Πάνω στο βράχο τον αιώνιο

Πάνω στο βράχο τον αιώνιο

τα πόδια μου στερέωσες,

και με το Πνεύμα Σου το Άγιο

νέα καρδιά μου έδωσες. (2)

 

Είσαι ο Κύριος και ο Σωτήρας μου,

μ’  ευγνωμοσύνη Σε προσκυνώ!

Είσαι το καύχημα και η ελπίδα μου,

το όνομά Σου πάντα θ’  ανυμνώ!

 

Μακάριος είναι ο άνθρωπος

που έχει Κύριο Εσέ,

και της ζωής Σου είναι μέτοχος

τώρα κι αιώνια,  Χριστέ! (2)

 

Πατέρα,  τ’  άγιο Σου όνομα,

σ’  όλη τη γη ας υψωθεί!

Κι ας γίνει το δικό Σου θέλημα,

όπως στον ουρανό στη γη. (2)

 

Ω  πολυπόθητέ μας,  Κύριε,

όλοι οι πιστοί Σε καρτερούν.

Ιδού, η Ημέρα επλησίασε,

τα βήματα Σου αντηχούν! (2)

Comments are closed.