Ο ΜΑΥΡΟΣ ΔΟΥΛΟΣ

 Γράφει ο Παναγιώτης Σταυρινού, Μαθηματικός

Ένας από τους μύθους του Αισώπου έχει τον τίτλο, «ο μαύρος δούλος». Λέει ο μύθος. « Κάποιος αγόρασε ένα μαύρο δούλο. Πιστεύοντας πως η μαυρίλα οφείλεται στη βρομιά, τον οδήγησε στο σπίτι και αμέσως άρχισε να τον πλένει. Χρησιμοποιώντας όλων των ειδών τα σαπούνια προσπάθησε να τον ασπρίσει. Όπως ήταν φυσικό δεν κατόρθωσε να του αλλάξει χρώμα αλλά αντίθετα απ’ το πολύ πλύσιμο τον αρρώστησε».

Κατά την Αγία Γραφή, ο μαύρος δούλος αυτού του μύθου αντιπροσωπεύει τον κάθε άνθρωπο. Εξαιτίας της πτώσης των προπατόρων μας, κληρονομήσαμε το «αδαμικό στίγμα» που μας ωθεί σταθερά στην αμαρτία. Η Αγία Γραφή, μας αποκαλύπτει ότι ο μεταπτωτικός άνθρωπος είναι κάτω από ένα νόμο που τον ονομάζει «νόμο της αμαρτίας». Αυτός αποτελεί και την αιτία του «πνευματικού μας θανάτου», δηλαδή της αποξένωσής μας από τον ζωντανό Θεό. Δεν είμαστε αμαρτωλοί επειδή αμαρτάνουμε, αλλά αμαρτάνουμε διότι είμαστε αμαρτωλοί. Ο Απ. Παύλος το λέει ως εξής. «Και είμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής » (Εφ.2/3) «Προητιασάμεθα γαρ Ιουδαίους τε και Έλληνας πάντας υφ’ αμαρτίαν είναι, καθώς γέγραπται ότι ουκ εστι δίκαιος ουδέ είς. Ουκ έστιν ο συνιών, ουκ έστιν ο εκζητών τον Θεόν. Πάντες εξέκλιναν, άμα ηχρειώθησαν. Ουκ έστι ποιών χρηστότητα, ουκ έστιν έως ενός» (Ρωμ.3/9-12). Είμαστε λοιπόν εκ γενετής όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, δούλοι της αμαρτίας (Ρωμ.6/17) και αιχμάλωτοι σε ένα πνευματικο νόμο,  που ενεργεί ως εξής. «Ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστιν εις εμέ το κακόν» (Ρωμ.7/21). Ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να μας ελευθερώσει από αυτήν την αιχμαλωσία ώστε ο νόμος της αμαρτίας να παύσει να δρα μέσα μας νομοτελειακά. (Ρωμ.7/24,25). Τα δικά μας «πνευματικά απορρυπαντικά» (αυτοδικαίωση μέσω καλών έργων) το μόνο που μπορούν να πετύχουν είναι να μας αρρωστήσουν ακόμα περισσότερο. Διότι «κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από εσάς, Θεού το δώρον. Ουχί εξ έργων, δια να μη καυχηθή τις» (Εφ.2/8,9). Κι αν νομίζουμε ότι μόνο οι ηθικά κατάμαυροι έχουν ανάγκη το Χριστό, κάνουμε λάθος αγαπητέ. Γιατί στη κόλαση θα πλεονάζουν οι «μελαχρινοί» και όχι οι ηθικά κατάμαυροι. Ο νοών νοήτω.

Λεμεσός-Κύπρος
stavrinoup@hotmail.com

Comments are closed.