Ο Θεός των φτωχών και των πλουσίων!

του Γεωργίου Σ. Κανταρτζή

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ

 Η γνωστή συγγραφέας  Παυλίνα Νάσιουτζικ είχε ένα άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ με τον προκλητικό τίτλο «Είναι εντολή του Θεού να χαθούν οι φτωχοί» και το εφαρμόζει αυτό για μια συγκεκριμένη χώρα.  Απορούμε πως, μια καταξιωμένη συγγραφέας, αβίαστα και χωρίς σοβαρή έρευνα, αλλά από φανατισμό ενάντια σ’ αυτή τη χώρα, παραποιεί την αλήθεια. Στο άρθρο της, με την προκρούστεια μέθοδο, χρησιμοποιεί επιλεκτικά κάποιους  συγγραφείς, ακόμη και ιεροκήρυκες,  για να… αποδείξει ότι ο Θεός είναι υπέρ των πλουσίων σ’ αυτή τη χώρα.  Είναι αλήθεια, σε μια πλουραλιστική, πολυφυλετική, πολυθρησκευτική χώρα μπορούν να λέγονται και να γράφονται πολλά εξωφρενικά  πράγματα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια θρησκευτική απόχρωση που υιοθετεί  το λεγόμενο ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ, που πρεσβεύει  ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι πλούσιος και υγιής!

 

Πουθενά όμως στη Βίβλο δεν λέει ότι οι χριστιανοί θα ευημερούν, δεν θα αρρωσταίνουν  και θα είναι απαλλαγμένοι από τα όποια κακά. Ο Χριστός είπε στους μαθητές Του  ότι στον κόσμο θα έχουν θλίψεις και ο ΄Ιδιος «ήταν  καταφρονημένος και απορριμμένος από τους ανθρώπους· άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθένειας» (Ησαΐας 53 εδ. 3). Ο απ. Παύλος, ο γίγαντας της πίστης, και αρρώστησε και δοκιμάστηκε,  και φυλακίστηκε και βασανίστηκε και πείνασε, δήλωσε: «Έχοντας, μάλιστα, διατροφές και σκεπάσματα, ας αρκούμαστε σ’ αυτά» (Α’ Τιμ. 6/8).  Μάλιστα ο Κύριός μας είπε σε κάποιον που ήθελε να Τον ακολουθήσει: « … ο Υιός τού ανθρώπου δεν έχει πού να γείρει το κεφάλι του» (Ματθ. 8/20). Ο Ιησούς και οι απόστολοι δίδαξαν εναντίον της πλεονεξίας και φιλαργυρίας.  Ο Παύλος, γράφει: «Όσοι, βέβαια, θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα… Επειδή, ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία… Εσύ, όμως, ω άνθρωπε του Θεού, αυτά απόφευγέ τα· και επιδίωκε δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστη, αγάπη, υπομονή, πραότητα» (Α’ Τιμοθ. 6/ 9-11).  Ο Κύριός μας μίλησε για την απάτη του πλούτου (Ματθ. 20/23).  Στον δε πλούσιο νέο  που ήθελε να Τον ακολουθήσει είπε, «…πήγαινε, πούλησε όσα έχεις, και δώσε στους φτωχούς… Και ο Ιησούς, λέει στους μαθητές του: Πόσο δύσκολα θα μπουν μέσα στη βασιλεία τού Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα;» (Μάρκ.  10/20-23). Σε πολλά μέρη της Βίβλου καταδικάζεται η φιλαργυρία από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τον Χριστό, τους αποστόλους και όλους τους γνήσιους χριστιανούς δια μέσου των αιώνων. Το αν υπάρχουν «χριστιανοί» που διαστρέφουν την  κρυστάλλινη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, αυτό δεν έχει να κάνει με τη γνησιότητα του χριστιανισμού.

Υποκριτές υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες, τις ιδεολογίες, τα κόμματα… αλλά κανένας δεν τα απορρίπτει. Αν τύχει να βρεις κάποτε ένα κάλπικο χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, δεν πετάς όλα τα χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, ως κίβδηλα! Κι αν  στο Χριστιανισμό υπάρχουν υποκριτές και μάλιστα αφθονούν, δεν έχει να κάνει με το Χριστό και τη Χριστιανική πίστη.   

Comments are closed.