ΤΟ «ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

    Γράφει η Βάσια  Λιβιτσάνου- Υδραίου, Νομικός  
                                                                       

‘Ένας σύγχρονος φυσικός, ο Higgs, εφεύρε ένα σωματίδιο ύλης ανώτερου τα κβάντα που πήρε το όνομά του και ονομάστηκε μποζώνιο του Χιγκς.
Από το 1989 άρχισε μια επιστημονική έρευνα  γνωστή σα «πείραμα  CERN” και αποβλέπει στην ανεύρεση αυτού του υποθετικού σωματιδίου που δίνει μάζα στα άτομα της ύλης. Το πείραμα αυτό που ως τις μέρες μας έχει κοστίσει δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή υπογείων σηράγγων   -χιλιάδων χιλιομέτρων διασχίζοντας χώρες όπως η Γαλλία και η Ελβετία  – και επιταχυντών  που θα έπρεπε να βρούνε το περίφημο αυτό σωματίδιο. Αν βρεθεί υποστηρίζεται πως θα μάθουμε τι έγινε στα πρώτα δευτερόλεπτα της μεγάλης έκρηξης  BIG BANG  από την οποία δημιουργήθηκε  το Σύμπαν.
Έτσι, λένε, θα μπούμε στο Πνεύμα του Θεού, θα γνωρίσουμε το σχέδιο Του λύνοντας έτσι πολλά προβλήματα.
Το πείραμα αυτό δεν απέδωσε μέχρι σήμερα τίποτα, ούτε εντόπισε ακόμα το μποζώνιο Χιγκς. Αρμόδιος του προγράμματος δήλωσε ότι οι προσπάθειες θα συνεχισθούν και επιτυχία θα σημαίνει ότι θα «εξισωθούμε με το Θεό ακόμη και ότι θα τον ξεπεράσουμε».
Ο άνθρωπος κατέχει σήμερα μόνο το 4% της γνώσης του κόσμου μας. Ο Θεός όμως  σαν πάνσοφος δημιουργός γνωρίζει τα πάντα, παρόντα, παρελθόντα και μέλλοντα. Μεγάλη αλαζονεία του ανθρώπου να πιστέψει  έστω και μια στιγμή ότι μπορεί να εξισωθεί με τον Θεό ή να Τον ξεπεράσει.
Η εωσφορική αλαζονεία καταλαμβάνει συσκοτίζοντας πολλές φορές το νου των ανθρώπων ενώ ο Θεός μειδιά και μυκτήρει όλους όσους πιστεύουν αυτό!

                        

                                    

Comments are closed.