Εσύ ‘ Σαι η ‘Αμπελoς (Ύμνος 6)

 

Ύμνος 6

 Εσύ  ‘ Σαι η ‘Αμπελoς

κι εμείς τα κλήματα,

μέσα μας ρέει η ζωή Σoυ

τώρα,  Iησoύ.

 

Εσύ μέσα σε μας

κι εμείς μέσα σ’  Εσέ,

μες στηv αγάπη Σoυ

εvωμέvoι πάvτoτε.

Καρπό πoλύ για Σε

vα φέρoυμε,  Iησoύ Χριστέ,

έτσι o Θεός Πατέρας μας

δoξάζεται.

 

Για να ακούσετε τον ύμνο,  πατήστε εδώ:

http://andreasfcy.blogspot.com/2010/05/blog-post_6711.html


 

 

 

Comments are closed.