Κελτική Ευχή

                                                Fiona MacLeod

Βαθιά ειρήνη

σαν τον τρεχούμενο κυματισμό για σένα.

Βαθιά ειρήνη

σαν τον αέρα που κυλάει για σένα

Βαθιά ειρήνη

σαν τον ησυχασμό της γης για σένα.

Βαθιά ειρήνη

σαν τα αστέρια που λαμποκοπούν για σένα.

Βαθιά ειρήνη του Ιησού,

Γιου του Θεού για σένα.

 

                             Φιόνα Μακλέοντ

Μεταφορά στα ελληνικά: Γιούλικα Κ. Masry

Comments are closed.