ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΣΕ MP3

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΑΜ

Από γενιά σε γενιά” Ψαλμός 78: 1-8
Διάρκεια 27 λεπτά –

“Η γέννηση μιας εκκλησίας” Πράξεις 16: 9-40
Διάρκεια 35 λεπτά –

“Ο δούλος, οι άγιοι και τα δώρα του Θεού” Φιλιππησίους 1:3-8
Διάρκεια 27 λεπτά –

“Η ευχαριστία του δούλου για τους αγίους” Φιλιππησίους 1:3-8
Διάρκεια 26 λεπτά –

“Τα αιτήματα του δούλου για τους αγίους” Φιλιππησίους 1: 9-11
Διάρκεια 23 λεπτά –

“Η μετάνοια του λαού” Α΄ Σαμουήλ 6 και 7
Διάρκεια 28 λεπτά –

“Το Δείπνο του Κυρίου”
Διάρκεια 26 λεπτά –

ΤΟΥ  ΑΡΓΟΥ ΖΩΔΙΑΤΗ

“Εως πότε περιμένεις” Φιλιππησίους 1: 8
Διάρκεια 26 λεπτά –

“Η δύναμις της Αναστάσεως” Φιλιππησίους 3:1-11
Διάρκεια 28 λεπτά –   

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ

“Γιατί αμαρτάνουμε” Ιεζεκιήλ 8

Διάρκεια 24 λεπτά –

“Ο στόχος της ζωής κάθε Χριστιανού” Φιλιππησίους 3:10
Διάρκεια 26 λεπτά –

“Ο Υιός της χιλιετίας” Αποκάλυψη 1
Διάρκεια 22 λεπτά –

“Οι προυποθέσεις της ευλογίας του Θεού” Λουκάς 1
Διάρκεια 23 λεπτά –

“Διάφανοι τοίχοι” Ιερεμίας 29

Διάρκεια 39 λεπτά –

“Γιατί τα χριστούγεννα” Ρωμαίους 8:3,4
Διάρκεια 24 λεπτά –

“Ματαιότητα και ελπίδα” Ρωμαίους 8:14-25
Διάρκεια 24 λεπτά –

“Ενάντια στη θρησκεία” Ρωμαίους  10:1-9
Διάρκεια 24 λεπτά –

“Η έκπληξη του Ιησού” Μάρκος 6:1-5
Διάρκεια 25 λεπτά –

“Ο Θεός είναι το ευαγγέλιο!” Ψαλμός 73
Διάρκεια 33 λεπτά –

“Ενώπιος ενωπίω” Κατά Ιωάννη 5:1-21
Διάρκεια 34 λεπτά –

“Ο Ιησούς συναντά έναν άνδρα αδικημένο απ’ τη ζωή” Κατά Ιωάννη 9
Διάρκεια 31 λεπτά –

“Τα παιχνίδια της μνήμης “ Ψαλμός 77
Διάρκεια 27 λεπτά –

“Ζωή με σκοπό – Μέρος Α” Γένεσις 1.. Εβραίους 4
Διάρκεια 25 λεπτά – Μέγεθ. 2.3 ΜΒ

“Ζωή με σκοπό – Μέρος Β” Γένεσις 1… Κατά Ιωάννη 1
Διάρκεια 26 λεπτά – Μέγεθ. 2.3 ΜΒ

“Εικόνα Θεού, Φτιαγμένοι για δράση” Γένεσις 1:27-31
Διάρκεια 28 λεπτά – Μέγεθ. 2.3 ΜΒ

ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

“Ανανέωση” Ησαίας 40: 31
Διάρκεια 22 λεπτά –

“Ανάπαυση σε άγονο γη” Έξοδος 17 :1-7,  Α’ Κορινθίους 10:  1-6 
Διάρκεια 23 λεπτά –

“Από την πινακοθήκη του Λουκά” Λουκάς15
Διάρκεια 25 λεπτά –

“Ένας άλλος άνθρωπος” Β΄ Κορινθίους 12: 2
Διάρκεια 24 λεπτά –

“Η αξία της σιωπής” Σοφονίας 1: 7
Διάρκεια 23 λεπτά –

“Η σαγήνη της αγάπης” Ματθαίος 13: 47
Διάρκεια 26 λεπτά –

“Εσωτερική αταραξία” Ψαλμός 46 Ιωάννης 14: 1-7
Διάρκεια 22 λεπτά –

“Μέσα από τη Σαμάρεια” Ιωάννης 4: 1-14
Διάρκεια 22 λεπτά –

“Ο Θεός ενεργεί” Φιλιππησίους 2:1-16
Διάρκεια 23 λεπτά –

“Ο σκληρός αδελφός” Λουκάς 15:17-32
Διάρκεια 22 λεπτά –

“Ομορφιά, Χάρη, Δύναμη” Άσμα Ασμάτων 6: 4, Πρ. Αποστόλων 2:47
Διάρκεια 21 λεπτά –

“Όταν η καρδιά ανοίγει” Πράξεις Αποστόλων 16:6-15
Διάρκεια 22 λεπτά –

“Όχι άλλο ευαγγέλιο” Γαλάτας 1:6
Διάρκεια 24 λεπτά –

“Χαίρετε, χαίρετε” Λουκάς 10:1-20,  Φιλιππησίους 4:4-7
Διάρκεια 20 λεπτά –

“Φράχτες & φίδια” Εκκλησιαστής 1: 1-8, Μαρκος 12 
Διάρκεια 27 λεπτά –

“Ο σκοπός των χαρισμάτων” Εφεσίους 4: 12
Διάρκεια 36 λεπτά – Μέγεθ. 4.3 ΜΒ

ΤΟΥ Γ.Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

“Αναπάντητες προσευχές /1” Β΄ Χρονικών 14:11
Διάρκεια 31 λεπτά –

“Αναπάντητες προσευχές /2” Α΄ Πέτρου 3: 7
Διάρκεια 27 λεπτά –

“Βαπτισις του Αγίου Πνεύματος”
A’ Κορινθίους 12: 13  – Εφεσίους 5: 18
Διάρκεια 40 λεπτά –

“Οι τέσσερεις Φίλοι και ο παραλυτικός” Μάρκος 2:1-12
Διάρκεια 29 λεπτά –

“Παραβολή των ταλάντων” Ματθαίος  25:14-30
Διάρκεια 26 λεπτά –

“Τα τέσσερα μέρη του χωραφιού” Ματθαίος 13:3-23
Διάρκεια 41 λεπτά –

“Τελώνης και Φαρισαίος” Λουκάς 18: 9-14
Διάρκεια 36 λεπτά –

“Το άρωμα της αγάπης” Μάρκος 14:3
Διάρκεια 35 λεπτά –

“Το μυστικό της ειρήνης στην καρδιά του Παύλου”
Πράξεις Αποστόλων 27
Διάρκεια 29 λεπτά –

“Η ομολογία του Γ. Χαντζηαντωνίου”
Διάρκεια 20 λεπτά –

Ακούστε Κηρύγματα τού Μελέτη Μελετιάδη κάνοντας Κλίκ ΕΔΩ

Comments are closed.