Η Θεοβιολογια της Αναπαύσεως

Το σώμα μας αποτελείται από δισεκατομμύρια κύτταρα. Για να παραμείνουμε υγιείς, τα κύτταρα αυτά πρέπει να εκτελούν τις συνήθεις λειτουργίες τους. Όταν τα γονίδια που βρίσκονται στα κύτταρά μας υποστούν μετάλλαξη, τα κύτταρα γίνονται δυσλειτουργικά οδηγώντας έτσι στην αρρώστια. Τα προγράμματα που είναι κωδικοποιημένα μέσα στα γονίδιά μας καθορίζουν τη λειτουργία του κυττάρου. Τα γονίδια είναι «συλλογές» DNA που συνίστανται από τέσσερις βάσεις αλληλουχίας: την αδεδίνη, την κυτοσίνη, την γουανίνη και την θυμίνη. Οι τέσσερις αυτές βάσεις συνιστούν το μοριακό αλφάβητο και συναρμολογούνται σε συγκεκριμένες αλληλουχίες για να σχηματίσουν ένα μόριο DNA διπλής έλικας. Η αλληλουχία των βάσεων είναι αυτή που καθορίζει τα χαρακτηριστικά του κυττάρου. Επομένως, η ουσία ενός κυττάρου αλλάζει όταν οι βάσεις αλληλουχίας μεταλλάσσονται, με τον ίδιο τρόπο που μία λέξη αλλάζει νόημα όταν αλλάξει ένα από τα γράμματά της. Κάθε γονίδιο έχει ένα έμφυτο «νόημα», το οποίο καθορίζεται από τις βάσεις αλληλουχίας που έχουν προγραμματιστεί από τον Θεό, για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από γονίδια και είναι προϊόν του Δημιουργού. Ο Θεός έχει αφήσει το δικό Του αποτύπωμα σε κάθε γονίδιο για να εκφράσει την υπόσχεση που μας έδωσε για ζωή και υγεία. Ο Δαβίδ, ο συγγραφέας των Ψαλμών, και η συγγραφέας Ellen G. White, στα βιβλία τους, αναφέρθηκαν στην ύπαρξη των γονιδίων. Δεν είμαστε απλώς μάζες που δημιουργήθηκαν από τον Θεό.

Είμαστε το αποτέλεσμα γονιδίων που έχουν δημιουργηθεί από τον Θεό και που περιέχουν την γραπτή σφραγίδα και την υπόσχεσή Του για ζωή.

«Με είδες κιόλας τελειωμένον, όταν ακόμα ήμουν μάζα άμορφη. Και στο βιβλίο σου όλες ήταν γραμμένες οι μέρες που για μένα πρόβλεπες, ακόμα πριν καμιά απ` αυτές υπάρξει».
Ψαλμός 139:16

«Ο Θεός είναι πράγματι ο συγγραφέας των φυσικών νόμων όπως και ο συγγραφέας των ηθικών νόμων. Ο νόμος γράφεται με το δικό Του χέρι σε κάθε νεύρο του σώματός μας, σε κάθε μυ, σε κάθε ικανότητά που έχει εμπιστευθεί στο ανθρώπινο γένος».


Απόσπασμα από το βιβλίο Christ`s Object Lessons, σελ. 347.

Η αρρώστια είναι μία παθολογική κατάσταση κατά την οποία τα κύτταρα έχουν μεταλλαχθεί εξαιτίας της αλλαγής στην αλληλουχία βάσεων των γονιδίων. Η ανάρρωση επιτυγχάνεται μόνο όταν η αλληλουχία βάσεων επιστρέψει στην αρχική της μορφή.

Το συναισθηματικό στρες, η κόπωση και η υπερβολική κατανάλωση φαγητού συντελεί στην απελευθέρωση ελεύθερων ριζών (ατόμων οξυγόνου), οι οποίες μεταλλάσουν τα γονίδια και καταστρέφουν τα κύτταρα. Η επαναφορά των γονιδίων στην αρχική τους μορφή είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να γίνει η αντιγραφή των κυττάρων, κατά την οποία δημιουργούνται νέα, υγιή κύτταρα που έρχονται για να αντικαταστήσουν τα κατεστραμμένα. Η τακτική ανάπαυση είναι απαραίτητη ώστε να γίνεται σωστά η κυτταρική διαίρεση και, ως αποτέλεσμα, να θεραπεύεται η αρρώστια και να διατηρείται η καλή υγεία.

Πλέον, γνωρίζουμε την αναγκαιότητα της ξεκούρασης για τη διατήρηση της καλής κατάστασης της υγείας μας. Αν ο Θεός δημιούργησε τα γονίδιά μας γνωρίζοντας τις αδυναμίες μας, θα έφτιαχνε συγκεκριμένα γονίδια τα οποία θα ρύθμιζαν τα κύτταρά μας σε κατάσταση «ξεκούρασης». Οι επιστήμονες έχουν  ανακαλύψει ότι υπάρχουν πράγματι τέτοιου είδους γονίδια. Το πιο γνωστό απ` αυτά είναι το γονίδιο P53 που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 17. Το γονίδιο αυτό, που ονομάζεται ογκοκατασταλτικό, είναι υπεύθυνο για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης που καταστέλλει τον σχηματισμό όγκων. Μία άλλη κύρια λειτουργία του ογκοκατασταλτικού γονιδίου είναι ότι επιτρέπει στα κύτταρα να αναπαυθούν ακολουθώντας τον ρυθμικό κύκλο τους. Το γονίδιο P53 μπορεί να ονομαστεί «γονίδιο της ανάπαυσης» και το παράγωγό του ως «πρωτεΐνη ανάπαυσης», γιατί αναγκάζει τα κύτταρα να ξεκουραστούν. Η συχνή ξεκούραση είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη κυτταρική διαίρεση. Όταν τα γονίδια P53 μεταλλάσσονται και δεν παράγουν πλέον την «πρωτεΐνη ανάπαυσης», τα κύτταρα μετατρέπονται σε καρκινικά και διαιρούνται ανεξέλεγκτα για να σχηματίσουν όγκους. Ο Θεός προγραμμάτισε συγκεκριμένες λειτουργίες στην αλληλουχία των νουκλεοτιδικών βάσεων των γονιδίων P53 στο DNA μας, ώστε τα κύτταρα μας να έχουν και περιόδους ανάπαυσης.

Η λειτουργία των γονιδίων P53 δεν εξαντλείται στη ρύθμιση των κυττάρων σε κατάσταση ανάπαυσης αλλά επιπλέον στην «παρακίνηση» άλλων γονιδίων να παράγουν συγκεκριμένες πρωτεΐνες που θα επιδιορθώσουν τα μεταλλαγμένα γονίδια. Όταν τα κύτταρα που περιέχουν γονίδια έχουν καταστραφεί εντελώς, τα γονίδια P53 ρυθμίζουν τα κύτταρα να υποστούν «προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο» ή, με την επιστημονική ορολογία, απόπτωση.

Τα γονίδια P53 αποτελούν απόδειξη της αγάπης του Θεού και της υπόσχεσης που μας έχει δώσει. Με τη χάρη Του, έχουμε την ικανότητα εκ των έσω να επιδιορθώνουμε και να θεραπεύουμε τα ίδια μας τα κύτταρα με λειτουργίες που έχουν γραφτεί στο DNA μας από τον Θεό. Οι επιστήμονες μπόρεσαν να διαβάσουν το πρόγραμμα που έχει γραφτεί με μορφή αλληλουχίας βάσεων στο DNA μας. Η υπόσχεση του Θεού είναι αυτή: «Θα κάνω τα κύτταρά σας να αναπαυθούν και να επανέλθουν μόνα τους στην υγιή μορφή για να σωθείτε από όλες τις αρρώστιες». Η ευλογία του Θεού είναι το έναυσμα που παρακινεί τα γονίδια P53 να παράγουν την «πρωτεΐνη ανάπαυσης», η οποία στη συνέχεια ενεργοποιεί τρία άλλα γονίδια να παράγουν πρωτεΐνες που θα επιδιορθώσουν τα κατεστραμμένα γονίδια. Η σοφία του Θεού είναι αυτή που καθιστά δυνατή τη συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί ο Θεός γνώριζε τις ανάγκες και τις αδυναμίες μας πριν ακόμα δημιουργηθούμε.  Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι τα καρκινικά κύτταρα περιέχουν P53 γονίδια τα οποία έχουν καταστραφεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μη λειτουργούν σωστά, ή σε μερικές περιπτώσεις, δεν λειτουργούν καθόλου. Χωρίς τα ογκοκατασταλτικά γονίδια P53, οι «πρωτεΐνες ανάπαυσης» δεν παράγονται και τα κύτταρα δεν ξεκουράζονται καθόλου αλλά συνεχίζουν να διαιρούνται ανεξέλεγκτα, σχηματίζοντας όγκους. Το πρόγραμμα του DNA μας στα ογκοκατασταλτικά γονίδια αποδεικνύει ξεκάθαρα την γεμάτη αγάπη υπόσχεση του Θεού για εμάς. Είναι σαν να μας λένε, «Θα σε προφυλάξω από τον καρκίνο» ή «Θα θεραπεύσω τον καρκίνο στο σώμα σου». Ο ρόλος μας είναι να εμπιστευθούμε απόλυτα την υπόσχεση που είναι γραμμένη στο DNA μας. Ο Θεός, στη συνέχεια, θα βάλει σε εφαρμογή αυτή την υπόσχεση ευλογώντας την ημέρα του Σαββάτου, την ημέρα που έχει ορίσει για ανάπαυση. Πράγματι, η ανάπαυση είναι αναγκαία για τη διατήρηση της υγείας μας.

Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η επιστημονική έρευνα έδειξε ότι όταν τα καρκινικά κύτταρα μεγαλώνουν σε ίδιο περιβάλλον με υγιή κύτταρα και κάτω από ιδανικές συνθήκες, με σωστή ξεκούραση και διατροφή, τα καρκινικά κύτταρα επανέρχονται σε φυσιολογική μορφή. Αυτό το εύρημα δείχνει ότι τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να επωφεληθούν από τις ογκοκατασταλτικές πρωτεΐνες που παράγονται από τα υγιή κύτταρα, επιτρέποντας έτσι τα καρκινικά κύτταρα να περάσουν περιόδους ανάπαυσης και να επαναφέρουν τα πολύτιμα P53 γονίδια. Η αλήθεια εντοπίζεται στη δύναμη της ευλογίας του Θεού που ενεργοποιεί τα γονίδια να παράγουν ογκοκατασταλτικές πρωτεΐνες. Η σημαντικότητα αυτών των πρωτεϊνών δείχνει τη σπουδαιότητα της ανάπαυσης και τον ρόλο που παίζει στη θεραπεία του σώματος και της ψυχής μας.

Οι διάφορες διαδικασίες της επανόρθωσης γονιδίων, της κυτταρικής αντιγραφής και της κυτταρικής ανάπαυσης εκτελούνται με άψογο συγχρονισμό σε διαφορετικά γονίδια σε μοριακό, μη αντιληπτό από εμάς επίπεδο. Οι εξαιρετικά πολύπλοκοι μηχανισμοί των γονιδίων είναι πέραν της δικής μας κατανόησης. Η σοφία του Θεού και η απέραντη δύναμή Του είναι ο μόνος τρόπος να γίνουν πραγματικότητα τέτοιου είδους διαδικασίες.

Μπορούμε να κατανοήσουμε διάφορες καταστάσεις μόνο στο επίπεδο των αισθήσεων χρησιμοποιώντας την αντίληψη και τη λογική. Οι πολλές ασυνείδητες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο σώμα μας είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Έρευνες έχουν δείξει ότι μόνο 5% της εγκεφαλικής ικανότητας σχετίζεται με το επίπεδο των αισθήσεων, ενώ το 95% λαμβάνει χώρα στο ασυνείδητο επίπεδο. Οι δραστηριότητες των γονιδίων που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ζωής συμβαίνουν ασυνείδητα στο σώμα μας εξαιτίας της ζωτικής ενέργειας που δίνει ο Θεός στα κύτταρά μας. Όταν μας κατακλύζουν συναισθήματα όπως άγχος, θυμός, μίσος ή φόβος, μπορούμε πιο εύκολα να επηρεαστούμε από τον σατανά και να απομακρυνθούμε από τον Θεό, που εργάζεται συνεχώς για εμάς στο ασυνείδητο επίπεδο. Υπό τέτοιες συνθήκες, δεν μπορούμε να αναπαυθούμε ουσιαστικά, πράγμα αναγκαίο για την προσπάθεια του Θεού να θεραπεύσει τα τραυματισμένα κύτταρά μας.

Ανάπαυση δεν σημαίνει μονάχα να κάνουμε ένα διάλειμμα από την δουλειά. Η ανάπαυση απαιτεί ολοκληρωτική εμπιστοσύνη στον Θεό και παράδοση του εαυτού μας στην δύναμή Του για να εργαστεί μέσα μας στο ασυνείδητο επίπεδο (95%) καθώς εμείς θα αναπαυόμαστε (5%) στο επίπεδο των αισθήσεων. Αυτή είναι η πραγματική ουσία της ανάπαυσης για εμάς τους αμαρτωλούς. Η επιδιόρθωση και η ανάπλαση των κυττάρων μας, επομένως και η διατήρηση της ζωής, καθίσταται δυνατή μόνο μέσω της ουσιαστικής ανάπαυσης. «Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της επαγγελίας, θα αναπαυθεί κι ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς κι ο Θεός αναπαύθηκε από τα δικά του» (Προς Εβραίους 4:10).

Γιατί ο Δημιουργός όρισε την ημέρα ανάπαυσης;

Ο Θεός, ο Δημιουργός, μας έδωσε όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διατήρηση της ζωής μας μέσω της ευλογίας Του στα γονίδιά μας, επιτρέποντάς μας μ` αυτό τον τρόπο να έχουμε υγεία. Ο Θεός, ωστόσο, γνώριζε ότι εμείς οι άνθρωποι θα συνεχίζαμε να αμαρτάνουμε και θα καταστρέφαμε τα γονίδιά μας. Η ευλογία του Δημιουργού που είναι γραμμένη στο DNA μας είναι η υπόσχεση ζωής που Αυτός μας έχει δώσει. Ο Θεός μας έδωσε την ημέρα του Σαββάτου, την έβδομη ημέρα, που είναι γεμάτη με τη δημιουργική δύναμη της αγάπης Του. Μας έδωσε την εντολή την ημέρα εκείνη να αναπαυόμαστε ώστε Αυτός να θεραπεύσει τα γονίδιά μας. Όταν υπακούμε στην εντολή Του για ανάπαυση και λαμβάνουμε την ευλογία Του, τα γονίδιά μας ενεργοποιούνται ώστε να παράγουν την «πρωτεΐνη ανάπαυσης» που είναι αναγκαία για την ανάπαυση και την ανάπλαση των κυττάρων μας.

Εν περιλήψει:

Ο Θεός, ο ένας και μοναδικός Δημιουργός, είναι Αυτός που μπορεί να δημιουργήσει και να ανα-δημιουργήσει

Τα γονίδια υπάρχουν γιατί τα δημιούργησε ο Θεός

Μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει την ευλογία, τη δύναμη της αγάπης, την δημιουργία και τη ζωή

Η ευλογία Του είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να ενεργοποιήσει τα γονίδια για τη διατήρηση της ζωής

Η ευλογία Του είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να επιδιορθώσει και να αναπλάσει τα γονίδια

Συμπέρασμα: Μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει την διαθήκη του Σαββάτου, την υπόσχεση της ζωής

Ο Θεός δημιούργησε τα γονίδια και έγραψε την υπόσχεσή Του για θεραπεία και σωτηρία στην αλληλουχία βάσεων του DNA μας. Ο Θεός μας έδωσε την ημέρα του Σαββάτου ως σημάδι της υπόσχεσης και της αγάπης Του. Τα γονίδιά μας καταστρέφονται συνεχώς από τις αμαρτίες μας και χρειαζόμαστε την ευλογία του Θεού για να θεραπευτούν και να αποκατασταθούν στην αρχική μορφή που Αυτός τα δημιούργησε. Ο Θεός μας προτρέπει να θυμόμαστε την ημέρα του Σαββάτου και να αναπαυόμαστε, δείχνοντας έτσι την επιθυμία Του να θεραπεύσει και να επιδιορθώσει τα γονίδιά μας. Η ημέρα του Σαββάτου, η τέταρτη εντολή και υπόσχεση του Θεού για εμάς, είναι η μόνη διαθήκη που έχει τη σφραγίδα του Δημιουργού. «Μόνο η τέταρτη εντολή από τις δέκα περιέχει τη σφραγίδα του μεγάλου Νομοδότη, του Δημιουργού του ουρανού και της γης. Όσοι υπακούν σ` αυτή την εντολή, αναπαύονται σ` Αυτόν και όλες οι ευλογίες Του είναι δικές τους». Από το βιβλίο Testimonies for the Church, Volume 6, σελ. 350.

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ορίσουν ημέρα ανάπαυσης. Μόνο ο Θεός μπορεί γιατί Αυτός είναι που έχει τη δύναμη να ευλογήσει και να θεραπεύσει τα γονίδιά μας.

Ρυθμική κυκλοειδής ανάπαυση και Βιολογικοί Ρυθμοί

Όπως καλλιεργούμε ανά διαστήματα τη γη για να βελτιώσουμε την παραγωγή, έτσι έχουμε διαστήματα ανάπαυσης για να βελτιώσουμε την υγεία μας.

Όλοι οι βιολογικοί οργανισμοί λειτουργούν με συγκεκριμένους βιολογικούς ρυθμούς. Τα κύτταρα των ανθρώπων και των ζώων εκτελούν λειτουργίες όπως παραγωγή ορμονών και άλλες απαραίτητες ουσίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των κυττάρων. Οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται στους βιολογικούς ρυθμούς που έχουν καθοριστεί στα γονίδιά μας από τον Θεό. Για παράδειγμα, η παραγωγή κορτιζόλης από τους επινεφρίδιους αδένες είναι προγραμματισμένη να βρίσκεται σε μεγάλα επίπεδα το πρωί και να μειώνεται το απόγευμα. Ένας άλλος βιολογικός ρυθμός είναι ο έμμηνος κύκλος (ανά 28 ημέρες) στις γυναίκες. Οι βιολογικοί αυτοί ρυθμοί είναι προγραμματισμένοι μέσα στα γονίδιά μας από τον Θεό πριν καν γεννηθούμε.

Απ` όλους τους βιολογικούς ρυθμούς, ο κύκλος ανάπαυσης είναι ο πιο σημαντικός. Υπάρχουν δύο είδη κύκλων ανάπαυσης. Ο ένας είναι ο 24ωρος κύκλος, ο οποίος ρυθμίζει τα κύτταρά μας να δουλεύουν με πιο αργούς ρυθμούς και να αναπαύονται κατά τη δύση του ήλιου και να βρίσκονται σε εγρήγορση κατά την ανατολή του ήλιου. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι νοσοκόμες που εργάζονται κατά τη νυχτερινή βάρδια έχουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό καρκίνου του μαστού σε σύγκριση με αυτές που εργάζονται την ημέρα, καθώς η εργασία κατά την διάρκεια της ημέρας ακολουθεί τους φυσιολογικούς βιολογικούς μας ρυθμούς. Όταν ο φυσιολογικός αυτός κύκλος διαταράσσεται, τα κύτταρά μας είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο και είναι δύσκολο να επανέλθουν στη φυσιολογική τους μορφή με αποτέλεσμα τα φυσιολογικά κύτταρα να μετατρέπονται σε καρκινικά. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα ακολουθεί έναν παρόμοιο κύκλο ανάπαυσης. Τα Τ-λεμφοκύτταρα, το πιο σημαντικό είδος των λευκών αιμοσφαιρίων, είναι ενεργά κατά τη διάρκεια της νύχτας, περίπου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, όταν το σώμα μας βρίσκεται σε πλήρη ανάπαυση. Η αύξηση των κυττάρων και η αντιγραφή τους πιστεύεται ότι είναι περισσότερη ενεργή κατά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο δεύτερος κύκλος ανάπαυσης είναι αυτός των 7 ημερών, ο οποίος μας ρυθμίζει να εργαζόμαστε τις 6 ημέρες και να αναπαυόμαστε την έβδομη. Μία μελέτη έδειξε ότι ζώα τα οποία έχουν υποστεί συναισθηματικό και σωματικό στρες για 6 ημέρες, τα γονίδιά τους καταστράφηκαν, ενώ όταν τα άφησαν να ξεκουραστούν την έβδομη ημέρα, ανέκαμψαν πλήρως. Όταν τα ίδια ζώα υπέστησαν έντονο στρες για 12 ημέρες, αρρώστησαν και εμφάνισαν συμπτώματα όπως μειωμένη όρεξη, γαστρεντερική αιμορραγία, ακόμα και απώλεια μνήμης. Τα παραπάνω επιστημονικά ευρήματα μαρτυρούν την ανάγκη για τακτική ανάπαυση κατά τη διάρκεια των 7 ημερών για να διατηρηθεί η υγεία μας σε καλή κατάσταση.

Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να αλλάξουν την ημέρα της ανάπαυσης;

Η ευλογία του Θεού είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να θεραπεύσει τα κατεστραμμένα γονίδια και να αναπλάσει υγιή κύτταρα. Μόνο ο Θεός και κανείς άλλος μπορεί να δώσει αυτή την ευλογία. Η αρρώστια προέρχεται από μεταλλαγμένα γονίδια τα οποία γίνονται δυσλειτουργικά ή βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Τα γονίδια καταστρέφονται όταν υποστούν συναισθηματικό και σωματικό στρες, το οποίο προκαλεί την απελευθέρωση ελεύθερων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες παίζουν σημαντικό ρόλο στην μετάλλαξη των γονιδίων. Ανάρρωση από την αρρώστια επιτυγχάνεται μόνο όταν τα κατεστραμμένα γονίδια επιστρέφουν στην αρχική τους μορφή και στις φυσιολογικές λειτουργίες τους. Πρόσφατα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η επιστροφή των γονιδίων στην αρχική τους μορφή είναι δυνατή μόνο όταν τα κύτταρα απομακρύνονται από το αντίξοο περιβάλλον και αναπαύονται.

Ο Παντοδύναμος Θεός γνώριζε όλες τις αδυναμίες του ανθρώπινου γένους πριν καν μας δημιουργήσει. Για το λόγο αυτό μας έδωσε την τέταρτη εντολή, την υπόσχεσή Του να επιδιορθώσει τα κατεστραμμένα γονίδια και να αναπλάσει νέα κύτταρα, όταν εμείς θα συνεργαστούμε ξεκουράζοντας το σώμα μας την έβδομη ημέρα.

Η ημέρα του Σαββάτου έχει καθοριστεί από τον Θεό, έχεις τις ευλογίες Του και δεν μπορεί αυθαίρετα να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε άλλη ημέρα της εβδομάδας, για δική μας ευκολία. Αν γίνει κάτι τέτοιο, είναι αμαρτία διότι απορρίπτουμε το δώρο του Θεού και την υπόσχεσή Του για θεραπεία, ανάπλαση των κυττάρων και για αγιασμό. Τέτοιου είδους συμπεριφορά, ακόμα κι αν δεν γίνεται ηθελημένα, είναι σαν να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με την δύναμη του Δημιουργού. Δεν μπορούμε να ορίσουμε εκ νέου την ημέρα ανάπαυσης. Πρέπει να αναπαυόμαστε την έβδομη ημέρα όπως επέλεξε και έδωσε την ευλογία Του για την ημέρα αυτή ο Δημιουργός.

Η κατανόηση της Αλήθειας προηγείται της ειρήνης και της ανάπαυσης

Ο Μωυσής, που κατανοούσε όσα του έλεγε ο Θεός, περιέγραψε την ευλογία ως εξής, «Να πολλαπλασιάζεστε και να γεμίσετε τα νερά των θαλασσών. Και τα πτηνά ας πληθαίνουν πάνω στη γη» (Γένεσις 1:22). Προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι στα 5 βιβλία που έγραψε ο Μωυσής, μαζί και το βιβλίο της Γένεσης, η ευλογία ορίζεται ως δώρο του Δημιουργού και ως η δύναμη της ζωής που μας επιτρέπει «να πολλαπλασιαζόμαστε». Η ευλογία του Θεού έχει δοθεί σε όλα τα ζωντανά πλάσματα στον πλανήτη, μαζί και στα ζώα. Η ευλογία Του δεν εκφράζεται με ανθρώπινα κριτήρια όπως υλικός πλούτος ή εξουσία. Η ευλογία Του εκφράζεται ως η ζωτική ενέργεια που είναι απαραίτητη για τα κύτταρά μας ώστε να εκτελούν τις λειτουργίες τους και να διατηρείται η καλή κατάσταση της υγείας μας. Η ενέργεια που μας δίνεται από τον Δημιουργό είναι αυτή που κάνει τα κύτταρά μας να λειτουργούν κάθε λεπτό της ζωής μας.

Ποιον ευλόγησε πρώτο ο Κύριος σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στην Αγία Γραφή; Με μεγάλη μας έκπληξη, διαβάζουμε στη Γένεση 1:21-22 ότι ο Θεός ευλόγησε πρώτα τα πουλιά και τα όντα της θάλασσας και είπε, «Να πολλαπλασιάζεστε και να γεμίζετε τα νερά των θαλασσών». Η αναπαραγωγή καθίσταται δυνατή μόνο διαμέσου της κυτταρικής αντιγραφής και η ενέργεια για την κυτταρική αντιγραφή προέρχεται από τον Θεό, τον Δημιουργό. Για  να γίνει η κυτταρική αντιγραφή, πρέπει να παραχθούν αυξητικές ορμόνες, κάτι που είναι δυνατό μόνο με την ευλογία του Θεού στα γονίδια που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ορμονών. Η ευλογία του Θεού είναι η υπέρτατη και μοναδική πηγή ενέργειας που είναι απαραίτητη για τη ζωή και αποτελεί έκφραση της αγάπης του Θεού προς εμάς. Η αγάπη του Θεού είναι η δύναμη της ζωής και η ανα-δημιουργία διαμέσου του Αγίου Πνεύματος λαμβάνει χώρα κάθε λεπτό της ζωής μας. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, βλέπουμε ότι η ευλογία Του δεν περιορίστηκε στους ανθρώπους αλλά χαρίζεται σε όλα τα ζωντανά πλάσματα. Η ημέρα του Σαββάτου, επομένως, δεν είναι ένα θρησκευτικό τελετουργικό για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι και να υμνούν τον Θεό. Η σημασία του Σαββάτου έγκειται στο ότι είναι η ευλογία του Θεού, η υπόσχεσή Του να διατηρήσει τη ζωτικότητα και τον πολλαπλασιασμό όλων των ζωντανών πλασμάτων στη γη.

Η εντολή του Θεού «Πολλαπλασιάζεστε…» είναι ουσιαστικά ίδια με την υπόσχεσή Του να μας προσφέρει την αγάπη Του, την δύναμη της ζωής. Απόδειξη της αγάπης του Θεού έχει παρατηρηθεί σε επιστημονικά πειράματα. Μία έρευνα έδειξε όταν ένα ποντίκι γεννάει, η μητέρα συνεχώς γλείφει το μικρό ποντίκι. Το γλείψιμο της μητέρας δεν είναι μόνο μία έμφυτη συμπεριφορά, αλλά και μία σημαντική πράξη έκφρασης αγάπης προς το μικρό της. Αυτή η πράξη αγάπης ενεργοποιεί τα γονίδια στο νεογέννητο ποντίκι για την παραγωγή αυξητικών ορμονών. Παρόμοια, ένα πείραμα που διεξήχθη σε ένα αμερικανικό νοσοκομείο έδειξε ότι τα μωρά που γεννιούνται πρόωρα, μεγαλώνουν πιο γρήγορα και είναι πιο υγιή όταν οι νοσοκόμες που τα φροντίζουν ασχολούνται μαζί τους τακτικά, ταΐζοντας και αγκαλιάζοντάς τα. Τα πειράματα αυτά αποδεικνύουν ότι η ενέργεια της αγάπης έχει την δύναμη να ενεργοποιεί τα γονίδια να παράγουν αυξητικές ορμόνες που είναι απαραίτητες για την αύξηση και αντιγραφή των κυττάρων, π.χ. «Να πολλαπλασιάζεστε». Τα γονίδια είναι υπεύθυνα για την αύξηση των κυττάρων και την θεραπεία κατεστραμμένων ή αρρωστημένων κυττάρων. Για να αυξηθούν τα κύτταρα, πρέπει πρώτα τα γονίδια να αντιγραφούν και αυτό δεν θα συμβεί από μόνο του. Τα γονίδια χρειάζονται εξωτερική ενέργεια για να αντιγραφούν και η ενέργεια αυτή είναι η δύναμη της αγάπης και της δημιουργίας που εκφράζεται στην ευλογία του Θεού. Τα γονίδια είναι χημικές ουσίες που περιέχουν γενετικές πληροφορίες (DNA), το οποίο DNA δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο του, παρά μόνο από ενέργεια που προέρχεται από εξωτερικό παράγοντα. Η αγάπη είναι μία δύναμη που ενεργοποιεί τα γονίδια να προχωρήσουν σε κυτταρική αντιγραφή. Επομένως, η εντολή του Θεού «Να πολλαπλασιάζεστε» είναι μία έκφραση της υπόσχεσής Του να κάνει τα κύτταρά μας να αυξηθούν και να πολλαπλασιαστούν ώστε  να είμαστε και εμείς υγιείς και να πολλαπλασιαστούμε. Τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για την αύξηση των κυττάρων και την αντιγραφή τους είναι ενσωματωμένα στα κύτταρά μας, το ίδιο και τα γονίδια που είναι υπεύθυνα να θεραπεύουν τα κατεστραμμένα κύτταρα. Πολλά εδάφια στην Αγία Γραφή πιστοποιούν την ευλογία του Θεού που αναφέρεται στην κυτταρική αντιγραφή, την βιολογική αύξηση και τον πολλαπλασιασμό του ανθρώπινου γένους.

«Δημιούργησε, λοιπόν, ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του την εικόνα, «κατ` εικόνα Θεού» τον δημιούργησε, τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Τους ευλόγησε και τους είπε: «Να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σ` αυτή.» Γένεσις 1:27-28

«Ο Θεός ευλόγησε το Νώε και τους γιους του και τους είπε: «Να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε οι απόγονοί σας να εξαπλωθούν πάνω στη γη.» Γένεσις 9:1

«Θα την ευλογήσω και θα σου δώσω γιο απ` αυτήν. Θα την ευλογήσω και θα προέλθουν απ` αυτήν λαοί και βασιλιάδες λαών.» (Η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και μπόρεσε, όταν έλαβε την ευλογία του Θεού) Γένεσις 17:16

«Σχετικά με τον Ισμαήλ σε άκουσα. Θα τον ευλογήσω, και θα του δώσω αμέτρητα παιδιά και απογόνους.» Γένεσις 17:20

«Θα σε ευλογήσω με το παραπάνω και θα σου δώσω αναρίθμητους απογόνους σαν τ` αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο που είναι στις ακτές της θάλασσας.» Γένεσις 22:17

«Θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω πάρα πολλούς απογόνους.» Γένεσις 26:24

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ευλογία του Θεού είναι στενά συνδεδεμένη με την ενεργοποίηση των γονιδίων μας που οδηγεί στην κυτταρική αντιγραφή, η οποία με τη σειρά της είναι απαραίτητη για την βιολογική αύξηση και την αύξηση του πληθυσμού. Η ευλογία του Θεού περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά όντα στον πλανήτη, όπως βλέπουμε και στο Δευτερονόμιο 7:13-14.

«Θα σας αγαπάει, θα σας ευλογεί και θα σας κάνει πολυάριθμους. Θα πολλαπλασιάσει τα παιδιά σας και τον καρπό της γης σας, το στάρι σας, το κρασί σας και το λάδι σας, τα γελάδια σας και τα πρόβατά σας εκεί στη χώρα την οποία υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας να σας δώσει. Εσείς θα είστε ευλογημένοι περισσότερο από όλους τους άλλους λαούς. Κανείς σας δε θα είναι στείρος, ούτε άντρας ούτε γυναίκα ούτε κανένα ζώο σας.» Δευτερονόμιο 7:13-14

Στα παραπάνω εδάφια βλέπουμε ξεκάθαρα ότι μαζί με την ευλογία του Θεού έρχεται και η δημιουργική δύναμη να ενεργοποιούνται γονίδια, να αντιγράφονται κύτταρα και  να πολλαπλασιάζονται όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των ζώων και των φυτών.

Γιατί πρέπει να αναπαυόμαστε την ημέρα του Σαββάτου;

Ο Θεός θέλει να αποκαλύψει τη δύναμη της αναδημιουργίας, της λύτρωσης και της επανόρθωσης μέσω της ευλογίας Του. Ο Θεός θέλει να λυτρώσει και να καθαγιάσει εμάς τους αμαρτωλούς. Ο Θεός θέλει να μας θεραπεύσει μέσω της ευλογίας Του όταν καταστρέφουμε τα ίδια μας τα γονίδια. Γι` αυτό μας έδωσε την έβδομη ημέρα, την ημέρα του Σαββάτου. Ο Θεός ξεχώρισε την ημέρα του Σαββάτου από τις άλλες ημέρες καθαγιάζοντας και ευλογώντας την. Γι` αυτό, θα λάβουμε την περισσότερη δόση ευλογίας και θεραπείας όταν ξεκουραζόμαστε την συγκεκριμένη ημέρα. Η πράξη θεραπείας των αμαρτωλών από τον Θεό είναι ο τρόπος Του να τους καθαγιάζει. Η θεραπεία μπορεί να λάβει χώρα μόνο όταν ξεκουραζόμαστε και ουσιαστική ξεκούραση είναι δυνατή μόνο μέσα στην αγάπη και στην ευλογία Του. Επομένως, οι αμαρτωλοί θα ωφεληθούν περισσότερο όταν αναπαύονται την ημέρα του Σαββάτου, την ημέρα που είναι γεμάτη από την ευλογία Του. Η ανάπαυση την ημέρα του Σαββάτου θα μας προσφέρει όχι μόνο ουσιαστική ανάπαυση αλλά και την πιο αποτελεσματική θεραπεία των γονιδίων μας.

Αποτέλεσμα της επιρροής του σατανά στον κόσμο είναι η εργασία να γίνεται προτεραιότητα στη ζωή πολλών ανθρώπων. Ωστόσο, η ξεκούραση είναι αυτή που πρέπει να έρχεται πρώτη σύμφωνα με τους βιολογικούς μας ρυθμούς. Όταν δημιουργήθηκαν ο Αδάμ και η Εύα, η πρώτη ημέρα ήταν το Σάββατο, η ημέρα της ανάπαυσης. Μετά την ανάπαυση ξεκίνησαν με τα καθήκοντά τους (φροντίδα της γης που τους ανέθεσε ο Κύριος). Στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 1, η δημιουργία του σύμπαντος έλαβε χώρα την νύχτα, κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης, και στη συνέχεια ο Θεός δημιούργησε το φως ως ένδειξη ότι έπρεπε να ξεκινήσει την εργασία Του. Ο Θεός μας δημιούργησε με τέτοιο τρόπο ώστε πρέπει πρώτα να ξεκουραζόμαστε για να μπορούμε να λάβουμε την ευλογία Του και την ανάπλαση των γονιδίων μας, πριν αρχίσουμε την οποιαδήποτε εργασία μας. Στη μοντέρνα κοινωνία, ωστόσο, έχουμε επηρεαστεί από τις δυνάμεις του σατανά να πιστεύουμε ότι μπορούμε να εργαζόμαστε χωρίς να ξεκουραζόμαστε και χωρίς την ευλογία του Θεού. Στόχος του σατανά είναι να καταστρέψει την σχέση μεταξύ του Δημιουργού και των αμαρτωλών, οι οποίοι στηρίζονται στην ευλογία του Δημιουργού. Τέλος, η δύναμη του σατανά δημιουργεί ιδεολογίες όπως δυισμός και αθανασία της ψυχής, οι οποίες δημιουργούν σύγχυση στους ανθρώπους που πιστεύουν στη Δημιουργία και τους οδηγούν σε σημείο παρόμοιο με τους ανθρώπους στην Βαβυλώνα.

Ανάπαυση δεν σημαίνει μόνο διάλειμμα από την εργασία. Η ανάπαυση είναι μια γεμάτη ζωή διαδικασία κατά την οποία εκτελούμε περισσότερες δραστηριότητες με την βοήθεια του Θεού διότι ο Θεός μπορεί να κάνει περισσότερα όταν είμαστε σε κατάσταση ανάπαυσης. Η πλειοψηφία των λειτουργιών του σώματός μας γίνεται χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε και τα γονίδιά μας είναι περισσότερο δραστήρια όταν ξεκουραζόμαστε. Ανάπαυση σημαίνει ολοκληρωτική εξάρτηση από τη δύναμη του Θεού. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της ξεκούρασης για τους αμαρτωλούς. Όταν αναπαυόμαστε γνωρίζοντας τι κάνει ο Θεός, βιώνουμε τη δύναμη της αναδημιουργίας. Όταν γνωρίζουμε την αλήθεια, μπορούμε να αναπαυθούμε ουσιαστικά. Η ειρήνη και η ανάπαυση έρχονται μετά που κατανοήσουμε την σημαντικότητα και το αληθινό νόημα της ανάπαυσης.

Ανάπαυση και Κόπωση

Η έννοια της ανάπαυσης έχει διαστρεβλωθεί εξαιτίας της αμαρτίας. Η κόπωση είναι προϊόν (παράγωγο) της αμαρτίας και αναπαυόμαστε για να απομακρύνουμε την κόπωση. Ο Θεός αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα προτού η αμαρτία εισέλθει στον κόσμο. Η ανάπαυση του Θεού έχει διαφορετική έννοια από αυτήν που καταλαβαίνουμε γιατί χωρίς αμαρτία δεν υπάρχει και κόπωση.

Η ανάπαυση την ημέρα του Σαββάτου δεν έχει σκοπό να απομακρύνει την κόπωση αλλά να βιώσουμε την δύναμη της αναδημιουργίας και την επανορθωτική δύναμη του Θεού και να αναγνωρίσουμε τον Θεό που μας καθαγιάζει. Όταν έχουμε ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις μας με την ευλογία του Θεού, είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στην εργασία μας. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να προσεγγίσουμε την εργασία κάτω από τη φροντίδα του Θεού, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς πρώτα θα σκεφτούμε την εργασία και μετά την ανάπαυση.

Ημέρα του Σαββάτου, Σημείο της Δικαιοσύνης του Θεού

Αν η ευλογία είναι η δύναμη ζωής που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει, η ημέρα του Σαββάτου είναι άκρως σημαντική για την ανάπλαση των γονιδίων μας και της υγείας μας. Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι η ευλογία του Θεού δεν δόθηκε μόνο σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Η ημέρα του Σαββάτου ορίστηκε να είναι η έβδομη ημέρα, η οποία είναι καθολική για όλα τα ζωντανά πλάσματα στη γη. Επομένως, η ημέρα αυτή και η ευλογία που συνεπάγεται είναι για κάθε άνθρωπο στη γη, χωρίς διακρίσεις. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία ιδιαίτερη προσπάθεια για να λάβουμε την ευλογία Του παρά μόνο να Τον εμπιστευθούμε και να λάβουμε την ευλογία με ανοιχτή καρδιά. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να ευλογήσει αυτή την ημέρα. Για το λόγο αυτό, το Σάββατο είναι «σημείο ανάμεσα σ` εμένα (τον Δημιουργό) και σ` εκείνους (εμάς)» Έξοδος 31:13, 17, Ιεζεκιήλ 20:12, 20.

Μέσα από την πίστη μας, το Σάββατο μετατρέπεται σε σημείο της δικαιοσύνης του Θεού. Ο Θεός μας ζητάει να θυμόμαστε αυτή την ημέρα που αυτός ξεχώρισε. Θέλει να θυμόμαστε το αίμα που χύθηκε από τον μοναδικό Του Υιό, τον Ιησού Χριστό. Ζητώντας μας να θυμόμαστε όλα αυτά, μας εκφράζει την αγάπη Του. Το σημείο αυτό δεν είναι προϋπόθεση για τη σωτηρία μας, αλλά έκφραση της αγάπης Του προς εμάς. Το σημείο του Θεού βασίζεται στην απέραντη αγάπη Του. Η πίστη βασίζεται στην έννοια μιας σχέσης όπου και οι δύο πλευρές έχουν αμοιβαία επικοινωνία. Μία σχέση που βασίζεται στην αγάπη διαφέρει από μία σχέση που βασίζεται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις ή προσόντα. Το σημείο δείχνει την δικαιοσύνη του Θεού η οποία προέρχεται από την γεμάτη εμπιστοσύνη και αγάπη σχέση μας μαζί Του. Το σημείο είναι η απόλυτη υπόσχεση του Θεού, όχι κάποιο προαπαιτούμενο.

Ας λάβουμε όλοι την υπόσχεση αγάπης του Θεού, για την οποία θυσίασε την ζωή Του. Μπορούμε να την λάβουμε μόνο διαμέσου της πίστης μας σ` Αυτόν. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την πίστη μας; Επικεντρώσου στο σταυρό όπου πέθανε ο Χριστός, Αυτός θα σε βοηθήσει να αυξήσεις την πίστη σου. Άνοιξε την καρδιά σου σ` αυτόν και λάβε την ευλογία Του και όλα όσα έχεις Αυτός να σου προσφέρει. Ας βάλουμε στην άκρη τις λάθος αντιλήψεις μας και τον εγωισμό μας και ας επικεντρωθούμε σε μια ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Ας εργαστούμε μαζί για να επαναφέρουμε την διαθήκη του Θεού στη ζωή μας και να βιώσουμε τα οφέλη της ευλογίας Του που μας υπόσχεται ουσιαστική ξεκούραση και δύναμη που μπορεί να αναπλάσει, να επανορθώσει και να αναδημιουργήσει. Ας τηρήσουμε τη διαθήκη για να μην τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Δεν είναι πιο σωστό να τιμήσουμε την διαθήκη του Θεού, το σημείο της απόλυτης υπόσχεσής Του, αντί να τηρούμε τη διαθήκη της κοινωνίας που θέτει προαπαιτούμενα και προσόντα; Όπως το σημείο της αγάπης και της υπόσχεσης του Θεού μένουν ακλόνητα και αιώνια, το ίδιο συμβαίνει και με τη διαθήκη Του.

Ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους και τα ζώα γιατί ήθελε να μοιραστεί την αγάπη Του μαζί τους. Στη συνέχεια πρόσφερε την ημέρα του Σαββάτου, γεμάτη από την ευλογία Του, σε όλους τους ανθρώπους και τα ζώα. Γιατί ο Θεός ζητάει να θυμόμαστε την ημέρα του Σαββάτου; Πρώτον, η ευλογία του Θεού αντανακλά την αγάπη Του. Δεύτερον, τα ζώα και οι άνθρωποι πρέπει να ξεκουράζονται ώστε να λάβουν την ευλογία του Θεού και να επαναφέρουν τα γονίδια στην αρχική τους μορφή, ώστε να μπορούν να ψάχνουν για τροφή και να επιβιώνουν. Είναι σημαντικό να τηρούμε την ημέρα του Σαββάτου για να χτίσουμε μία σωστή σχέση με τον Δημιουργό, που επιθυμεί πάνω απ` όλα να καλύψει τις ανάγκες μας.

«Να θεωρείτε το Σάββατο μέρα ιερή κι αυτό να είναι το σημείο ανάμεσα σ` εμένα και σ` εσάς για να θυμάστε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας.» Ιεζεκιήλ 20:20

Όταν λαμβάνουμε και βιώνουμε την ευλογία του Σαββάτου, κατανοούμε ότι ο Δημιουργός είναι πράγματι ο Κύριός μας. Ο Δημιουργός μας έδωσε την ευλογία, την δύναμη της αγάπης και της ζωής αυτή την συγκεκριμένη ημέρα που μόνο Αυτός καθόρισε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να λάβουμε την ευλογία του Σαββάτου και να απολαύσουμε την δύναμη της ζωής που θα αναπλάσει τα γονίδιά μας και θα επαναφέρει την υγεία μας σε καλή κατάσταση. Λαμβάνοντας την ευλογία, αναγνωρίζουμε την αγάπη του Δημιουργού προς εμάς. Το Σάββατο είναι η ημέρα για να θυμηθούμε την πολύτιμη σχέση ανάμεσα στον Θεό και στους αμαρτωλούς, την ημέρα που μπορούμε να βιώσουμε την δύναμη Του που μπορεί να αναπλάσει τα κύτταρά μας και να θυμηθούμε ότι η ύπαρξή μας βασίζεται στη χάρη Του. Όταν αναπαυόμαστε το Σάββατο, τα οφέλη της ευλογίας Του, η ενέργεια της θεραπευτικής σπίθας Του γίνεται πιο αποτελεσματική στην επαναφορά του DNA μας. Μπορούμε, επιπλέον, να φτάσουμε ένα βήμα πιο κοντά στον αγιασμό, όπως Αυτός θέλει. Η ανάπαυση την ημέρα του Σαββάτου μας επιτρέπει να κατανοήσουμε και από καρδιάς και από βιολογικής πλευράς ότι ο Θεός μας, είναι ο Δημιουργός. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 5ο, διαβάζουμε την ιστορία μιας γυναίκας που υπέφερε από αιμορραγία για 12 χρόνια. Στη συνέχεια θεραπεύτηκε και καθαγιάστηκε αγγίζοντας το ρούχο του Ιησού και αισθανόμενη την δύναμη του Δημιουργού. Κατά Μάρκον 5:29 «Η αιμορραγία της σταμάτησε αμέσως κι αισθάνθηκε στο σώμα της ότι θεραπεύτηκε από την αρρώστια που τη βασάνιζε.»

Ο Θεός έδωσε την ευλογία Του τόσο πλουσιοπάροχα την ημέρα του Σαββάτου ώστε έγινε αιώνιο σημείο ανάμεσα στον Δημιουργό και όλων όσων Αυτός δημιούργησε. Όταν ο Ιησούς υπηρετούσε στη γη, τα περισσότερα θαύματα θεραπείας έγιναν την ημέρα του Σαββάτου. Ας πάρουμε μέρος στη διακονία Του ακολουθώντας τη διαθήκη Του, το μήνυμα του Σαββάτου και να γίνουμε η συνέχεια του λαού Του.

Το σχέδιο του σατανά να αποκόψει την φύση από τον Θεό

Ο Θεός κάνει τα φυτά να μεγαλώνουν μέσα στη φύση. Στέλνει τη βροχή, το φως, τη δροσιά στη γη για να πολλαπλασιαστούν τα φυτά και να εξαπλωθούν σ` όλη τη γη, τα δέντρα να φέρουν καρπούς και φρούτα. Η βλάστηση των σπόρων των φυτών δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κανόνων της φύσης. Ο Θεός ελέγχει τη φύση για να δημιουργήσει όλα όσα βλέπουμε γύρω μας. Όταν οι σπόροι μεγαλώνουν και γίνονται φυτά, όταν βγαίνουν καινούρια φύλλα στα δέντρα και τα λουλούδια ανθίζουν, τότε βλέπουμε την πρόνοια του Θεού.

Τα όργανα του σώματός μας βρίσκονται επίσης κάτω από τη συνεχή φροντίδα του Θεού και δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα, όπως ένα ρολόι. Κάθε βιολογική μας λειτουργία, από την αναπνοή μέχρι τον κάθε χτύπο της καρδιάς μας καθίσταται δυνατή με τον συνεχή έλεγχο του Θεού.

Όταν οι άνθρωποι συζητούν για φυσικά φαινόμενα ή νόμους της φύσης, ξεχνούν εντελώς τον ρόλο του Θεού. Πιστεύουν ότι η φύση λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Θεό. Πιστεύουν ότι η φύση εξελίσσεται και ακολουθεί την πορεία της χωρίς επιρροή από καμία ανώτερη οντότητα. Σύμφωνα με τις απόψεις τους, υπάρχουν δύο αποκλειστικά είδη ύπαρξης: η φυσική και η υπερφυσική. Η φυσική υφίσταται χωρίς την επιρροή του Θεού και η δύναμη για τη διατήρηση της ζωής στη γη πηγάζει αποκλειστικά από τους νόμους της ίδιας της φύσης. Η φύση θεωρείται οντότητα από μόνη της και ο Θεός δεν έχει κανένα έλεγχο επάνω της.

Η εξήγηση αυτή βασίζεται σε λανθασμένα επιστημονικά συμπεράσματα. Στην Αγία Γραφή δεν βλέπουμε καμία ένδειξη που να υποστηρίζει τη θεωρία της φύσης. Ο Θεός δεν μειώνει την ισχύ του νόμου Του. Ο Θεός δημιουργεί και ελέγχει τη φύση σύμφωνα με τον νόμο Του. Ο νόμος του Θεού για τη φύση δεν ακολουθεί την «θέληση» της φύσης. Η φύση υπάρχει σύμφωνα με την εντολή του Θεού. Η φύση αναπαριστά τη δύναμη του Θεού στη δημιουργία, τη σοφία Του να φροντίζει για εμάς και την αγάπη Του για όλα όσα έχει δημιουργήσει. Ο ετήσιος θερισμός της σοδειάς και η ακριβής περιστροφή της γης γύρω από τον άξονά της για να εναλλάσσονται η ημέρα και η νύχτα δεν είναι προϊόν της δύναμης της φύσης. Η απέραντη δύναμη του Θεού είναι αυτή που ελέγχει όλη τη φύση.

Είναι λυπηρό που ακόμα και χριστιανοί επιστήμονες διστάζουν να αναγνωρίσουν την δύναμη του Θεού που έχει επιρροή επάνω μας κάθε λεπτό της ζωής μας. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης και επανόρθωσης είναι αποτέλεσμα προγραμματισμένων μηχανισμών στα γονίδιά μας, οι οποίοι μηχανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον σε spontaneous basis. Λένε ότι υπάρχει διαφορά στη φιλοσοφία μεταξύ επιστήμης και θρησκείας και ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι οι λειτουργίες του σώματός μας βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Θεού.

Δεν κατανοούμε πλήρως πώς λειτουργεί το σώμα μας. Το σώμα μας διαθέτει ασυνήθιστες και εξωπραγματικές λειτουργίες που εκπλήσσουν ακόμα και τον πιο διαβασμένο επιστήμονα. Η αναπνοή μας δεν γίνεται από μόνη της. Τα όργανά μας δεν λειτουργούν από μόνα τους. Κάθε κομμάτι τις σωματικής και πνευματικής μας δραστηριότητας εξαρτάται από την παρουσία του Θεού και από τον έλεγχό Του. Ακόμα και ο πιο διαβασμένος και σοφότερος στη γη δεν μπορεί να κατανοήσει πόσο πολύπλοκη είναι η μυστήρια δύναμη του Θεού στη φύση. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που ούτε οι πιο αναγνωρισμένοι επιστήμονες δεν μπορούν να απαντήσουν. Οι ερωτήσεις αυτές δεν αναζητούν απάντηση αλλά, αντίθετα, πρέπει να μας θυμίζουν τους περιορισμούς που έχουμε στην κατανόηση της δύναμης και του βάθους Του. Υπάρχουν πολλά πράγματα στο φυσικό μας περιβάλλον τα οποία δεν καταλαβαίνουμε και δεν θα κατανοήσουμε ποτέ πλήρως πώς ο Θεός δημιουργεί και ελέγχει. Η απέραντη σοφία του Θεού είναι πράγματι μυστήριο για `μας.

Επιμέλεια και παραγωγή,

Δρ.Κων/νος Μουρούτης

Μετάφραση αρχικού κειμενου: Κωνσταντινίδου Χαρούλα (Tελειόφοιτη Τμήματος Ξένων Γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

                                                                                                                           «Πηγή: www.inz.gr».


Comments are closed.