Καλώς ήλθατε στους “Νικητές”

Σαν του Μακεδόνα μοιάζει την κραυγή: «Δώσ’ το φως! Δώσ’ το φως»

Μια φωνή ακούγεται να σε καλεί:

«Δώσ’ το φως! Δώσ’ το φως»

Σαν του Μακεδόνα μοιάζει την κραυγή:

«Δώσ’ το φως! Δώσ’ το φως»

 

Δώσ’ το φως στις γύρω σου ψυχές.

Δεν τις βλέπεις πώς διψούν;

Δώσ’ το φως στις γύρω σου ψυχές.

Από σένα καρτερούν.

Μιλτιάδης Αγγελάτος

Comments are closed.