Δυνατές γυναίκες

 
Στην Αγία Γραφή αναφέρονται μερικές γυναίκες, οι οποίες έδειξαν εξαιρετική πίστη. Από κάποιες γυναίκες αναφέρονται τα ονόματα, π.χ. η Δεβόρα στην Παλαιά Διαθήξκη ή η Μαρία από τη Βηθανία στην Καινή Διαθήκη. Τα ονόματα από αρκετές άλλες γυναίκες δεν αναφέρονται καν. Εκείνο όμως το οποίο διαβάζουμε γι’αυτές είναι πολύ ενθαρρυντικό για γυναίκες του σήμερα – ταυτόχρονα όμως αρκετά ντροπιαστικό για άνδρες.
 
Θέλουμε να υπενθυμίσουμε μια απ’ αυτές τις άγνωστες γυναίκες. Δεν γνωρίζουμε το όνομά της. Οι περιστάσεις της δεν ήταν καλές, όμως μέσα σ’ αυτές φανερώνεται η σχέση της προς τον Θεό. Το βλέπουμε θαυμάζοντας.
 

Οι περιστάσεις

 
Σχετικά με την γενικότερη κατάσταση: ο λαός Ισραήλ κατοικούσε στη γη, την οποία τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αλλά δεν ενεργούσαν σύμφωνα με ό,τι τους ζητούσε ο Θεός. Γι’ αυτό υπήρχε μεγάλη αταξία. Καθένας έκανε ό,τι του άρεσε. Αυτό δεν ίσχυε μόνο για τον απλό λαό. Σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Ακόμη και οι ιερείς, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο λαό και τον Θεό δεν τηρούσαν τις εντολές του Θεού.
 
Η ηθική επίσης είχε φθάσει σε πολύ άσχημα επίπεδα, για παράδειγμα οι αμαρτίες σεξουαλικού περιεχομένου ήταν καθημερινότητα. Ακόμη κι εδώ έδειχναν οι ιερείς την πιο αρνητική εικόνα. Η γυναίκα, με την οποία ασχολούμαστε ήταν παντρεμένη μ’ έναν απ’ αυτούς τους ιερείς. Εκείνο το οποίο διαβάζουμε για τον Φινεέ στα κεφάλαια β΄ έως δ΄ του Α΄ Σαμουήλ είναι συνταρακτικά. Αναφέρουμε τρία σχετικά εδάφια:
 
«Του Ηλεί όμως οι υιοί ήσαν αχρείοι άνθρωποι, δεν εγνώριζον τον Κύριον» (Α΄ Σαμ. β΄ 12).
«Η αμαρτία των νέων ήτο μεγάλη σφόδρα ενώπιον του Κυρίου, διότι οι άνθρωποι απεστρέφοντο την θυσίαν του Κυρίου» (Α΄ Σαμ. β΄ 17).
«Ήτο δε ο Ηλεί πολύ γέρων. Και ήκουσε πάντα όσα έπραττον οι υιοί αυτού εις πάντα τον Ισραήλ, και ότι εκοιμώντο μετά των γυναικών, των συνερχομένων εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου» (Β΄ Σαμ. β΄ 22).
 

Η σύζυγος του Φινεές

 
Οι περιστάσεις για τη γυναίκα του Φινεές ήταν δηλαδή κάθε άλλο παρά ρόδινες. Ο λαός ολόκληρος έβλεπε τη συμπεριφορά του συζύγου της: απιστία στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, θρησκευτική διαφθορά, αμαρτίες σεξουαλικού περιεχομένου.
 
Και η γυναίκα τί έκανε; Παρέμεινε δίπλα στον άνδρα της, ζούσε επίσης σε σχέση γάμου μαζί του και διαβάζουμε ότι ήταν έγκυος. Αλλά είχε ένα βλέμμα στραμμένο στα πράγματα του Κυρίου. Αργότερα θα επιστρέψουμε σ’ αυτό το σημείο.
 
Αλλά πρώτα να δούμε μια λεπτομέρεια: Πώς αντιδρά ο Θεός σ’ αυτή την εμφανή αμαρτωλή συμπεριφορά των θρησκευτικών ηγετών του λαού του Θεού; Προειδοποιεί με κρίση και την εκτελεί. Ο Ισραήλ εμπλέκεται σε πόλεμο και νικάται. Τότε τους αρπάχτηκε η κιβωτός της διαθήκης (το σύμβολο της παρουσίας του Θεού). Οι δυο γιοι του Ηλεί πεθαίνουν, συνεπώς και ο Φινεέ, πεθαίνει επίσης ο Ηλεί.
 
Όταν το μαθαίνει η γυναίκα του Φινεές, αρχίζουν οι πόνοι να γεννήσει. Γεννάει λοιπόν το γιο της και η ίδια πεθαίνει κατά τη γέννα. Σημαντική φαίνεται να είναι εδώ η σειρά των ειδήσεων, τις οποίες ακούει και οι οποίες προκαλούν αυτή την αντίδραση. Σ’ αυτή τη σύντομη αναφορά διακρίνουμε την πνευματική νόηση αυτής της γυναίκας.
 

Η αντίδραση της συζύγου του Φινεές

 
«Ως ήκουσε την αγγελίαν, ότι η κιβωτός του Θεού επιάσθη και ότι ο πενθερός αυτής και ο ανήρ αυτής απέθανον, εκυρτώθη και εγέννησε, διότι ήλθον εις αυτήν οι πόνοι» (Α΄ Σαμ. δ΄ 19).
«Και εκάλεσε το παιδίον Ιχαβώδ, λέγουσα, Η δόξα έφυγεν εκ του Ισραήλ, διότι η κιβωτός του Θεού επιάσθη, και διότι ο πενθερός αυτός και ο ανήρ αυτής απέθανον. Και είπεν: Η δόξα έφυγεν εκ του Ισραήλ, διότι επιάσθη η κιβωτός του Θεού» (Α΄ Σαμ. δ΄ 21-22).
 
Α) «Επιάσθη η κιβωτός του Θεού». Το σύμβολο της παρουσίας του Θεού και της επιβεβαίωσης, ότι ο Θεός κατοικούσε ανάμεσα στο λαό, αρπάχθηκε από τους εχθρούς. Ο Θεός κατά κάποιον τρόπο «εγκατέλειψε» το λαό Του. Αυτό είχε την πρώτη θέση γι’ αυτή τη γυναίκα. Όσο άσχημες κι αν ήταν οι περιστάσεις της ζωής της και η απώλεια του συζύγου της. Δεν έχασε το βλέμμα για τα πράγματα του Κυρίου. Μάλιστα είχε ένα πιο καθαρό βλέμμα από τον άνδρα της (αν εκείνος το είχε καν).
 
Φυσιολογικό θα φαινόταν, όταν μια γυναίκα σε τέτοια κατάσταση δεν θα ήθελε πλέον ν’ ασχολείται με πνευματικά πράγματα. Σ’ εκείνη όμως συμβαίνει το αντίθετο. Το ότι η δόξα του Θεού έφυγε από τον Ισραήλ ήταν φοβερό γεγονός για εκείνη.
 
Β) Ο αρχιερέας πέθανε. Ο πιο υψηλόβαθμος αντιπρόσωπος του Θεού στη γη και συνδετικός κρίκος μεταξύ του λαού και του Θεού ήταν νεκρός πλέον. Χωρίς τον αρχιερέα δεν ήταν πλέον δυνατή η ιερατική υπηρεσία. Η πρόσβαση στον Θεό αποκλείστηκε. Ακόμη και οι δυο διάδοχοι του Ηλεί πέθαναν στην κρίση του Θεού.
 
Γ) «Ο ανήρ αυτής απέθανον». Ακόμη κι αυτή η είδηση συνέβαλλε στη θλίψη της. Είχε ακόμη αισθήματα γι’ αυτό τον άνδρα, οποίος της είχε προκαλέσει τόσα προβλήματα.
 
Δ) «Ιχαβώδ … η δόξα έφυγεν εκ του Ισραήλ». Τί εντύπωση και τί πόνο προκάλεσε αυτό το γεγονός. Ο Θεός φροντίζει, ώστε μέσω του ονόματος του παιδιού να υπενθυμίζεται και η επόμενη γεννιά για τα αισθήματα αυτής της γυναίκας. Πέραν αυτού ο Θεός έστησε ένα μνημείο γι’ αυτή τη γυναίκα, ώστε εμείς σήμερα ακόμη να ωφελούμαστε απ’ αυτό.
 

Συνέπειες της πίστης αυτής της γυναίκας

 
Αυτή η γυναίκα μἀς εντυπωσιάζει, ενώ δεν ξέρουμε ούτε το όνομά της. Μπορούμε να μαθαίνουμε απ’ αυτή τη γυναίκα στην εποχή μας όπου …
… οι γυναίκες θέλουν να ζουν όσο γίνεται πιο ελεύθερες και ανεξάρτητες, αντί να μένουν στη θέση, την οποία τους έδωσε ο Θεός.
… συνηθίζεται να φεύγουμε, αντί να υπομένουμε.
… συχνά οι γυναίκες στηρίζονται στις πνευματικές ιδιότητες των ανδρών, αντί ν’ ασχοληθούν οι ίδιες με τον Λόγο του Θεού.
… έχουν τα υλικά αγαθά μεγαλύτερη σημασία από τα πνευματικά.
… η οικογένεια έχει την πρώτη θέση αντί για τον Θεό.
 
Οι άνδρες μπορούν να μάθουν απ’ αυτή την περίπτωση, ποια συμπεριφορά αρμόζει απέναντι στις γυναίκες τους, ακόμη και σε πνευματικά θέματα. Οι γυναίκες μπορούν να μάθουν, αν έχουν δική τους πεποίθηση για πνευματικά θέματα, ανεξάρτητα πόσο τους βοηθάει ο σύζυγος (ή αδελφοί στην εκκλησία) σ’αυτά τα θέματα.
 
Klaus Brinkmann
Μετ.: Ιωνάς Ζάϊντελ

Comments are closed.