Ο πόνος σου μπορεί να είναι καλός

 

 

του Παντελή Σιδηρόπουλου, Οικογενειακού Συμβούλου 

 

 

Ιώβ 23:1-17 Β’ Κορν. 1:1-8

Ο πόνος και η θλίψη προκαλούν  απογοήτευση και σύγχυση. Το μυαλό θολώνει και τα συναισθήματα οδηγούν σε διάφορα επίπεδα φόβου, απόγνωσης, ακόμα και κατάθλιψης.

Ένα πυκνό σύννεφο καλύπτει τον ορίζοντα και μερικές φορές δεν μπορείς να δεις καθαρά ούτε να αισθανθείς την παρουσία του Θεού μέσα στον πόνο σου.

Είθε να ήξευρον που να εύρω αυτόν· ήθελον υπάγει έως του θρόνου αυτού·

Ιώβ 23:3

“Ο Θεός είναι τόσο καλός που ποτέ Του δεν κάνει κακό.

Ο Θεός είναι τόσο σοφός που  ποτέ Του δεν κάνει λάθη.

Ο Θεός είναι τόσο βαθύς που δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε”.

Glenn Chambers

Δύο βασικές αλήθειες

1. Τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα.

Πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους πειρασμούς,

(Ιάκ. 1:2)

2. Μέσα από τα προβλήματα αυξάνεται η υπομονή μας και ολοκληρώνεται η ζωή μας.

γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή ας έχη έργον τέλειον, διά να ήσθε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδέν ελλιπείς.

(Ιάκ. 1:3-4)

Ο πόνος μπορεί να είναι καλός…

 

1. Ο Θεός μας καθαρίζει, μας αγιάζει

Ο πληγωμένος Ιώβ περιγράφει:

Και σήμερα το παράπονο μου είναι πικρό, η πληγή μου είναι πιο βαριά από το στεναγμό μου.

“Γνωρίζει όμως την οδόν μου. με εδοκίμασε. θέλω εξέλθει ως χρυσίον.

Ιώβ 23: 2,10

Μπορεί να φράσεις στην απόγνωση κάτω από το ζυγό του πόνου που προκαλούν οι δύσκολες και οι σκληρές συνθήκες της ζωής. Όταν μένεις πιστός στο Θεό και σε βρει το κακό, τότε απορείς γιατί ο Θεός εργάζεται μ’ αυτόν τον τρόπο.

“Διότι οι σκέψεις μου δεν είναι σαν τις δικές σας,

Ούτε οι δρόμοι μου σαν τους δικούς σας, λέει ο Κύριος”

Ιερ. 53:8

  

Ο  ευλογημένος Ιώβ διακηρύττει:

Και αν με θανατώνει, εγώ θα ελπίζω σ’ αυτόν.

Γιατί ξέρω ότι ζει ο Λυτρωτής μου.

Γνωρίζει όμως το δρόμο μου, με δοκίμασε, θα βγω καθαρός σαν χρυσάφι.

Άκουα για σένα με την ακοή του αυτιού, αλλά τώρα το μάτι μου σε βλέπει.

Ιώβ 13:15, 19:25, 23:10, 42:5

 

2. Ο Θεός μας ετοιμάζει για κάτι καλό, για κάτι μεγαλύτερο

 

Ο πουλημένος Ιωσήφ δηλώνει:

σεις μεν εβουλεύθητε κακόν εναντίον μου· ο δε Θεός εβουλεύθη να μεταστρέψη

τούτο εις καλόν, διά να γείνη καθώς την σήμερον, ώστε να σώση την ζωήν πολλού λαού·

Γέν. 50:20

Øτα αδέλφια του τον πούλησαν

Øβρέθηκε δούλος μόλις 17 χρονών στην Αίγυπτο

Øη γυναίκα του Πετεφρή τον κατηγόρησε άδικα

Øτον πέταξαν στην φυλακή και τον ξέχασε εκείνος που ευεργέτησε

 

Που ήταν ο Θεός; Γιατί αυτή η αδικία;

Αλλά ο Κύριος όμως ήταν μαζί του και τον ελέησε, ώστε να κερδίσει την εύνοια

του δεσμοφύλακα.

Γεν. 39:21

“Σ’ ευχαριστώ φυλακή, που πέρασες από τη ζωή μου”.

Αλέξανδρος Σολτζενίτζιν

3. Μαθαίνουμε να υπακούμε

Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανώμην· αλλά τώρα εφύλαξα τον λόγον σου.

Καλόν έγεινεν εις εμέ ότι εταλαιπωρήθην, διά να μάθω τα διατάγματά σου.

Ψαλμοί 119:67,71

καίτοι ων Υιός, έμαθε την υπακοήν αφ’ όσων έπαθε

Εβρ. 5:8

4. Μαθαίνουμε να φροντίζουμε τους άλλους  

“… διά να δυνάμεθα ημείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψει”. (Β’ Κοριν. 1: 4)

5. Καταλαβαίνουμε την ανεπάρκειά μας

“… διά να μη έχωμεν την πεποίθησιν εις εαυτούς”. (εδ. 9)

6. Δοξάζεται ο Θεός

“… διά να γείνει εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπερ ημών”. (εδ. 11)

7. Ο πόνος μας προειδοποιεί ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα

    Επειδή πονάμε πάμε στο γιατρό ή στον οδοντίατρο…

Η ζωή είναι άδικη, σκληρή και για μερικούς ανελέητη.

Ο Θεός όμως, είναι δίκαιος, καλός, γεμάτος χάρη και έλεος.

Αυτός μπορεί να παρηγορήσει την πονεμένη καρδιά και να ξεδιψάσει τη διψασμένη ψυχή.

Το ερώτημα δεν είναι γιατί συμβαίνουν άσχημα πράγματα, αλλά τι κάνουμε όταν μας βρίσκει το κακό; Επίσης, που είναι ο Θεός μέσα στον πόνο μας;

“Η ζωή είναι 10% αυτά που μας συμβαίνουν και 90% πώς τα χειριζόμαστε”.

«Ο ήλιος λιώνει το χιόνι ή σκληραίνει τη λάσπη».

Πες μου για τα αιώνια

Του κόσμου η ιστορία ω, τόσο σκοτεινή

με πόνο υφασμένη, πικρή κι αμαρτωλή.

Μα να που τώρα ήρθαν τα νέα τ’ ουρανού.

Καινούργια ιστορία η νίκη του σταυρού

 

«Δεν υπάρχει αύξηση δίχως αλλαγή, δεν υπάρχει αλλαγή δίχως χαμό,

και δεν υπάρχει χαμός δίχως πόνο».

Δεν υπάρχει ανάσταση δίχως σταυρό.

 

“ΠOΝΟΣ: Ένα δώρο που κανένας δεν θέλει”

“Πονάω άρα υπάρχω. Ο πόνος δεν είναι εχθρός, αλλά ο πιστός πρόσκοπος που μας ειδοποιεί για τον εχθρό…Είναι στ’ αλήθεια το δώρο που κανένας δεν θέλει. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε πιο πολύτιμο για κείνους που τον στερούνται. Όμως οι άνθρωποι που ήδη έχουν το δώρο αυτό σπάνια το εκτιμούν. Συνήθως το απεχθάνονται”.

“Δεν μπορούμε να ζήσουμε καλά χωρίς τον πόνο, αλλά πώς μπορούμε να ζήσουμε όσο γίνεται καλύτερα μ’ αυτόν; Μόνο αν μάθουμε να κυριαρχούμε πάνω του μπορούμε να το εμποδίσουμε να μας  δυναστεύει”.

 

Μακάριος είναι αυτός που υποφέρει …

 

τυφλοί αναβλέπουσι και χωλοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται·

και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλισθή εν εμοί.

Ματθ. 11:5-6

 

Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι,

και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφ’ υμάς

και μάθετε απ’ εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν,

 και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών·

διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν.

Ματθ. 11:28-30

 

Ερωτήσεις

 

  1. Ποιες σκέψεις και αισθήματα έχεις όταν πονάς;
  2. Πώς επηρεάζει ο πόνος τη ζωή σου;
  3. Πώς θα αντιμετωπίσεις τον πόνο την επόμενη φορά που θα σε βρει ώστε να βελτιωθείς;

 

Comments are closed.