Η Σημαντικότητα του Πατέρα


από τον Παντελή Σιδηρόπουλο

 

Σε πολλές χώρες τον Μάιο γιορτάζεται η ημέρα της μητέρας και τον Ιούνιο η ημέρα του πατέρα και όπως καταλαβαίνετε η μητέρα πάντοτε κερδίζει τις εντυπώσεις. Καλό είναι να εκτιμάμε την μητέρα και να της δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας για τα όσα έχει κάνει για τα παιδιά της. Όμως χρειάζεται να καταλάβουμε την μεγάλη σημαντικότητα του πατέρα στην οικογένεια σήμερα.

Σε μια έρευνα από το Θρησκευτικό Περιοδικό Discipleship Journal σε εκατοντάδες οικογένειες βγήκε το συμπέρασμα ότι:  «Το 70% των παιδιών που είχαν θεοσεβείς πατέρες, τους ακολούθησαν. Ενώ μόνο το 15% των παιδιών που είχαν θεοσεβείς μητέρες τις μιμήθηκαν». Αυτό από μόνο του λέει πολλά για την ιδιαίτερη επιρροή που έχει το παράδειγμα του πατέρα στο σπίτι.

Έχουμε μεγάλη ευθύνη να διδάξουμε σαν γονείς, αλλά ιδιαίτερα σαν πατέρες τις αλάνθαστες και αναλλοίωτες αρχές της Αγίας Γραφής στα παιδιά μας. Η παρουσία του πατέρα σε κάθε πτυχή της ζωής του παιδιού είναι ανεκτίμητη, ενώ η απουσία του πατέρα έχει τρομερές συνέπειες.

Δεν είναι καθόλου σύμπτωση ότι ο Θεός παραγγέλλει στους πατέρες να διδάξουν τα παιδιά τους τις εντολές του: Και οι πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλ’ εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. (Εφεσ. 6:4)

 

Τα παιδιά που μεγαλώνουν δίχως την παρουσία του πατέρα στο σπίτι, ή από αδιαφορία ή από διαζύγιο, δημιουργούν τις παρακάτω ελλείψεις:

  1. Η φυσική έλλειψη της παρουσίας του πατέρα δημιουργεί την έλλειψη προστασίας και κάποιου μοντέλου να ακολουθήσουν.
  2. Η συναισθηματική έλλειψη της παρουσίας του πατέρα δημιουργεί την έλλειψη της ενθάρρυνσης και της επικύρωσης.
  3. Η ψυχολογική έλλειψη της παρουσίας του πατέρα δημιουργεί την έλλειψη της αυτοπεποίθησης και της συμβουλής.
  4. Η πνευματική έλλειψη της παρουσίας του πατέρα δημιουργεί την έλλειψη του σκοπού και της ευλογίας στη ζωή.

 

Τα παιδιά με πατέρες που έχουν καλή επαφή μαζί τους αναπτύσσουν:

  1. Καλύτερη διανοητική ικανότητα
  2. Υγιή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση
  3. Αίσθημα ασφάλειας και ταυτότητας
  4. Ικανότητες στη λύση προβλημάτων

 

Ο Πατέρας:

Ø      Διδάσκει την ευγένεια καθώς είναι ευαίσθητος και ευχάριστος στο σπίτι.

Ø      Διδάσκει την υπομονή με την συνεχή ευγένεια και κατανόηση που εξασκεί. 

Ø      Διδάσκει την εντιμότητα με την τήρηση των υποσχέσεών του στην οικογένειά του ακόμα και όταν κοστίζει.

Ø      Διδάσκει το θάρρος καθώς ζει δίχως άφοβα με πίστη, σε όλες τις περιστάσεις. 

Ø      Διδάσκει τη δικαιοσύνη με τη δίκαιη και αμερόληπτη συμπεριφορά του.

Ø      Διδάσκει την υπακοή στο Λόγο του Θεού με το παράδειγμά του να τον διαβάζει και να προσεύχεται καθημερινά με την οικογένειά του.

Ø      Διδάσκει την αγάπη για το Θεό και για την εκκλησία του καθώς οδηγεί την οικογένειά του τακτικά σε όλες τις συνάξεις. 

Ø      Τα βήματά του είναι σημαντικά επειδή οι άλλοι τον ακολουθούν.

Comments are closed.