ΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ

του T. Austin-Sparks  –  σε μετάφραση Γιούλικας Κ. Masry

 «Εάν ζώμεν κατά το Πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα» (Γαλ. 5/25)

Αυτό που ονομάζεται χριστιανισμός είναι βασικά ένα πνευματικό ζήτημα. Όχι μια κοσμική τάξη πραγμάτων ή ένα σύστημα. Οπότε το κάθε λιθαράκι πρέπει να προστίθεται με πνευματικό τρόπο: με τη Ζωή και την Αποκάλυψη. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στη μίμηση και την ίδια τη Ζωή. Πραγματικά, τι τεράστια διαφορά υπάρχει μεταξύ του να βλέπεις ένα πράγμα σε απομίμηση και να το βλέπεις στη Ζωή αυτή καθεαυτή! Μόνο στην τελευταία περίπτωση μπορεί κανείς να δει τη δόξα, τη ζωτικότητα, την ενέργεια και τη δύναμη του πράγματος. Ίσως μιλάτε για χρόνια για ορισμένα πράγματα που υπάρχουν στο Λόγο του Θεού, όπως τα διαβάζει κανείς στην Αγία Γραφή, και ίσως τα έχετε πιστέψει και μεταδώσει και σε άλλους ως αλήθειες και, αφού το έχετε κάνει αυτό για αρκετό καιρό, μια μέρα ανακαλύπτετε τι ακριβώς σημαίνουν, οπότε το όλο θέμα έρχεται και σας αγγίζει μ’ έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Όλα αυτά που προηγουμένως λέγατε και κηρύττατε και πιστεύατε ήταν βέβαια σωστά, αληθινά και απόλυτα σύμφωνα με το χριστιανικό δόγμα. Αλλά τι επίδραση είχαν σ’ εσάς τους ίδιους; Τώρα όμως που το όλο θέμα ξεχύθηκε έτσι εκρηκτικά μπρος στα μάτια σας έχει τη δύναμη να σας μεταμορφώσει και σας φέρνει αληθινή χαρά και απόλαυση, ζωή και μια αίσθηση θαύματος. Αυτό είναι εκείνο που εννοούμε όταν μιλάμε για «Ζωή» και «Αποκάλυψη». Με άλλα λόγια αυτές οι δύο λέξεις σημαίνουν να προσεγγίζεις τα πράγματα μέσ’ απ’ το Πνεύμα το Άγιο και να τα βλέπεις με τη δική Του θωριά.

Αν με αυτό τον τρόπο γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, αν το Πνεύμα το Άγιο είναι η Ανώτατη Πραγματικότητα στη ζωή μας και πορευόμαστε σύμφωνα με Αυτό, τότε θα εισέλθουμε στη σκέψη του Θεού σε όλη της την πληρότητα. Ο Κύριος επιθυμεί να δει τους ανθρώπους να εισέρχονται στην πληρότητα της σκέψης Του. Αυτό όμως τότε και μόνο είναι δυνατό, όταν σταματήσουν οι άνθρωποι να κυβερνώνται από μια εξωτερική τάξη πραγμάτων και μάθουν να κινούνται σε εναρμόνιση με το Θεό και με το Πνεύμα το  Άγιο.

(από το 6ο κεφ. του έργου του συγγραφέα Η Ζωή με το Άγιο Πνεύμα (Life in the Spirit), όπως παρουσιάστηκε στα Open Windows κείμενα περιέχοντα  αποσπάσματα από το έργο του την 27η Μαρτίου του 2013)

Comments are closed.