Σ’ ευχαριστούμε, Κύριε (΄Υμνος) του Αντρέα Φούρναρη

Σ’  ευχαριστούμε, Κύριε,

για την αγάπη Σου

και την ειρήνη που γεμίζει την ψυχή.

Για τ’  Άγιο Πνεύμα

στις καρδιές μας και τη χάρη Σου

και την ελπίδα της αιώνιας ζωής.

 

Μα από θλίψεις

είπες ότι θα περάσουμε,

γιατί ο κόσμος κείται

μες στον Πονηρό,

μα με τη χάρη Σου

ποτέ δεν θα λυγίσουμε,

γιατί τον νίκησες 

επάνω στο σταυρό. 

 

Μικρό Σου ποίμνιο

Εσύ μας αποκάλεσες,

παιδιά δικά Σου που σου έδωσε ο Θεός.

Με τ΄ όνομά του

τον καθένα μας εκάλεσες,

ν’  ακολουθήσουμε

Εσένα μες στο φως.

 

Αυτή  ΄ναι η νίκη

που τον κόσμο τούτο νίκησε,

η πίστη μας σ’ Εσένα, Κύριε Ιησού,

που απ’  την αρχή

σε σωτηρία μας εξέλεξες,

για ν΄ απολαύσουμε

τη δόξα τ΄ ουρανού.

Comments are closed.