ΘΑ ΞΑΝΑΡΘEI!

 του αείμνηστου Πάνου Ν. Χατζή

          

                                                Δανιήλ 5\1-6.  Λουκ. 12\16-20. Ματ. 25\ 1-13

Στις μέρες μας όλο και λιγότερο ακούγεται ο λόγος για τον ερχομό του Κυρίου και για την υπόσχεση προς τους δικούς του ¨ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΩ¨, παρόλο που διανύουμε μέρες και ζούμε τα ακούσματα των ΣΗΜΕΊΩΝ που η Βίβλος χαρακτηρίζει ¨κακούς καιρούς¨ και ¨μέρες πονηρές¨ .

Ο Διάβολος έπεισε τον άνθρωπο ότι η ζωή για να είναι ζωή ,πρέπει να περνά μέσα από:

ην ικανοποίηση των αισθήσεων 

ον πλουτισμό.

ΚΑΙ

-Την ΑΥΤΌ προβολή του ΕΓΩ. 

Ο Θεός του κόσμου τούτου  ΤΥΦΛΩΣΕ ΤΟΝ ΝΟΥ για να μη λάμψει ο φωτισμός του ευαγγελίου.

ΑΜΑΡΤΊΑ  ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ, δεν έχει κάτι άλλο να δώσει παρά μόνο φθορά και διαφθορά συνειδήσεων.

– Ο εξευτελισμός της  ανθρώπινης αξίας σε παγκόσμια θεώρηση δεν πάει παρακάτω.

ίναι οι ημέρες για τις οποίες το Πνεύμα προτρέπει:

¨ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ  ΝΑ  ΜΗ  ΒΑΡΥΝΟΥΝ  ΟΙ  ΚΑΡΔΙΕΣ  ΣΑΣ  από ΜΕΡΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΙΚΑ.

Και ¨ΕΠΑΡΑΤΕ  ΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΑΣ¨

 

<ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΩ>

Αν είναι κάτι που πολεμήθηκε από εχθρούς και φίλους, είναι ο ΕΡΧΟΜΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ.

Η υπόσχεσή του ότι θα ξανάρθει συσσώρευσε επάνω της κάθε χλευασμό της άρνησης και της ορθολογικής πίστης.

Τίποτε δεν απέρριψε ασυζητητί ο άνθρωπος ΤΌΣΟ όσο την υπόσχεση ΟΤΙ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΕΙ. 

Την διδασκαλία του,

Την προσωπικότητα του,

Τη ζωή του,

 Την ιστορικότητα του,

Τη δέχθηκε, τη σχολίασε, τη θαύμασε.

Εκείνο που απέρριψε ΚΑΙ  δεν δέχθηκε είναι η αλήθεια ότι ¨ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΩ¨ .

Διότι αυτό τον θέτει μπροστά σε προσωπική ευθύνη ,μπροστά στο ΣΤΑΥΡΟ του ΧΡΙΣΤΟΥ.

Αν είναι ένας λόγος που έθρεψε και στήριξε γενιές αγίων είναι η υπόσχεσή Του ¨ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΩ¨

Ο  Παύλος σε μια έξαρση της προσδοκίας του θα γράψει : Διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρ’ οτε επιστέψαμε και οι έχοντες γυναίκα να είναι ως μη έχοντες και οι έχοντες κατοχή ως μη κατέχοντες.

Αλλά οι ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΤΟ ΞΕΧΑΣΑΝ και το διέγραψαν από τη ζωή τους. Έχασε το μήνυμα την ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ και την ΑΝΑΓΚΑΙΌΤΗΤΑ,

Επιβεβαιώνοντας τον λόγο ¨Η αγάπη των πολλών θα κρυώσει ¨ «ψυγήσεται»

Θα κρυώσει η αγάπη των δικών Του μεταξύ τους και για τον ερχομό Του

κάνοντας τον λόγο του ΙΗΣΟΥ ¨άραγε όταν ¨ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΕΙ ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη επί της γης;¨

 Ποίο ΟΡΑΤΟ ΤΟ ΞΑΦΝΙΑΣΜΑ του Θεού!

Ξαφνικά ο άνθρωπος με τον Θεό.

Τα πιο πάνω μέρη από το Λόγο του Θεού που αξίζει να τα διαβάσεις, μας πληροφορούν για το ξάφνιασμα κάποιων ανθρώπων από την παρουσία του Θεού.

ΕΙΝΑΙ  Μια στιγμή που τρομάζει τον κάθε άνθρωπο που έχει εκκρεμότητες με το Θεό η έχει εκκρεμότητες με τους ανθρώπους.

Η Ώρα του Θεού ,Η ΣΤΙΓΜH ΠΟΥ Ο Θεός θα κτυπήσει την πόρτα σου.

Θα ξαφνιάσει τον κάθε άνθρωπο.

Ξάφνιασε τον Βασιλιά .

Δεν το είχε υπολογίσει

Για όλα είχε φροντίσει ο Βασιλιάς Βαλτάσαρ.

Είχε κάνει κάθε σχεδιασμό πώς θα πέρναγε χαρούμενα.

Είχε φροντίσει για την άνεσή του. Παρόμοια και η συμπεριφορά του πλουσίου στην παραβολη <ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά εναποτεταμιευμένα δι΄έτη πολλά, αναπαύου, φάγε ,πίε, ευφραίνου. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός. Αφρον ταύτην την νύκτα…> Τον ξάφνιασε.

Ξάφνιασε τις πέντε μωρές παρθένες.

Μήπως ξαφνιάσει και σένα αδελφέ;

<Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθ΄ήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται>.

ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΕΙ!  Εύχομαι να είσαι έτοιμος για την ώρα της συνάντησής σου  μαζί Του.

 

Comments are closed.