ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΣΕ MP3

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΑΜ

Από γενιά σε γενιά» Ψαλμός 78: 1-8
Διάρκεια 27 λεπτά –

«Η γέννηση μιας εκκλησίας» Πράξεις 16: 9-40
Διάρκεια 35 λεπτά –

«Ο δούλος, οι άγιοι και τα δώρα του Θεού» Φιλιππησίους 1:3-8
Διάρκεια 27 λεπτά –

«Η ευχαριστία του δούλου για τους αγίους» Φιλιππησίους 1:3-8
Διάρκεια 26 λεπτά –

«Τα αιτήματα του δούλου για τους αγίους» Φιλιππησίους 1: 9-11
Διάρκεια 23 λεπτά –

«Η μετάνοια του λαού» Α΄ Σαμουήλ 6 και 7
Διάρκεια 28 λεπτά –

«Το Δείπνο του Κυρίου»
Διάρκεια 26 λεπτά –

ΤΟΥ  ΑΡΓΟΥ ΖΩΔΙΑΤΗ

«Εως πότε περιμένεις» Φιλιππησίους 1: 8
Διάρκεια 26 λεπτά –

«Η δύναμις της Αναστάσεως» Φιλιππησίους 3:1-11
Διάρκεια 28 λεπτά –   

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ

«Γιατί αμαρτάνουμε» Ιεζεκιήλ 8

Διάρκεια 24 λεπτά –

«Ο στόχος της ζωής κάθε Χριστιανού» Φιλιππησίους 3:10
Διάρκεια 26 λεπτά –

«Ο Υιός της χιλιετίας» Αποκάλυψη 1
Διάρκεια 22 λεπτά –

«Οι προυποθέσεις της ευλογίας του Θεού» Λουκάς 1
Διάρκεια 23 λεπτά –

«Διάφανοι τοίχοι» Ιερεμίας 29

Διάρκεια 39 λεπτά –

«Γιατί τα χριστούγεννα» Ρωμαίους 8:3,4
Διάρκεια 24 λεπτά –

«Ματαιότητα και ελπίδα» Ρωμαίους 8:14-25
Διάρκεια 24 λεπτά –

«Ενάντια στη θρησκεία» Ρωμαίους  10:1-9
Διάρκεια 24 λεπτά –

«Η έκπληξη του Ιησού» Μάρκος 6:1-5
Διάρκεια 25 λεπτά –

«Ο Θεός είναι το ευαγγέλιο!» Ψαλμός 73
Διάρκεια 33 λεπτά –

«Ενώπιος ενωπίω» Κατά Ιωάννη 5:1-21
Διάρκεια 34 λεπτά –

«Ο Ιησούς συναντά έναν άνδρα αδικημένο απ’ τη ζωή» Κατά Ιωάννη 9
Διάρκεια 31 λεπτά –

«Τα παιχνίδια της μνήμης « Ψαλμός 77
Διάρκεια 27 λεπτά –

«Ζωή με σκοπό – Μέρος Α» Γένεσις 1.. Εβραίους 4
Διάρκεια 25 λεπτά – Μέγεθ. 2.3 ΜΒ

«Ζωή με σκοπό – Μέρος Β» Γένεσις 1… Κατά Ιωάννη 1
Διάρκεια 26 λεπτά – Μέγεθ. 2.3 ΜΒ

«Εικόνα Θεού, Φτιαγμένοι για δράση» Γένεσις 1:27-31
Διάρκεια 28 λεπτά – Μέγεθ. 2.3 ΜΒ

ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

«Ανανέωση» Ησαίας 40: 31
Διάρκεια 22 λεπτά –

«Ανάπαυση σε άγονο γη» Έξοδος 17 :1-7,  Α’ Κορινθίους 10:  1-6 
Διάρκεια 23 λεπτά –

«Από την πινακοθήκη του Λουκά» Λουκάς15
Διάρκεια 25 λεπτά –

«Ένας άλλος άνθρωπος» Β΄ Κορινθίους 12: 2
Διάρκεια 24 λεπτά –

«Η αξία της σιωπής» Σοφονίας 1: 7
Διάρκεια 23 λεπτά –

«Η σαγήνη της αγάπης» Ματθαίος 13: 47
Διάρκεια 26 λεπτά –

«Εσωτερική αταραξία» Ψαλμός 46 Ιωάννης 14: 1-7
Διάρκεια 22 λεπτά –

«Μέσα από τη Σαμάρεια» Ιωάννης 4: 1-14
Διάρκεια 22 λεπτά –

«Ο Θεός ενεργεί» Φιλιππησίους 2:1-16
Διάρκεια 23 λεπτά –

«Ο σκληρός αδελφός» Λουκάς 15:17-32
Διάρκεια 22 λεπτά –

«Ομορφιά, Χάρη, Δύναμη» Άσμα Ασμάτων 6: 4, Πρ. Αποστόλων 2:47
Διάρκεια 21 λεπτά –

«Όταν η καρδιά ανοίγει» Πράξεις Αποστόλων 16:6-15
Διάρκεια 22 λεπτά –

«Όχι άλλο ευαγγέλιο» Γαλάτας 1:6
Διάρκεια 24 λεπτά –

«Χαίρετε, χαίρετε» Λουκάς 10:1-20,  Φιλιππησίους 4:4-7
Διάρκεια 20 λεπτά –

«Φράχτες & φίδια» Εκκλησιαστής 1: 1-8, Μαρκος 12 
Διάρκεια 27 λεπτά –

«Ο σκοπός των χαρισμάτων» Εφεσίους 4: 12
Διάρκεια 36 λεπτά – Μέγεθ. 4.3 ΜΒ

ΤΟΥ Γ.Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Αναπάντητες προσευχές /1» Β΄ Χρονικών 14:11
Διάρκεια 31 λεπτά –

«Αναπάντητες προσευχές /2» Α΄ Πέτρου 3: 7
Διάρκεια 27 λεπτά –

«Βαπτισις του Αγίου Πνεύματος»
A’ Κορινθίους 12: 13  – Εφεσίους 5: 18
Διάρκεια 40 λεπτά –

«Οι τέσσερεις Φίλοι και ο παραλυτικός» Μάρκος 2:1-12
Διάρκεια 29 λεπτά –

«Παραβολή των ταλάντων» Ματθαίος  25:14-30
Διάρκεια 26 λεπτά –

«Τα τέσσερα μέρη του χωραφιού» Ματθαίος 13:3-23
Διάρκεια 41 λεπτά –

«Τελώνης και Φαρισαίος» Λουκάς 18: 9-14
Διάρκεια 36 λεπτά –

«Το άρωμα της αγάπης» Μάρκος 14:3
Διάρκεια 35 λεπτά –

«Το μυστικό της ειρήνης στην καρδιά του Παύλου»
Πράξεις Αποστόλων 27
Διάρκεια 29 λεπτά –

«Η ομολογία του Γ. Χαντζηαντωνίου»
Διάρκεια 20 λεπτά –

Ακούστε Κηρύγματα τού Μελέτη Μελετιάδη κάνοντας Κλίκ ΕΔΩ

Comments are closed.