ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

 

΄Εχεις σκεφτεί πώς κάποιος γίνεται Χριστιανός; Μήπως με το βάπτισμα, τον εκκλησιασμό, την ηθική ζωή, τα καλά έργα, τις αγαθοεργίες, με τη θρησκεία… Την απάντηση δίνει η Αγία Γραφή…

«Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάννης 3:16).

Επομένως, είσαι πεπεισμένος ότι είσαι αμαρτωλός και έχεις ανάγκη σωτηρίας. Μήπως θέλεις να γίνεις Χριστιανός; Αυτό είναι υπέροχο! Έχεις ακούσει ή  διαβάσει τα «Καλά Νέα» από το χωρίο Ιωάννης 3:16. Έχεις ανακαλύψει ότι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο με σκοπό να πεθάνει για σένα, να σε συμφιλιώσει με το Θεό το Δημιουργό του σύμπαντος, ο Οποίος μισεί την αμαρτία αλλά είναι ελεήμων και αγαπά αυτόν που ομολογεί ότι είναι αμαρτωλός και επιζητεί συγχώρηση. Τώρα είναι ανάγκη να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις στη συνέχεια.

Πρώτον, με μια ανοικτή Βίβλο μπροστά σου, να πιστέψεις στην υπόσχεση του Θεού (Ιωάν. 3:16) και με ακλόνητη εμπιστοσύνη να ομολογήσεις με προσευχή τις αμαρτίες σου σ ‘Αυτόν.

Δεύτερον, εμπιστεύσου μόνο τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεχόμενος  Αυτόν ως τον προσωπικό Σωτήρα και Κύριο σου. Ζήτησέ Του να σου δώσει χάρη και να σε ευλογήσει – και Αυτός θα το κάνει.

Τρίτον, επικαλούμενος τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος του Θεού για πνευματικό φως, ζωή και δύναμη, παραχώρησε τη ζωή σου στο Θεό και αφιέρωσε τον εαυτό σου στην υπηρεσία του Χριστού.

Τέταρτον, θα πρέπει να συνδεθείς με μια καλή χριστιανική εκκλησία, όπου διδάσκεται πιστά ο Λόγος του Θεού. Πάρε θάρρος ώστε να συμμετέχεις με άλλους Χριστιανούς σε δημόσια λατρεία. Να διαβάζεις τώρα τη Βίβλο και να προσεύχεσαι σε τακτά χρονικά διαστήματα στο σπίτι σου.

Πέμπτον, να επιθυμείς να μιλάς για τον Χριστό σε άλλους. Με λόγια και έργα, να προσπαθείς να ζεις μια ζωή χαρούμενη και άγιας υπακοής, δείχνοντας την αλήθεια και την αγάπη του Θεού στους άλλους, μέρα με τη μέρα.

Τώρα θα δεις ότι η χριστιανική ζωή εμπλέκει όλη την ύπαρξη σου – το νου, την καρδιά και τη βούλησή σου, την ψυχή και το σώμα. Αφού έχεις κάνει την αρχή, είναι απαραίτητη η πνευματική πρόοδος. Καθώς θα κατανοείς περισσότερο τη Βίβλο, η Αλήθεια του Θεού θα σε μεταμορφώνει. Καθώς θα προάγεις την πνευματική σου ζωή μέσω της προσευχής σε μια καθημερινή εξάρτηση από το Άγιο Πνεύμα, θα αυξάνεσαι πνευματικά.

Ένας συνοπτικός οδηγός που θα σε βοηθήσει να συλλάβεις τις μεγάλες αλήθειες του Χριστιανισμού, είναι το γνωστό και πολύ χρήσιμο μικρό κείμενο που ονομάζεται Σύμβολο της Πίστεως. Δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός για προσευχή από το «πρότυπο προσευχής» που έδωσε ο Ιησούς για τους Αποστόλους (ή μαθητές) Του. Αυτό το πρότυπο προσευχής είναι γνωστό ως η Κυριακή Προσευχή. Παρά το ότι συγχωρεθήκαμε ή δικαιωθήκαμε ενώπιον του Θεού όχι μέσω της προσωπικής μας αξίας αλλά μόνο από την πίστη μας στην θυσία του Χριστού πάνω στο σταυρό (βλ. Ρωμαίους 3: 28, 5: 1, 9), οι Δέκα Εντολές (βλέπε Έξοδος 20) εξακολουθούν να μας παρέχουν καθημερινή καθοδήγηση κάτω από την κυρίαρχη οδηγία του Χριστού και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος (βλ. Ρωμαίους 8: 1-5, 1 Κορινθίους 9: 21). Έτσι, από τη ρίζα μιας ζωντανής πίστης που ενεργείται με αγάπη  (βλ. Γαλάτας 5: 6) θα προκύψει ο καρπός των καλών έργων, που ευχαριστούν το Θεό αν και η αξία τους οφείλεται στο Χριστό (βλ. Εφεσίους 2: 8-10). Ωστόσο, η υπακοή μας έστω κι αν είναι ατελής, θα μας κατευθύνει πάντα στο αίμα του Χριστού που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. (βλέπεΑ΄ Ιωάννη 1: 7-9). Έτσι, η σωτηρία  οφείλεται από την αρχή μέχρι το τέλος μόνο στη Χάρη του Θεού.

Comments are closed.