Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ


Γράφει ο Παναγιώτης Σταυρινού, Μαθηματικός

Ο αριθμός επτά ίσως να συγκέντρωσε μέσα στους αιώνες το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλους τους άλλους αριθμούς. Υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από αυτόν και διερωτόμαστε για ποιο λόγο τον συναντούμε τόσο συχνά στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και γιατί ο Θεός δίνει τόση σημασία στον αριθμό αυτό, όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια.
Ας δούμε πρώτα τις αντιλήψεις των ανθρώπων αναφορικά με τον αριθμό επτά, οι οποίες δημιούργησαν και τη λεγόμενη επταδική δοξασία. Από αρχαιοτάτων χρόνων οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο αριθμός επτά ήταν ο αριθμός που εκφράζει την τελειότητα, την πληρότητα και τη σοφία. Ίσως να συνέτεινε σ’ αυτό η σκέψη, πως το επτά μπορεί να θεωρηθεί το άθροισμα των αριθμών τρία και τέσσερα. Στο τρία υπονοείται η έννοια του τριγώνου, του απλούστερου ευθύγραμμου γεωμετρικού σχήματος. Στο τέσσερα υπονοείται, σύμφωνα με την αρχαία σοφία, το πλήθος των στοιχείων από τα οποία παράγεται ο κόσμος, ο αέρας, η φωτιά, το νερό και η γη. Ο Νους λοιπόν, σύμφωνα με τις αντιλήψεις αυτές, παίρνει τα τέσσερα δομικά στοιχεία και με γεωμετρική (μαθηματική) διαδικασία παράγει την πληθώρα των αντικειμένων με τη χρήση του τριγώνου. Άρα το τρία και τέσσερα, δηλαδή το επτά, γίνεται όργανο στα χέρια του Δημιουργού. Στο επτά κρύβεται η βαθύτερη ουσία του παντός, η υπέρλογη σύνθεση των όντων, η υπέρτατη σοφία και το μυστήριο της υλοποίησης των αποφάσεων του Θεού για τον κόσμο. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαίο που αναφέρονται οι επτά σοφοί στην αρχαιότητα (παρόλο που ήταν περισσότεροι), οι επτά πλανήτες (αν και δεν είναι επτά), τα επτά θαύματα της αρχαιότητας, τα επτά βασικά χρώματα του φωτός στο ουράνιο τόξο, οι επτά χορδές της λύρας του Απόλλωνα, οι επτά αγέλες των βοδιών του θεού Απόλλωνα, οι επτά νέοι και επτά νέες που στέλλονταν από την Αθήνα στον Μινώταυρο, η συνήθεια των Σπαρτιατών να θυσιάζουν την έβδομη μέρα στον Απόλλωνα, η επτάλοφη πόλη (προσωνύμιο για την Κωνσταντινούπολη και Ρώμη), το επίθετο επτάψυχος, οι επτά μέρες της εβδομάδας, κ.λπ
Στη Αγία Γραφή τώρα, ο αριθμός επτά έχει μιαν αξιοσημείωτη παρουσία. Στην Αποκάλυψη, το προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης, παρουσιάζεται με μιαν αυξημένη συχνότητα παρά με κάθε άλλο βιβλίο της Αγίας Γραφής και έχει εξέχουσα, βαθύτατη και κυρίαρχη σημασία. Μερικές αναφορές στον αριθμό επτά στην Αποκάλυψη είναι: Οι επτά εκκλησίες (1/4), τα επτά πνεύματα ενώπιον του θρόνου του Θεού (1/4), οι επτά σφραγίδες (5/1), οι επτά σάλπιγγες (8/21), οι επτά φιάλες της οργής (21/9), επτά βροντές (10/4), επτά αστέρες (2/1), επτά λυχνίες χρυσές (2/1), επτά λαμπάδες πυρός (4/5), επτά κέρατα (5/6), επτά άγγελοι (8/2), επτά κεφαλές (12/2), επτά διαδήματα (12/3), επτά πληγές (15/1), επτά βασιλείς (17/9) κ.λπ. Στα υπόλοιπα βιβλία της Αγίας Γραφής, το επτά συναντάται πολλές φορές και είναι αδύνατο να γίνει εδώ μια λεπτομερής αναφορά. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρω ενδεικτικά την έβδομη μέρα (Σάββατο) σαν την ημέρα της ανάπαυσης του Κυρίου μετά την εξαήμερη δημιουργική Του δράση, τις χρονικές περιόδους των επτά ισχνών και επτά παχέων αγελάδων, την επτάφωτη λυχνία, την πτώση της Ιεριχούς σε επτά μέρες («και επτά ιερείς θέλουσι βαστάζει έμπροσθεν της κιβωτού επτά σάλπιγγας κερατίνας και την εβδόμην ημέραν θέλετε περιέλθει την πόλιν επτάκις») (Ιη.Ναυή 6/3-5). Εδώ ο ομιλών Θεός κάνει μιαν αξιοπρόσεκτη συνεχή αναφορά στον αριθμό επτά. Επίσης αναφέρω και τις επτά κύριες ενιαύσιες γιορτές του Ισραήλ όπως τις υπέδειξε στους Εβραίους ο Θεός (Πάσχα, Αζύμων, Προσφοράς του Δράγματος εκ των απαρχών του θερισμού, Πεντηκοστής, Σαλπίγγων, Εξιλασμού, Σκηνοπηγίας). Οι γιορτές των Σαλπίγγων και Εξιλασμού γίνονταν τον 7ον μήνα, του Πάσχα την 14ην του μηνός Νισάν και η γιορτή της Σκηνοπηγίας διαρκούσε 7 μέρες. Τέλος αναφέρω τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας στη Βαβυλώνα και την καταπληκτική προφητεία του Δανιήλ των 70 εβδομάδων για την εμφάνιση του Χριστού, τη σταύρωσή Του και την εμφάνιση του αντίχριστου (Δαν.9/24-27). Οι πιο πάνω αριθμοί 14 και 70 είναι πολλαπλάσια του 7.
Στα Ευαγγέλια επισημαίνω την παρουσία του αριθμού επτά στο γενεαλογικό δένδρο του Ιησού Χριστού. « Από Αβραάμ έως Δαβίδ γενεαί δεκατέσσερις, από Δαβίδ έως μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσερις και από μετοικεσίας Βαβυλώνος έως Χριστού γενεαί δεκατέσσερις» (Ματ.1/17). Επίσης βλέπουμε το επτά στο θαύμα του πολλαπλασιασμού των επτά άρτων και των ολίγων ιχθυδίων (Ματ.15/34), ενώ τα περισσεύματα ήσαν επτά σπυρίδες πλήρεις (Ματ.15/37). Επτά δαιμόνια εξέβαλε ο Ιησούς από τη Μαρία τη Μαγδαληνή (Μαρ.16/9). Αναφορά στο επτά γίνεται και στα εδάφια Λουκ.(11/26), Λουκ. (20/29) και Ματ.(18/22). Στις Πράξεις των Αποστόλων συναντούμε το επτά στην εκλογή των επτά διακόνων από την πρώτη χριστιανική εκκλησία (Πρ.6/3).
Ερευνώντας κανείς στην Καινή Διαθήκη, θα παρατηρήσει ένα παράξενο φαινόμενο: Ο αριθμός των λέξεων ή των γραμμάτων που συνθέτουν τα λόγια του Ιησού Χριστού όταν δίνει εντολή να εκτελεστεί κάτι πχ όταν πραγματοποιεί ένα θαύμα , ή όταν αποφαίνεται για κάτι, είναι ο αριθμός επτά ή πολλαπλάσιος του επτά. Βεβαίως αυτό δεν αποτελεί κανόνα, αλλά δεν μπορεί κάποιος να παραβλέψει την αυξημένη συχνότητα παρουσίας του αριθμού επτά στη σύνθεση των λόγων που εκφωνεί πριν ή μετά την πραγματοποίηση ενός θαύματος, αλλά και όταν αναφέρεται στον εαυτό Του ή σε θεμελιώδεις αρχές της Χριστιανικής πίστης. Οι πιο κάτω παραπομπές είναι από το αρχαίο ελληνικό κείμενο, ενώ είναι γνωστό ότι ο Κύριος μιλούσε στον κόσμο της εποχής του στην αραμαϊκή διάλεκτο.

Παραδείγματα.

1. Στο θαύμα της ανάστασης του Λαζάρου, απευθυνόμενος στο Λάζαρο, προφέρει υπό μορφή εντολής τις ακόλουθες λέξεις. «Λάζαρε δεύρο έξω» (Ιω.11/43).
Τα γράμματα είναι 14, αριθμός πολλαπλάσιος του 7.

2. Στο θαύμα της αποξήρανσης της συκής, ο Κύριος ως απόλυτος εξουσιαστής του φυσικού κόσμου εκφωνεί τις εξής λέξεις, που αποτελούνται από 35 γράμματα, αριθμός πολ/σιος του 7. «Μηκέτι εκ σου καρπός γένηται εις τον αιώνα» (Ματ.21/19)

3. Στο θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ λέγει τις εξής 14 λέξεις, προστάζοντας ως απόλυτος κυρίαρχος του κόσμου: «Σοι λέγω έγειρε και άρον τον κράββατον σου και ύπαγε εις τον οίκον σου» (Μαρ.2/11) ή τις 7 λέξεις « θάρσει τέκνον αφέωνται σοι αι αμαρτίαι σου» (Ματ.9/2)

4. Στο σταυρό ο Κύριος αναφωνεί «Ελωί, ελωί, λιμά σαβαχθανί» (Μαρ.15/34). Το σύνολο των γραμμάτων είναι 21, πολ/σιο του 7. Δηλαδή «Θεέ μου, θεέ μου ινατί με εγκατέλειπες»; (Μαρ.27/45), 7 λέξεις.

5. Στο θαύμα της θεραπείας της αιμορροούσας γυναίκας, απευθυνόμενος στην πάσχουσα της λέει 7 λέξεις. «θάρσει θύγατερ η πίστις σου σέσωκέ σε» (Ματ.9/22)

6. Στο θαύμα της Κανά διατάζει τα εξής: «αντλήσατε νυν και φέρετε τω αρχιτρικλίνω» (Ιω.2/8). Ο αριθμός των γραμμάτων είναι 35, πολλαπλάσιο του 7.

7. Στο θαύμα της θεραπείας του παραλύτου της Βηθεσδά διατάζει τον παράλυτο απευθύνοντάς του τις ακόλουθες 7 λέξεις: «έγειρε, άρον τον κράββατον σου και περιπάτει»(Ιω.5/8).

8. Θεραπεύει τον εκ γενετής τυφλό λέγοντας του 7 λέξεις: «Ύπαγε νίψαι εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ» (Ιω.9/7).

9. Στα εδάφια (Ιω.13/4, 5) αναφέρονται 7 λέξεις που φανερώνουν τις ενέργειες του Ιησού στο υπερώον, τη νύχτα του μυστικού δείπνου: «εγείρεται» (εδ.4), «τίθησι» (εδ.4), «λαβών» (εδ.4), «διέζωσεν» (εδ.4). «βάλλει» (εδ.5), «ήρξατο» (εδ.5), «νίπτειν» (εδ.5).

10. Μια δήλωση για τον εαυτό Του, που αποτελείται από 21 λέξεις, πλ/σιο του 7. «εγώ ειμί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτεία αλλ’ έξει το φως της ζωής» (Ιω.8/12).

11. Ακόμα μια δήλωση 7 λέξεων για τον εαυτό Του «εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή» (Ιω.11/23).

12. Στο μυστικό δείπνο λέγει τα εξής λόγια τα οποία έκτοτε συνιστούν το κέντρο της λατρείας όλων των χριστιανών. «Λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου» (Ματ.26/27) και «Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο γαρ εστί το αίμα μου το της καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών» (Ματ.26/28). Ο μεν πρώτος λόγος αποτελείται από 7 λέξεις, ο δε δεύτερος από 21, πλ/σιο του 7.

13. Η πινακίδα πάνω στο σταυρό είχε 7 λέξεις: «Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων» (Ιω. 19/19).

14. Η απάντηση του Χριστού προς τον Πιλάτο όταν αυτός του είπε ότι έχει εξουσία να τον απολύσει ή να τον σταυρώσει, αποτελείται από 21 λέξεις: «ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ’ εμού ει μη ην σοι δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδιδούς με σοι μείζονα αμαρτίαν έχει (Ιω.19/11). Εξάλλου το όνομα « Πιλάτος» έχει επτά γράμματα.

15. Ο Χριστός μίλησε επτά φορές στο σταυρό.

Νομίζω ότι είναι αρκετά τα παραδείγματα και ο καθένας μπορεί να βρει περισσότερα μελετώντας τη Βίβλο. Αξίζει όμως να αναφερθεί μια προφητεία του ίδιου του Ιησού, που καταγράφεται στα Λουκ.21/6, Λουκ.19/43-44, Ματ.24/2 και Μαρ.13/2 για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Πράγματι η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς από τον Τίτο το 70 μ.Χ, χρονολογία που είναι διαιρετή δια του 7. Αναλογιζόμενος το γεγονός της καταστροφής της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ, αυθόρμητα σκέφτηκα να συνδέσω την παρουσία του αριθμού επτά με τα γεγονότα της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974. Οι διαπιστώσεις είναι οι εξής: Η εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο έγινε τον έβδομο μήνα του 1974 και στις 14 Αυγούστου ξεκίνησε η λεγόμενη δεύτερη φάση της εισβολής, αριθμοί διαιρετοί δια του 7. Το όνομα Ετσεβίτ, του πρωθυπουργού της εισβολής, γραμμένο στα ελληνικά, αποτελείται από 7 γράμματα. Το όνομα Τουρκία, της χώρας που έκαμε την εισβολή επίσης αποτελείται από 7 γράμματα. Επειδή οτιδήποτε συμβαίνει στο σύμπαν είναι υπό τον έλεγχο του Θεού και τίποτε δεν γίνεται στην τύχη, (”δύο στρουθία δεν πωλούνται δι’ εν ασσάριον; και εν εξ αυτών δεν θέλει πέσει επί την γην άνευ του θελήματος του Πατρός σας” (Ματ.10/29), επίσης Λουκ.12/6, 7, Λουκ.21/18, Α Σαμ.14/11, 45, Ματ.10/30, Πρ.27/34, ας προβληματιστούμε κατά πόσον υπάρχει μια πνευματική διάσταση στην παρουσία του αριθμού επτά στο γεγονός της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Εξετάζοντας Βιβλικά το θέμα, πιστεύω ότι υπήρξαν και πνευματικά αίτια που οδήγησαν στις αποφράδες εκείνες μέρες όπως υπήρξαν πνευματικά αίτια πίσω από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ (Πρ.2/23,3/15,5/30). Ο καθένας ας προβληματιστεί και ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους, ότι η σωτηρία της Κύπρου βρίσκεται στα χέρια ενός παντοδύναμου προσώπου από το οποίο « έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών· όστις είναι εικών του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι’ αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχαί είτε εξουσίαι· τα πάντα δι’ αυτού και εις αυτόν εκτίσθησαν· και αυτός είναι προ πάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι’ αυτού, » (Κολ.1/14-17). Κι ενώ το όνομα Ετσεβίτ είναι επταγράμματο, έχει σημασία ότι το όνομα Εκείνου που μπορεί να υποτάξει υπό τους πόδας Αυτού πάντα εχθρόν και πολέμιον μας, είναι (όχι τυχαία) επίσης επταγράμματο. Αρκεί να το εκζητήσουμε με καθαρή καρδιά. Και αυτό το «υπέρ παν όνομα» ( Φιλ.2/9) είναι ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ.

Λεμεσός-Κύπρος
stavrinoup@hotmail.com

Comments are closed.