Ενα Πολύτιμο Δώρο: Η Χαρά

του Ray Stedman σε μετάφραση της Γιούλικας Κ. Masry

«Και τούτον είδον εγώ, ότι είναι από της χειρός του Θεού. Διότι, τις θέλει φάγει, και τις θέλει εντρυφήσει, υπέρ εμέ; Επειδή ο Θεός εις τον άνθρωπον τον αρεστόν ενώπιον αυτού δίδει σοφίαν, και γνώσιν και χαράν» (Εκκλ. 2/24β-26α)

Το πραγματικό μήνυμα του Βιβλίου του Εκκλησιαστή είναι ότι η χαρά και η απόλαυση είναι ένα δώρο του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτε στα αποκτήματά μας ή στα υλικά αγαθά ή στα χρήματα. Ούτε υπάρχει τίποτε στους ίδιους τους ανθρώπους το οποίο να τους δίνει την ικανότητα να χαίρονται διαρκώς τα πράγματα τα οποία απολαμβάνουν. Αλλά μπορεί κανείς να έχει χαρά και απόλαυση εφόρου ζωής, αν αυτό είναι κάτι που το παίρνει απ’ το χέρι του Θεού. Δίνεται σ’ εκείνους οι οποίοι ευχαριστούν το Θεό.

Η σοφία και η γνώση έχουν αναφερθεί νωρίτερα ως αγαθά τα οποία μπορεί να αποκτηθούν από τον άνθρωπο υπό τον ήλιον, δηλ. από τον κοσμικό άνθρωπο, αλλά αυτά δεν είναι αγαθά που έχουν διάρκεια. Για να προστεθεί σ’ αυτά ο παράγοντας ευχαρίστηση, εκείνη η διαρκής απόλαυση που κρατάει εφόρου ζωής, αυτό είναι κάτι που μόνο απ’ το χέρι του Θεού μπορεί να το πάρει κανείς. Όποιος ευχαριστεί το Θεό, αυτός παίρνει από Κείνον το δώρο της χαράς.

Είναι θαυμάσιο να συνειδητοποιεί κανείς πως αυτό το Βιβλίο της Αγίας Γραφής μάς διδάσκει ότι ο Θεός θέλει να έχουμε χαρά. Στην πρώτη επιστολή του προς τον Τιμόθεο ο απόστολος Παύλος είπε ότι ο Θεός «δίδει εις ημάς πλουσίως όλα εις απόλαυσιν» (6/17). Ο Θεός έχει την πρόθεση και την επιθυμία όλα τα καλά πράγματα της ζωής που αναφέρονται εδώ να συμβάλουν στην απόλαυση του ανθρώπου, αλλά υπό την προυπόθεση ότι αντιλαμβανόμαστε την απόλαυση όχι ως κάτι που προέρχεται από τα αγαθά αυτά καθαυτά ή από τους ανθρώπους. Η απόλαυση είναι ένα πρόσθετο δώρο του Θεού και μόνο εκείνοι οι οποίοι ευχαριστούν το Θεό μπορούν να το πάρουν.

Πώς όμως μπορούμε να ευχαριστήσουμε το Θεό; Σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής αναφέρεται ότι χωρίς την πίστη δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε το Θεό. Μόνο η πίστη μας τον ευχαριστεί, η πίστη μας στο ότι Εκείνος είναι εκεί και ότι τα πάντα στη ζωή δίνονται απ’ το δικό Του χέρι—ας υπογραμμίσουμε στο νου μας τη λέξη ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Η λύπη, ο πόνος, το πένθος, η απογοήτευση, το ίδιο ακριβώς όπως και η ευχαρίστηση, η ευτυχία και η χαρά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι δώρα που μας τα χαρίζει ο Θεός. Όταν βλέπουμε τη ζωή κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, κάθε—οποιοδήποτε—στοιχείο της ζωής μπορεί να έχει ένα μέτρο απόλαυσης, ακόμα και η λύπη, ο πόνος, η θλίψη. Όλα αυτά μας δόθηκαν για να τα απολαύσουμε.

Αυτό είναι και το μήνυμα της προς Ρωμαίους επιστολης, κεφάλιο 8, εδάφιο 28. «Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού». Αυτό είναι και το μήνυμα των Παροιμιών, κεφ. 3, εδ. 5-6: «Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας, και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσίν σου. Εν πάσαις ταις οδοίς σου αυτόν γνώριζε, και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου».

 Άγιε Πατέρα, τα πάντα προέρχονατι απ’ τα χέρια Σου. Σε ευχαριστώ που έστειλες τον Υιό Σου έτσι ώστε να έχω τη χαρά Σου μέσα μου.

(© 2007 by Elaine Stedman—από το βιβλίο του συγγραφέα The Power of His Presence, devotional@raystedman.org)

Comments are closed.