Η ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ

Γράφει ο Παναγιώτης Σταυρινού, Μαθηματικός

Ας δούμε τη χριστιανική πίστη μέσα από κάποιες απλές εμπειρικές παρατηρήσεις. Για να ανάψει ένας λαμπτήρας πρέπει να μεταφερθεί ηλεκτρική ενέργεια από την πηγή στο λαμπτήρα μέσω ενός καλωδίου. Το καλώδιο συμβολίζει την πίστη, ο λαμπτήρας τη συνείδησή μας και η ηλεκτρική πηγή συμβολίζει το Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο, για να φωτιστεί η συνείδησή μας με το φως της Υπέρτατης Αλήθειας, πρέπει να ενωθούμε δια της πίστεως με το Θεό, που είναι η πηγή του φωτός ώστε να ρεύσει δια μέσου της πίστεώς μας, η ζωηφόρος και αναγεννητική δύναμη του Θεού στη συνείδησή μας. Επειδή ο Θεός είναι πνεύμα, γι’ αυτό και αποκαλύπτεται στο πνεύμα μας μέσω της πίστεως, η οποία μας ενώνει μαζί Του. Όταν κατοικήσει στα ενδότερα του πνεύματός μας αποκτούμε εσωτερικό φωτισμό επειδή ο ίδιος είναι φως (Α’ Ιω.1/5). Χωρίς πίστη είναι αδύνατο να αποκτήσουμε εσωτερικό φωτισμό, όπως είναι αδύνατο να ανάψει ο λαμπτήρας αν δεν τον ενώσουμε με την ηλεκτρική πηγή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο. Προσέξετε όμως κάτι σημαντικό. Αν το καλώδιο περιέχει προσμίξεις, που εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση των ηλεκτρονίων, τότε ο φωτισμός του λαμπτήρα θα είναι ασθενικός και μάλλον δεν θα ανάψει. Τι σημαίνουν αυτά; Σημαίνει, ότι η πίστη μας πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από εξωβιβλικά στοιχεία, διαφορετικά θα εμποδίσουν το Θεό να αποκαλύψει τον εαυτό Του στη συνείδησή μας. Η πίστη μας πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως και το καλώδιο του πειράματος. Αυτές είναι καταγραμμένες στην Αγία Γραφή. Ο λαμπτήρας θα ανάψει, αν συνδεθεί με ένα χρυσό καλώδιο, έστω κι αν αυτό είναι λεπτό σαν την τρίχα. Δηλαδή, αυτό που έχει σημασία δεν είναι το μέγεθος της πίστης, αλλά η καθαρότητά της. Η χριστιανική πίστη δεν είναι τήρηση θρησκευτικών κανόνων. Είναι η άνευ όρων ολοκληρωτική παράδοσή μας στο Χριστό. Ο Υιός και Λόγος του Θεού αποτελεί το πλήρες, το πεντακάθαρο και μοναδικό περιεχόμενο της χριστιανικής πίστης που σώζει. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί ανθρώπινη θρησκεία που οδηγεί στην απώλεια. Διότι «δεν υπάρχει δι ουδενός άλλου η σωτηρία, ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν» ( Πραξ. 4/12). Η χριστιανική πίστη εδράζεται στο Χριστό, ο οποίος αποτελεί τη μοναδική γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων.


Λεμεσός-Κύπρος
stavrinoup@hotmail.com

Comments are closed.