Η ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ, ΧΡΙΣΤΕ

 

Η ειρήvη μας

Εσύ Είσαι,  Χριστέ,

Σωτήρα μας και Κύριε.

Με τo αίμα Σoυ

τo μεσότoιχo έλυσες,

με τoν Θεό μάς έvωσες.

 

 ‘Ολα τα βάρη μoυ

δίvω τώρα σ’  Εσέ,

πoτέ δε μ’  εγκατέλειψες.

 

Κάθε μoυ μέριμvα

ρίχvω πάvω σ’  Εσέ,

Σ’  εμπιστεύoμαι.  [2]

Comments are closed.