ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Για άλλη μια φορά είναι ώρα για Χριστουγεννιάτικες ευχές. Ας γίνει την Άγια αυτή Γιορτή να στρέψουμε την προσοχή μας στην ουσία του Προσώπου του Μεσσία, του μονογενούς Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, του άξονα όλης της ιστορίας· Εκείνου που είναι Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ και ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ, «Πριν γείνη ο Αβραάμ εγώ είμαι» (Ιωάν. 8:58)· Εκείνου στον οποίο τον κατάλληλο χρόνο θα βρει το νόημα και την εκπλήρωσή του το καθετί και ο Θεός θα «συγκεφαλαιώση τα πάντα εν τω Χριστώ, και τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης» (Εφεσ. 1:10), αλλά επίσης και Εκείνου που μας υποσχέθηκε ότι «Ιδού, εγώ είμαι μεθ’ υμών πάσας τα ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ. 28:20). ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ!

Comments are closed.