το νου και η επιθυμία της αλλαγής στην αυτή εικόνα. Μια μέρα σε κάποιο σπίτι είδα ένα αγοράκι να παρακολουθεί μια ταινία του Ζορρό. Χάθηκε προ στιγμής και σε λίγο τον βλέπω να μπαίνει στο δωμάτιο φορώντας μια μαύρη χλαμήδα, μια μαύρη μάσκα και να κρατά στο χέρι του ένα ξύλινο σπαθί, η εικόνα και ομοίωση του Ζορρό!

Αγαπητοί μου, ελπίζω να μετέδωσα το μήνυμα. Δεν μπορώ όμως να τελειώσω εδώ. Ο Θεός είναι πρωτεύων σε όλα. Πριν να υπάρξει ο αντίχριστος είναι ο Χριστός του Θεού. Πριν να υπάρξει η εικόνα του θηρίου είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Ο Θεός είναι και η κατάληξη των πάντων. Είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Ας μη σαλευόμαστε και ας μη παρασυρόμαστε από τίποτα το ξένο. Ο Σατανάς μπορεί μόνο να φτιάχνει αντίτυπα, πλαστά και ύπουλα, ψεύτικα και παραπλανητικά, για να εξυπηρετήσουν τους δικούς του στόχους να βασιλεύσει και να κυριαρχήσει στη γη. Από την αρχή που ο Θεός εξάγγειλε την πρόθεση του να κάνει τον άνθρωπο είπε: “Ας κάμουμε άνθρωπο στην εικόνα και ομοίωση μας, και ας έχουν εξουσία πάνω στα ψάρια…στα πουλιά …στα ζώα … σε όλη τη γη και όλα τα ερπετά”. Πρόθεση του Θεού ήταν ο άνθρωπος να είναι μια πιστή μαρτυρία δική Του, η εικόνα του Θεού. Θέλησε μέσα από άνθρωπο να αποκαλύπτεται και να δοξάζεται. Ξέρουμε ότι ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, απέτυχε. Όχι όμως ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όταν ήταν στη γη έμαρτύρησε και είπε τέτοια λόγια: “Εκείνος που είδε εμένα, είδε τον Πατέρα … εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα σε μένα.” “Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα.” Έγινε υπάκουος στον Πατέρα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γι’ αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του έδωσε το όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα, του έδωσε τη βασιλεία και τώρα ανακεφαλαιώνει τα πάντα μέσα στον Χριστό. Τι θαυμαστό που είναι υιός ανθρώπου! Και στην επιστολή προς Κολοσσαείς (1.12-20) διαβάζουμε θαυμαστά λόγια για τον Χριστό, μεταξύ των οποίων και το ότι Αυτός είναι εικόνα του Θεού του αοράτου. Στη Β’ Κορινθ. 4.6 διαβάζουμε ότι ο Θεός, που είπε να λάμψει φως από το σκοτάδι είναι που έλαμψε μέσα στις καρδιές μας προς φωτισμό της γνώσης της δόξας του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εδώ λοιπόν είναι οι δύο εικόνες, η μια ο Χριστός μέσα στο Πνεύμα, η άλλη ο άνθρωπος που διαφημίζει ο Σατανάς μέσα στις οθόνες. Αν με τα μάτια της καρδιάς σου κοιτάζεις στο πρόσωπο του Χριστού μεταμορφώνεσαι εις την αυτή εικόνα καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος. Αν μαγνητίζεσαι από την άλλη εικόνα, πρόσεξε προς τα πού κινείσαι.

Comments are closed.